DI BLOG

From industrial doctorate to startup, the case of Acceleralia

Ton Guardiet és expert en fer créixer les empreses, i també un doctorand industrial especialitzat en l’àmbit de l’acceleració corporativa. En el seu projecte ha desenvolupat una metodologia per identificar els factors i les estratègies que més afecten l’èxit dels programes d’acceleració i d’emprenedoria. Aquesta metodologia s’ha aplicat a la creació d’Acceleralia, una plataforma digital per a l’acceleració corporativa.

Read »

We spoke to Quim Segalés, CReSA researcher, about collaborative research and Covid-19

In the last year, due to the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, we have seen an extraordinary advance in the development of a new vaccine. This common objective has led the academic world to carry out open research in close collaboration with private companies and, finally, several vaccines to come out. Do you think this can be an indicator of the potential that collaborative research can reach if sufficient is encouraged?

Read »

Most read