*El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). La finalitat és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari. 

Horari d’atenció: dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 14:00.

fUTURS eSTUDIANTS

1. Quina és la nota mínima per accedir als Doctorats Industrials?

6,5/10. Es calcula sobre tots els estudis que donen accés al doctorat. Generalment és una llicenciatura/grau i un màster universitari. En qualsevol cas, cal adreçar-se a la universitat responsable del programa de doctorat per garantir l’accés amb els estudis corresponents.

2. És necessari complir tots els requisits de l’oferta?

Sí, tret que s’indiqui clarament el contrari.

3. Com puc presentar una candidatura a unA PROPOSTA?

Podeu consultar l’apartat VOLS SER DOCTOR/A INDUSTRIAL? per veure el procés detallat. En resum, cal emplenar l’apartat DADES A EMPLENAR PEL CANDIDAT de la proposta DI per a la qual es vol presentar la candidatura i enviar el formulari resultant a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

 

4. És possible presentar-se a més d’una candidatura alhora?

Sí, sempre que es compleixin els requisits de cada oferta.

5. Com puc conèixer l’estat de la meva candidatura?

Correspon a l’empresa/universitat comunicar l’estat de la candidatura als possibles interessats.

 

 

eMPRESA/uNIVERSITAT

1. Quin tipus d’empresa pot sol·licitar un ajut?

Les empreses privades amb centre de treball a Catalunya (independentment de la seu social) i les públiques que estiguin subjectes a l’Estatut de l’Empresa Catalana.

2. Quines universitats poden participar en els doctorats industrials?

Totes les universitats públiques i privades del sistema universitari català.

3. Quines són les parts implicades per poder presentar un projecte?

El mínim és una universitat i una empresa. Tot i que poden participar-hi més d’una empresa i, com a tercer actor, un centre de recerca, un centre tecnològic o una fundació hospitalària.

4. Quins requisits ha de tenir el director de tesi?

El director o directora de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ha ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

5. Quins són els passos bàsics D'UN PROJECTE DI?

En primer lloc, enviar el formulari de proposta degudament emplenat a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat, per a la seva publicació.  

En segon lloc, fer la seleció del candidat o de la candidata.

Per últim, sol·licitar l’ajut mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya i adjuntar la documentació requerida (conveni de col·laboració, acta de selecció, document d’admissió al doctorat i certificats de l’expedient acadèmic del candidat o de la candidata seleccionat/da).

En cas de necessitar documentació en anglès o castellà, o per a qualsevol altre dubte envieu un correu a: doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

descarrega el manual d'identitat visual

Logotips