contacte

contacte

*El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). La finalitat és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari. 

Horari d’atenció:

  • Dilluns a dijous de 9:00 a 17:00
  • Divendres de 9:00 a 14:00.

faqs

futurs estudiants

1. Quina és la nota mínima per accedir als Doctorats Industrials?

6,5/10. Es calcula sobre tots els estudis que donen accés al doctorat. Generalment és una llicenciatura/grau i un màster universitari. En qualsevol cas, cal adreçar-se a la universitat responsable del programa de doctorat per garantir l’accés amb els estudis corresponents.

2. És necessari complir tots els requisits de l’oferta?

Sí, tret que s’indiqui clarament el contrari.

3. Com puc presentar una candidatura a unA PROPOSTA?

Podeu consultar els projectes que cerquen candidat a Projectes del web. En resum, cal emplenar l’apartat DADES A EMPLENAR PEL CANDIDAT de la proposta DI per a la qual es vol presentar la candidatura i enviar el formulari resultant a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

4. És possible presentar-se a més d’una candidatura alhora?

Sí, sempre que es compleixin els requisits de cada oferta.

5. Com puc conèixer l’estat de la meva candidatura?

Correspon a l’empresa/universitat comunicar l’estat de la candidatura als possibles interessats.

EMPRESA/UNIVERSITAT

1. Quines entitats poden fer d’entorn acadèmic?

Tots els organismes de recerca amb seu Catalunya, incloent-hi les universitats, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i els centres tecnològics.

2. Quin tipus d’empreses o entitats poden fer d’entorn empresarial?

Totes les empreses i entitats, incloses les pertanyents al sector públic de la Generalitat, que no puguin fer d’entorn acadèmic. Tant si l’empresa o entitat representant l’entorn empresarial està situada fora de Catalunya, com si pertany al sector públic de la Generalitat, la modalitat haurà de ser la d’ajuts específics.

3. Quines són les parts implicades per poder presentar un projecte?

Ha d’haver-hi almenys una empresa o entitat representant cada un dels entorns, l’econòmic i l’empresarial, però poden participar-ne d’altres.

4. Quins requisits ha de tenir el director de tesi?

El director o directora de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ha ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

5. Quins són els passos bàsics D'UN PROJECTE DI?

En primer lloc, enviar el formulari de proposta degudament emplenat a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat, per a la seva publicació.

En segon lloc, fer la seleció del candidat o de la candidata.

Per últim, sol·licitar l’ajut mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya i adjuntar la documentació requerida (conveni de col·laboració, acta de selecció, document d’admissió al doctorat i certificats de l’expedient acadèmic del candidat o de la candidata seleccionat/da).

En cas de necessitar documentació en anglès o castellà, o per a qualsevol altre dubte envieu un correu a: doctorats.industrials.recerca@gencat.cat