Doctorats Industrials de la Generalitat es compromet a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic. La present declaració d’accessibilitat s’aplica a la pàgina web http://doctoratsindustrials.gecat.cat

Situació de compliment

S’han complert els estàndards que es fan servir avui dia per desenvolupar llocs web. S’han aplicat diverses pautes per garantir la màxima accessibilitat. Alguns dels aspectes que s’han tingut en compte són:

Contingut no accessible

Aquest lloc web és parcialment accessible d’acord amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació:

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració ha estat preparada el 14 de febrer de 2021.  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme. Darrera revisió de la declaració: 08 de Juny de 2021

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, transmetre altres dificultats d’accés al contingut, formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web, a través de les següents vies:

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit en l’article 13 de l’RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.