Declaració d'accessibilitat

Doctorats Industrials de la Generalitat es compromet a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. La present declaració d’accessibilitat s’aplica a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat.

Situació de compliment

S’han aplicat diverses pautes per garantir la màxima accessibilitat. 

Alguns dels aspectes que s’han tingut en compte són:

 • Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
 • Utilitzar etiquetes com <ul> i <blockquote> d’acord amb el seu significat semàntic i mai per formatar el text.
 • No fer servir taules per maquetar les pàgines.
 • Realitzar una maquetació que s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
 • Fer servir un text significatiu en els enllaços.
 • Evitar transmetre informació només a través del color.
 • Evitar l’ús de marcs (frames). Totes les pàgines tenen un títol (etiqueta <title>) format pel títol de la pàgina web i el títol de la pàgina per ajudar a la navegació i al correcte emmagatzematge de qualsevol pàgina en els «favorits» o «marcadors» de navegador. Per exemple, el títol d’aquesta pàgina és Declaració d’accessibilitat.

Contingut no accessible

La situació de compliment és parcialment conforme a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació:

 • Podrien existir arxius en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
 • Els mapes d’ubicació podrien no ser plenament accessibles, però s’inclou al costat dels mateixos la informació essencial de manera accessible.
 • Alguns titulars no estan escrits en llenguatge planer.
 • Algunes taules no són totalment accessibles.
 • Algunes imatges no tenen alternativa visual. 
 • Els projectes demanen descàrrega de PDF que no són totalment accessibles.


Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Càrrega desproporcionada: no aplica.

La present declaració ha estat preparada el 31 de desembre de 2023.  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. Darrera revisió de la declaració: 22 de desembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, transmetre altres dificultats d’accés al contingut, formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web, a través de les següents vies: