Doctorats Industrials de la Generalitat es compromet a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic. La present declaració d’accessibilitat s’aplica a la pàgina web https://doctoratsindustrials.gencat.cat

Situació de compliment

S’han complert els estàndards que es fan servir avui dia per desenvolupar llocs web. S’han aplicat diverses pautes per garantir la màxima accessibilitat. 

Alguns dels aspectes que s’han tingut en compte són:

  • Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
  • Utilitzar etiquetes com <ul> i <blockquote> d’acord amb el seu significat semàntic i mai per formatar el text.
  • No utilitzar taules per maquetar les pàgines.
  • Realitzar una maquetació que s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
  • Utilitzar un text significatiu en els enllaços.
  • Evitar transmetre informació només a través del color.
  • Evitar l’ús de marcs (frames). Totes les pàgines tenen un títol (etiqueta <title>) format pel títol de la pàgina web i el títol de la pàgina per ajudar a la navegació i al el correcte emmagatzematge de qualsevol pàgina en els «favorits» o «marcadors» de navegador. Per exemple, el títol d’aquesta pàgina és Declaració d’accessibilitat.

Contingut no accessible

Aquest lloc web és parcialment accessible d’acord amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació:

  • Podrien existir arxius en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
  • Els mapes d’ubicació podrien no ser plenament accessibles, però s’inclou al costat dels mateixos la informació essencial de manera accessible.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració ha estat preparada el 14 de febrer de 2021.  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme. Darrera revisió de la declaració: 22 de desembre de 2022.Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple: informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, transmetre altres dificultats d’accés al contingut, formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web, a través de les següents vies: