Nota Legal

El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través del formulari de contacte del web del Pla de Doctorats Industrials, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari queden registrades en un arxiu responsabilitat del Pla de Doctorats Industrials, amb domicili a Via Laietana 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

Responsable del tractament

Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Tel. 931031215

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Tel. 931031215

Finalitat del tractamentRecollir les dades per donar resposta a les peticions que arribin mitjançant aquest formulari.
LegitimacióConsentiment.
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través del correu doctorats.industrials.recerca@gencat.cat del Pla de Doctorats Industrials.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la vigència de la comunicació.
ReclamacióPodeu presentar una reclamació a través del correu doctorats.industrials.recerca@gencat.cat del Pla de Doctorats Industrials.