El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s’incorporaran al fitxer “ContacteAtencio_usuari.xlsx”, que és responsabilitat del Pla de Doctorats Industrials, amb domicili al c/Via Laietana 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

Responsable del tractament Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

T 935526797

Dades de contacte del delegat de protecció de dades Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

T 935526797

Finalitat del tractament Recollir les dades per donar resposta a les peticions que arribin mitjançant aquest formulari.
Legitimació Consentiment.
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostre sol·licitud a través del correu doctorats.industrials.reu@gencat.cat del Pla de Doctorats Industrials.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació Podeu presentar una reclamació a través del correu doctorats.industrials.reu@gencat.cat del  Pla de Doctorats Industrials..