Triplets femenins, projectes de doctorat industrial liderats per dones

A través de l'experiència de tres projectes de doctorat industrial liderats exclusivament per dones, explorem com la diversitat en la recerca pot conduir a solucions més creatives i eficaces. | Amb la visibilització d’aquests equips que anomenem triplets femenins, el Pla de Doctorats Industrials vol promoure una major participació femenina en tots els rols i àmbits de coneixement.

El Pla de Doctorats Industrials busca connectar el món acadèmic amb el sector socioeconòmic per fomentar la recerca estratègica, col·laborativa i aplicada. Un programa consolidat que ha demostrat la seva eficàcia com a eina potent en la intersecció entre la recerca, la formació de capital humà altament qualificat i la innovació a les universitats, centres de recerca i al teixit industrial català.

Des dels seus inicis, el programa ha tingut sempre la voluntat de promoure la inclusió de les dones en projectes de recerca estratègica. Al llarg dels seus deu anys d’evolució, s’ha observat un creixement sostingut dels projectes de doctorat industrial desenvolupats per equips formats íntegrament per dones. En aquest context, es vol fomentar la visibilització del que anomenem els “Triplets Femenins”, equips de recerca formats exclusivament per dones que lideren projectes de doctorat industrial. Aquesta iniciativa no només desafia els estereotips de gènere dins dels àmbits STEM, sinó que també demostra l’impacte positiu de la inclusió i la diversitat en la generació de solucions innovadores i efectives.

Els Triplets Femenins exemplifiquen com la integració de perspectives diverses pot enriquir la recerca i accelerar el desenvolupament de noves tecnologies i metodologies. En aquest article, explorarem com aquests equips de recerca han superat obstacles i aconseguit èxits significatius dins dels seus respectius projectes. Exemples que volen inspirar a futures generacions de científiques i investigadores a perseguir la seva passió en camps on tradicionalment no han estat representades.

En termes generals, la participació de les dones en els camps STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) ha experimentat una millora gradual, però encara està lluny de la paritat. Iniciatives com el programa #100tífiques de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) o la convocatòria dels Premis DonaTIC de la Generalitat de Catalunya, busquen donar una major visibilitat al paper estratègic de les dones en la ciència a Catalunya. Segons un informe (2019) de la UNESCO, les dones representen només el 35% dels estudiants matriculats en estudis superiors relacionats amb les disciplines STEM. Pel que fa a Catalunya, només el 32% dels estudiants de les carreres STEM són dones segons el Baròmetre de la DonaTIC 2022, del Cercle Tecnològic. Aquestes dades posen de manifest que només un percentatge reduït d’investigadores i enginyeres exerceixen càrrecs destacats dins d’aquestes disciplines, tot i ser àrees fonamentals per a l’economia del futur. Les dones es troben sovint amb reptes específics, com la manca de referents, estereotips de gènere i infrarepresentació en espais de decisió. Tot plegat subratlla la necessitat d’iniciatives que facin més visibles els èxits de les dones en aquests àmbits i que fomentin la participació d’estudiants i professionals femenines en aquestes disciplines.

Certament, des dels seus inicis amb el pla pilot, el Pla de Doctorats Industrials ha demostrat un compromís sostingut cap a la inclusió i l’empoderament de les dones dins dels àmbits de la ciència i la tecnologia. Aquest compromís es reflecteix en l’evolució del nombre de “Triplets Femenins” que han participat en el programa al llarg dels anys.

Evolució dels Triplets Femenins per edició

Des de l’any 2013, quan només es van registrar dos projectes liderats per Triplets Femenins, s’ha observat una tendència creixent en la seva participació. El nombre de projectes ha crescut de manera sostinguda anualment, arribant a un total de 59 projectes el 2023. Aquesta evolució destaca especialment en l’últim any, on el nombre de projectes ha arribat a 9, el màxim en una única edició.

Distribució dels Triplets Femenins per entorn acadèmic

Els projectes s’han distribuït a través d’una varietat d’institucions acadèmiques, amb la Universitat de Barcelona i els Centres CERCA liderant amb 13 i 10 projectes respectivament. Altres institucions com la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya també han tingut una participació notable amb 8 i 7 projectes respectivament.

Distribució dels Triplets Femenins segons l'àmbit del projecte

En termes de disciplines, els projectes liderats per Triplets Femenins han cobert un espectre ampli, amb una concentració significativa en les Ciències de la Salut i Biomèdiques, que representen 34 dels 59 projectes. Això és seguit per Ciències i Tecnologies Químiques amb 11 projectes. La participació en altres àrees com les Ciències Socials, Arts i Humanitats, així com Enginyeria i Arquitectura, Matemàtiques i Física, i TIC, encara que més modesta, subratlla la diversitat de camps en els quals les dones estan contribuint activament.

Tres casos reals de triplets femenins

Com a exemple d’aquesta realitat, exposarem a continuació tres projectes específics, cadascun d’ells il·lustrant l’impacte positiu i les contribucions significatives dels Triplets Femenins en diferents àrees del coneixement i de recerca. Respecte a l’entrevista, als tres equips se’ls ha formulat les mateixes quatre preguntes, una per cada una de les membres i una darrera per al conjunt de l’equip.

Aplicació de l'aprenentatge automàtic a la computació quàntica

El primer projecte que presentem explora l’aplicació de l’aprenentatge automàtic (‘Machine Learning’) a projectes de computació quàntica i física de neutrins. El projecte, realitzat en col·laboració entre Qilimanjaro Quantum Tech i l’Institut de Física d’Altes Energies amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’emmarca dins l’àmbit de la física de partícules i la informàtica.

Quina ha estat la teva motivació principal per embarcar-te en aquest projecte de doctorat industrial?

Annalisa De Lorenzis (doctoranda industrial): la principal motivació que em va impulsar a emprendre aquest projecte doctoral industrial va ser la meva passió per la recerca i el meu desig de contribuir de manera significativa al camp de l’aprenentatge automàtic quàntic i la física de neutrins. Vaig veure aquest projecte com una oportunitat per créixer professionalment, adquirint habilitats interdisciplinàries i treballant en un entorn que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic.

Com creus que el vostre projecte contribueix a trencar barreres per a les dones en el vostre camp de recerca?

María del Pilar Casado (directora de tesi): els fets són molt més efectius que les paraules. Per tant, l’exemple aportat en aquest projecte és molt important per a altres dones que vulguin treballar en física o enginyeria quàntica. Malgrat l’entorn que tenim en la nostra societat, les dones poden prosperar i desenvolupar una carrera al nivell dels seus col·legues homes.

De quina manera el lideratge femení ha influït en la direcció i els resultats d’aquest projecte?

Marta Pascual (responsable d’empresa): encara que el gènere del lideratge en la recerca potser no afecta inherentment la qualitat del projecte o els seus resultats, la presència de professores i líders femenines pot inspirar de manera significativa les dones joves a emprendre carreres en aquests camps. La seva visibilitat ajuda a trencar estereotips i barreres, deixant clar que aquestes professions són obertes i acollidores per a tothom, independentment del gènere.

Com a equip format íntegrament per dones, quin missatge us agradaria enviar a altres dones joves que aspiren a la recerca i a la innovació.

Equip del projecte: animem a les dones amb passió per la física i la computació quàntica a persistir en les seves carreres professionals. No permeteu mai que la por o la incertesa obstaculitzin el vostre progrés. La vostra valentia i perseverança són clau per trencar fronteres i fer contribucions extraordinàries en aquests camps. Continueu endavant!

Millorar la qualitat de vida dels pacients amb malaltia inflamatòria intestinal

El segon projecte és una col·laboració entre l’empresa GoodGut, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, busca el desenvolupament i la validació d’un kit per monitorar de l’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal específic. El resultat del projecte permetrà a GoodGut disposar d’una tecnologia de diagnòstic in vitro més eficaç que les que existeixen actualment, permetent una millora en la qualitat de vida dels pacients.

Quina ha estat la teva motivació principal per embarcar-te en aquest projecte de doctorat industrial?

Sandra Taboada López (doctoranda industrial): quan vaig comprendre la profunda implicació de la ciència en les malalties humanes, vaig decidir dedicar la meva vida a contribuir a vèncer-les. Des de llavors, la meva motivació per treballar en ciència sempre ha estat impulsada per la importància de l’esforç, la passió i el compromís amb la societat per generar un impacte significatiu en la lluita contra les malalties. Aquesta consciència m’ha impulsat a buscar la manera més eficaç de fer la diferència, i és per això que vaig decidir embarcar-me en un doctorat industrial. 

Com creus que el vostre projecte contribueix a trencar barreres per a les dones en el vostre camp de recerca?

Laura Baldo (directora de tesi): El lideratge d’un projecte de recerca representa un exemple concret de la capacitat, creativitat i esforç de les dones en el camp científic. Com a mare, docent i investigadora (i molt més) espero representar un exemple per totes les dones a perseguir la mateixa passió professional en el respecte de la vida privada/familiar.

De quina manera el lideratge femení ha influït en la direcció i els resultats d’aquest projecte?

Marta Malagón (responsable d’empresa): la creença de què existeixen diferències entre el lideratge femení i el masculí en les empreses està ben arrelada. Es té una imatge completament diferent d’un líder home i una líder dona. No obstant això, el que és important per mi és liderar projectes on s’hagi construït un objectiu amb la participació d’un equip multidisciplinari i motivat per l’assoliment dels mateixos independentment del seu sexe. 

Com a equip format íntegrament per dones, quin missatge us agradaria enviar a altres dones joves que aspiren a la recerca i a la innovació.

Equip del projecte: com a equip format íntegrament per dones en el camp de la recerca i la innovació, volem transmetre un missatge d’inspiració i suport. No tingueu por de perseguir els vostres somnis i de trepitjar camins poc convencionals. Recordeu sempre la vostra valentia i determinació enfront de qualsevol repte que us trobeu. Les dones tenen un paper crucial a la recerca i la innovació, i el nostre talent i perspectiva són imprescindibles per abordar els reptes actuals i construir un futur millor per a tothom.

Producció d'hidrogen verd a partir de fonts d'energia renovables i sostenibles

El tercer projecte liderat per un triplet femení treballa en la producció d’hidrogen verd a partir de fonts d’energia renovables i sostenibles, reduint la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El projecte és fruit de la col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i la Universitat de Barcelona (UB).

Quina ha estat la teva motivació principal per embarcar-te en aquest projecte de doctorat industrial?

Judit Lloreda Rodes (doctoranda industrial): aquest projecte de doctorat industrial suposa una oportunitat única per aplicar conjuntament les dues branques de coneixement en les quals m’he format, dins d’un projecte interdisciplinari amb una gran projecció de futur. També em motiva la possibilitat de tractar i aprendre sobre un tema de gran actualitat com és l’hidrogen verd, i la seva importància en la transició energètica cap a un model més sostenible.

Formar part d’un projecte de recerca estratègic, on la investigació s’entrellaça amb les necessitats actuals d’una empresa com el Consorci, per proposar una solució innovadora que encaixi en la seva missió cap a un model d’energia sostenible, suposa una gran ocasió per transferir recerca i apropar-la a la societat.

Com creus que el vostre projecte contribueix a trencar barreres per a les dones en el vostre camp de recerca?

Elvira Gómez Valentín (directora de tesi): és important assenyalar que ni la investigació ni les aplicacions finals del projecte de tesis doctoral tenen cap implicació de gènere, ja que els possibles resultats beneficiarien de manera igualitària a tota la societat, tant a homes com a dones. Per tant, l’avaluació de la dimensió de gènere en el marc d’aquesta recerca no revela cap preocupació relacionada amb el gènere associada a la consecució dels objectius.

D’altra banda, seria desitjable que la coincidència de tres dones com a actrius en aquest projecte de tesi doctoral, especialment en un entorn de doctorat industrial, fos considerada com una mostra de la normalitat del paper significatiu que juguen les dones en la recerca i la seva execució. Aquesta situació, tot i que ha ocorregut de manera casual, posa de manifest la progressiva incorporació de les dones en les tasques de recerca i gestió, i pot ser una crida per atraure l’atenció d’àmbits aliens a la recerca, visibilitzant la presència femenina i elevant la consideració de la dona en la investigació.

De quina manera el lideratge femení ha influït en la direcció i els resultats d’aquest projecte?

Vanessa Abad Cuñado (responsable d’empresa): la igualtat és una assignatura pendent en molts àmbits. Per tant, poder veure doctorats industrials en què hi hagi “triplet femení” no ho hem de tractar com una circumstància diferent. Al contrari, hem de considerar-ho com a part del fet que la societat madura i que cada vegada hi ha més investigadores, caps i directores en l’àmbit científic i empresarial. 

El lideratge femení en aquesta direcció del projecte influeix en aquest vessant que he comentat. El fet que les responsables científiques i empresarials siguin dones influeix en aquesta pluralitat, signe d’una societat que està evolucionant cap a la igualtat. Aquesta visió integradora en tots els àmbits permet fer un projecte on la rigorositat científica és màxima. La directora de tesi, una excel·lent científica i directora, des del meu punt de vista, ha fet possible apropar aquests resultats al món industrial, en plantes reals. 

Com a equip format íntegrament per dones, quin missatge us agradaria enviar a altres dones joves que aspiren a la recerca i a la innovació.

Equip del projecte: Els diríem que dedicar-se a la recerca i a la innovació, tot i que no sempre resulti senzill, és una gran oportunitat per continuar formant-se en el món de la investigació i construir un perfil d’alt valor professional, en un món on cada vegada hi ha més presència femenina al capdavant de grans projectes.

Conclusions

Finalment, amb aquest reportatge hem explorat aquests tres exemples de “Triplets Femenins” dins del Pla de Doctorats Industrials, destacant no només la seva excel·lència científica i tecnològica, sinó també la seva capacitat per desafiar la situació actual de les dones en els camps STEM. Hem vist com equips íntegrament femenins han liderat projectes innovadors en computació quàntica, biomedicina, i sostenibilitat ambiental, oferint noves solucions a problemes complexos i contribuint de manera significativa al progrés científic. Els “Triplets Femenins” serveixen d’exemple i inspiració, demostrant que les barreres de gènere poden i han de ser superades. Per això, és essencial que continuem promocionant la diversitat i la inclusió dins dels projectes de recerca en el marc del Pla de Doctorats Industrials.

En conclusió, mentre celebrem els èxits dels “Triplets Femenins”, també hem de reflexionar sobre com podem construir sobre aquests fonaments per assegurar que la pròxima generació de científiques, tecnòlogues, enginyeres i matemàtiques pugui treballar en un món on les seves capacitats i perspectives siguin igualment valorades i on la seva participació sigui la norma, no l’excepció.