Participants del Pla de Doctorats Industrials destaquen en un vídeo l’èxit del Programa

El vídeo publicat en el desè aniversari del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, subratlla l'impacte transformador en el teixit científic i industrial català del programa. | Aquesta iniciativa consolidada rep elogis unànimes per part de doctores i doctors industrials, i membres dels entorns acadèmic i socioeconòmic | El programa ha demostrat ser una força motriu en el progrès del sistema d'R+D+I català.

Un nou vídeo divulgatiu publicat en el marc de la celebració dels 10 anys del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya posa de manifest la transformació que està experimentant el teixit científic i industrial del territori en relació amb la recerca estratègica, col·laborativa i aplicada que es porta terme en aquest programa. En aquest vídeo, diversos participants del programa al llarg dels 10 anys exposen la seva experiència i avaluació del programa, el qual és assenyalat com un model d’excel·lència.

Veu Directa dels Protagonistes

El vídeo ressalta la importància del programa a través dels testimonis de diferents parts interessades, incloent-hi doctors i doctores industrials, i representants dels sectors socioeconòmic i acadèmic. Els implicats són unànimes en assenyalar el paper fonamental que està jugant aquesta iniciativa ja consolidada a Catalunya en l’enfortiment del sistema d’R+D+I català.

El material audiovisual incorpora entrevistes a representants de diverses institucions associades al programa i diverses universitats que han participat al llarg d’aquests deu anys de vida del Pla. A través dels seus relats personals, s’aborden tant els mètodes utilitzats pel programa com les seves implicacions pràctiques.

Els testimonis evidencien que les empreses participants veuen un increment notable en la seva capacitat d’innovació, mentre que les doctores i doctors industrials guanyen una formació pràctica altament valuosa. Així mateix, es destaca la creació de projectes de recerca conjunts com un dels elements clau de l’èxit del programa.

Els elements essencials en què concorden tots els testimonis es poden ser sintetitzar en els següents cinc punts:

  • El programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya té tres pilars principals: la creació de talent professional altament qualificat, la generació de ciència aplicada a la indústria, i la sinergia entre les universitats i les empreses.

  • El programa fomenta la incorporació de doctorands al teixit industrial català, millorant així la competitivitat i les capacitats de les empreses locals.

  • Ofereix una oportunitat única per als doctorands d’adquirir experiència pràctica en empreses, amb contractes de tres anys, permetent-los desenvolupar noves competències i una visió aplicada de la recerca.

  • El Doctorat Industrial facilita el contacte entre els grups de recerca acadèmica i el món empresarial, donant lloc a projectes de recerca conjunts i augmentant l’impacte social de la recerca.

  • Els participants destaquen la bona organització del programa, amb protocols eficients i suficients recursos financers, com un dels programes més ben dissenyats de la Generalitat de Catalunya.