El Projecte Organic Delta Rice impulsa la sostenibilitat agrícola del Delta de l’Ebre

El Projecte Organic Delta Rice, impulsat per Agroserveis.cat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, busca transformar el model de producció d'arròs al Delta de l'Ebre cap a una major sostenibilitat. La iniciativa promou la biodiversitat i proporciona oportunitats socioeconòmiques als joves agricultors., mentre aposta per productes ecològics amb certificació de qualitat, aportant valor afegit a l'arròs, fomentant així la sostenibilitat agrícola en aquesta regió.

Un nou model de producció d'arròs

El projecte de doctorat industrial Projecte Organic Delta Rice (ODR), és una iniciativa de l’empresa Agroserveis.cat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Al capdavant d’aquesta recerca col·laborativa i innovadora hi ha l’Alfred Palma, doctorand industrial i també director tècnic d’aquesta empresa, qui conviu amb el desafiament considerable de combinar les dues tasques. 

Palma va començar aquest projecte DI el 2019 amb l’objectiu de transformar el model de producció d’arròs al Delta de l’Ebre. Aquesta transformació vol adaptar-se a les noves estratègies de la Unió Europea com el pacte verd, la biodiversitat i de la granja a la taula, per tal d’assolir una millora en l’àmbit agronòmic, mediambiental, social i econòmic. En concret, el projecte ODR neix per oferir alternatives a la gestió de les explotacions d’arròs, que avui dia basen la seva sostenibilitat en l’economia d’escala, tractant de disminuir el cost mitjà de producció a mesura que augmenta la quantitat produïda. 

La proposta de valor del projecte es basa en l’aposta per un producte ecològic amb certificació de qualitat amb el segell del Consell Català de Producció Ecològica (CCPAE). Aquest certificat s’atorga als productes agrícoles i alimentaris que compleixen amb les normatives establertes per a la producció ecològica. Alhora el certificat garanteix que els productes s’han cultivat o elaborat seguint les pràctiques d’agricultura ecològica que marca el reglament Europeu, respectant l’entorn i fomentant la biodiversitat, garantint que no s’han fet servir productes químics de síntesi com a pesticides o fertilitzants, objectius crítics del Projecte ODR. De fet, Palma afirma d’entrada que el sistema de producció ecològic “ja és una pràctica agrícola que genera una situació al camp completament diferent que implica un canvi de paradigma pel que fa a biodiversitat”.

La proposta d’aquesta nova estratègia busca transformar l’actual dinàmica que està conduint a una concentració creixent de terres d’arròs del Delta de l’Ebre en mans de cada cop menys agricultors. Aquesta tendència s’explica principalment per la dificultat de mantenir suficients rendiments econòmics, una situació que obstaculitza el traspàs generacional de les terres. Molts joves, sense perspectives de futur, opten per altres activitats, deixant així un buit en la continuïtat de l’agricultura tradicional de l’arròs en aquest territori. 

A més, amb aquest canvi també es pretén afrontar el repte de millorar la biodiversitat associada a l’ecosistema dels arrossars en un paratge tan especial com el Delta de l’Ebre. Procurant també mantenir un equilibri en la productivitat dels camps d’arròs. El repte de preservar el caràcter agrari del Delta, amb l’arròs com a principal cultiu, està estretament lligat a la protecció dels valors naturals i culturals que conformen aquest paratge únic del Delta de l’Ebre. Aquesta zona, caracteritzada per la seva rica biodiversitat, depèn en gran part de la salut de l’ecosistema dels arrossars. Per aquesta raó, una de les claus del projecte és precisament millorar la biodiversitat associada als camps d’arròs, afavorint la presència i el desenvolupament de diverses espècies de flora i fauna, algunes de les quals poden estar amenaçades.

 

Aquest canvi de paradigma, si es posa en pràctica de manera efectiva, pot suposar un pas cap a la consolidació d’un model d’agricultura sostenible que combini la producció de recursos alimentaris amb la preservació dels valors naturals. Una visió que, a més de protegir la biodiversitat, pot afavorir la cohesió social, l’arrelament de les noves generacions al territori i la valorització del paisatge i del patrimoni natural del Delta de l’Ebre.

Quin és l’objectiu del Projecte ODR?

El Projecte ODR posa damunt de la taula el coneixement i l’experiència de com fer arròs ecològic amb les condicions i limitacions del Delta de l’Ebre. El projecte es divideix en tres parts experimentals, totes amb l’objectiu de respondre les preguntes clau sobre com gestionar millor les explotacions agrícoles: com podem controlar les herbes no desitjades (adventicies) que creixen espontàniament en els camps d’arròs?, quina varietat d’arròs hauríem d’escollir i quin producte hauríem d’utilitzar per combatre les seves malalties? Quin és el millor fertilitzant orgànic i quin és el millor moment per aplicar-lo?

El Projecte ODR va ser presentat al sector arrosser del Delta de l’Ebre l’abril de 2019, sent reconegut com un projecte estratègic pel sector. Les entitats del sector arrosser del Delta de l’Ebre i empreses de productes i llavors d’arròs han col·laborat conjuntament, aportant recursos econòmics al projecte, afegint-los al suport de l’administració pública, i també per part del Pla de Doctorats Industrials. Segons ens explica Alfred Palma: “sense aquest suport, no hauria sigut possible dur a terme un projecte d’aquesta envergadura en un termini de tres anys”. De fet, un dels grans avenços que aporta el projecte és precisament la unió d’esforços de tot el sector arrosser per impulsar una iniciativa comuna pel territori del Delta de l’Ebre.

Així doncs, el projecte aporta, com un dels seus principals avenços, l’aliança de tot el sector arrosser per a promoure una iniciativa en comú per la regió del Delta de l’Ebre.

Els avenços i les innovacions del projecte

Més enllà de la unió d’esforços de tot el sector arrosser, el projecte aporta altres progressos com la reducció de la flora arvense, els beneficis per la producció d’arròs convencional, o el descobriment d’un fertilitzant orgànic i un producte fungicida ecològic pel control de malalties de l’arròs.

En la recerca d’estratègies per gestionar la vegetació no desitjada que brota lliurement als camps d’arròs, hem de recordar que és un veritable maldecap per a tots els agricultors d’arròs. Ens comenta Palma com “aquest fenomen és el principal maldecap dels arrossers, també de producció convencional d’arròs, ja que provoca competència al cultiu i redueix la producció fins a un 80-90 %”. Per aquest motiu, entre d’altres, la recerca col·laborativa del projecte obté uns resultats dels quals se’n poden beneficiar tots els productors d’arròs, sigui ecològic o no.

Una de les altres innovacions destacades del projecte és la troballa de solucions orgàniques i ecològiques per millorar la producció de l’arròs. S’ha descobert un fertilitzant orgànic que s’ha demostrat ser beneficiós per al cultiu d’arròs i es pot utilitzar amb l’equipament existent dels agricultors de la zona. Al mateix temps, s’ha identificat un fungicida ecològic eficaç per al control de malalties fúngiques de l’arròs, que disminueix la seva afectació a l’espiga i es capaç de mantenir el potencial productiu de les varietats òptimes.

L’Impacte del projecte

El Projecte ODR ha demostrat una gran capacitat d’impacte en diversos àmbits que van des del mateix agronòmic i mediambiental, passant per un important impacte socioeconòmic.

Cal destacar, en aquest sentit, el potencial del projecte per tal de millorar l’optimització de recursos necessaris per produir arròs, diversificar les estratègies de gestió i reduir l’exposició als químics dels agricultors i turistes, promocionant alhora la biodiversitat i disminuint la contaminació ambiental dels sols i les aigües.

A més, el projecte proporciona oportunitats socioeconòmiques per als joves agricultors, que vulguin dedicar-se a l’arròs, a través d’un producte amb valor afegit, més natural per la salut i respectuós pel medi ambient, demostrant alhora que la producció ecològica d’arròs és rendible a curt i mitjà termini.

“Actualment, la superfície certificada de producció ecològica d’arròs al Delta de l’Ebre és anecdòtica i representa un 0,7 % del total”, ens comenta Palma. Consegüentment, les expectatives a mitjà termini del projecte inclouen l’ampliació de la superfície certificada en la producció ecològica d’arròs, la recuperació de la biodiversitat, l’augment de la inversió en recerca, i la disseminació de tècniques de producció ecològica a altres regions arrosseres.

Un bon exemple d’això són les proves d’arròs ecològic portades a terme per les cooperatives del Delta durant el 2020 i el 2021 abans que acabés el projecte, o les formacions per a agricultors i tècnics sobre aquestes pràctiques durant el 2022. En conclusió, una iniciativa que suposa un pas important cap a la sostenibilitat agrícola d’aquest territori tan icònic de Catalunya.

Les expectatives del projecte

Les expectatives del projecte a mitjà termini són prometedores. S’espera veure un creixement en la superfície de producció ecològica d’arròs ecològic, així com un increment en el nombre d’agricultors/es arrossers.

Un projecte que obre l’esperança de revertir la pèrdua actual de biodiversitat en un ecosistema tan fràgil com és el Delta de l’Ebre. A més, s’espera que el projecte inspiri altres zones arrosseres de la península com València, Andalusia, Extremadura o Múrcia, i que la producció convencional d’arròs s’aprofiti de les tècniques i productes per a la producció ecològica.

La producció ecològica és una clara oportunitat per canviar el model actual de producció d’arròs i afavorir la biodiversitat, encara que això implicarà un esforç considerable per a tots els implicats.

L’impuls de la producció ecològica d’arròs al Delta de l’Ebre es consolida cada vegada més gràcies a l’aposta per projectes com aquest, liderat per l’empresa Agroserveis.cat de la mà de la Universitat de Barcelona.

Però perquè aquestes pràctiques es generalitzin, és essencial que la societat prengui consciència de la importància de preservar i respectar la biodiversitat en la producció d’arròs. L’educació ambiental a escoles, instituts, xarxes socials, programes de televisió i a les grans ciutats on els ciutadans estan més desconnectats del medi rural i la natura, pot ser clau en aquest sentit.

Palma està convençut que, a la llarga, el valor afegit de l’arròs ecològic, tant pel que fa a la qualitat i rendibilitat del producte com a la seva contribució a la preservació de la biodiversitat, farà que aquesta inversió valgui la pena.

En resum, el Delta de l’Ebre es troba en un moment decisiu, on la preservació de la biodiversitat i la viabilitat econòmica de l’agricultura local poden anar agafats de la mà a través de la producció d’arròs ecològic. El Projecte ODR representa una gran oportunitat per a fer realitat aquesta visió.