S’obre la Convocatòria 2022 dels Doctorats Industrials ​​

La nova convocatòria del Pla de Doctorats Industrials (Pla DI) per l'any 2022 rep un increment pressupostari d'1,5 milions d'euros. Aquest augment permetrà finançar més projectes de Doctorat Industrial que a les edicions anteriors i, per tant, donar resposta a la creixent demanda que rep el Pla DI.
Convocatòria DI 2022

Dimecres, 2 de març de 2022

Increment pressupostari en la Convocatòria DI-2022

S’obre la Convocatòria DI-2022 del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca que es desenvolupin en el marc estratègic d’una empresa o entitat de l’entorn empresarial ( fundacions, institucions sense afany de lucre, ONG, organismes públics, etc.) i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’un organisme de recerca (Universitats, Centres de Recerca, Centres Tecnològics i Hospitals Universitaris). En aquests projectes el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l’objectiu de fer una tesi doctoral en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Amb el propòsit de consolidar el Pla de Doctorats Industrials, la Dra. Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats, va anunciar el darrer novembre de 2021 que la convocatòria de Doctorats Industrials de l’any 2022 s’incrementaria en 1,5 milions d’euros, arribant a la xifra de 5.878.800 euros. Aquest augment pressupostari permetrà finançar més projectes de Doctorat Industrial que a les edicions anteriors i, per tant, donar resposta a la creixent demanda que rep el Pla de Doctorats Industrials.

Durant la darrera compareixença davant la Comissió de Recerca del Parlament de Catalunya, va explicar com aquest increment pressupostari dona compliment a l’objectiu de potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement al nivell dels països més avançats, impulsant la vertebració del país a través de la recerca del Pla de Govern de la XIV Legislatura, que preveu la mesura “ampliar el Pla de Doctorats Industrials”. Així mateix, amb la missió de promoure que el coneixement i el seu potencial de transformació surti de les universitats i dels centres de recerca per impactar positivament sobre la societat. En conclusió, afavorint la transferència del coneixement per transformar la ciència en innovació pel teixit productiu, econòmic, social, cultural, educatiu i sanitari.

De la mateixa manera, aquesta ampliació també dona resposta a l’acord del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per incrementar de manera progressiva i contínua la despesa pública en R+D+I a Catalunya. L’objectiu final és assolir l’1% del PIB al mateix temps que s’incentiva la inversió privada, que hauria d’assolir en el mateix termini un 2 %. En definitiva, fomentar actuacions en R+D+I que per cada euro que inverteix l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el sector privat hi inverteixi 2.

Valoració i dades d’impacte de la Convocatòria 2021

La fase de campanya de la Convocatòria DI-2021 va promoure 157 propostes, de les quals se’n van formalitzar 131 sol·licituds i s’han atorgat 113 ajuts: 99 de la modalitat de cofinançament i 14 d’ajut específic. Han quedat en reserva 10 sol·licituds, ja que la demanda ha excedit la disponibilitat pressupostària de 5,25 milions d’euros – pressupost inicial ampliat un 20%, d’acord amb les bases reguladores. Totes les sol·licituds en reserva podran ser acceptades a mesura que es produeixin no acceptacions dels ajuts atorgats prèviament i, per tant, s’alliberin recursos econòmics.   

Aquest any 98 empreses diferents han exercit d’entorn empresarial, 72 (74%) de les quals no havien participat anteriorment en la convocatòria. Del total, 49 són PIMES, que representen el 46% dels projectes amb ajut; 15 són grans empreses (17%), 16 start-ups o spin-offs (17%) i 18 entitats sense ànim de lucre (20%). En comparació amb anteriors edicions destaca una major participació d’spin-offs i entitats sense ànim de lucre, en detriment de les PIMES.  

Quant a l’àmbit acadèmic, per primer cop, han participat totes les universitats catalanes, amb l’atorgament del primer projecte a la Universitat Abat Oliba-CEU. També han participat 6 centres CERCA (FSJD, l’IFAE, l’IREC, l’IRTA, l’IRBB i l’IGTP – aquests dos últims centres hi ha participat per primera vegada–), el CSIC i EURECAT. S’hi han involucrat 108 investigadors/es de 97 grups de recerca reconeguts. Una edició més, s’ha ampliat el nombre de nous participants: el 74% dels investigadors/es i el 34% dels grups de recerca hi han participat per primera vegada.  

Segons l’àmbit de coneixement del grup de recerca, es pot veure que més de la meitat dels ajuts concedits (52,2%) són per a grups de recerca de l’àmbit d’Enginyeria i Arquitectura, quedant en un segon terme els grups dels àmbits de Ciències Socials (15%), Ciències Mèdiques i de la Salut (9,7%) i Ciències de la Vida 1 i 2 (8%). L’àmbit dels projectes està molt més distribuït: un 23% són de l’àmbit de les Ciències de la Salut i Biomèdiques, un 18,6% de l’àmbit TIC, un 14,2% de Ciències Socials i un 13,3% de Ciències i Tecnologies Químiques.  

Tancada la Convocatòria DI-2021 i fins a l’actualitat, des del Pla de Doctorats Industrials s’han impulsat més de 800 projectes de recerca col·laborativa, amb la participació de més de 530 empreses i institucions diferents. Tanmateix, hi han participat les 12 universitats del sistema català i 25 centres CERCA, així com centres del CSIC, EURECAT i altres agents del sistema de recerca (que han involucrat més de 600 investigadors de més de 390 grups de recerca SGR diferents). Des del punt de vista econòmic, s’han invertit gairebé 105 milions d’euros, 2/3 dels quals provenen de l’entorn empresarial. Finalment, ja s’han defensat més de 200 tesis doctorals del Pla. 

Històric de dades des del pla pilot del Pla de Doctorats Industrials fins l'actualitat.

Com sol·licitar l’ajut

 • Pots sol·licitar l’ajut en aquest enllaç.
 • Prèviament, cal haver presentat una proposta (enllaç al formulari) per a la seva publicació al web

 

Terminis

 1. Per a la primera resolució parcial: des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC (1 de març) i fins al 14 d’abril de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.
 2. Per a la segona resolució parcial: des del 15 d’abril de 2022 fins al 9 de juny de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.
 3. Per a la tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2022 fins al 6 d’octubre de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.
 4. Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d’octubre de 2022 fins al 9 de desembre de 2022 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

 

Organismes responsables

 

Contacte

 • Jesús Ruiz de la Torre 
  Correu electrònic: jruizdelatorre@gencat.cat 
  Telèfon: 933105081
 • Jordi Alba
  Correu electrònic: jordi.albag@csuc.cat
  Telèfon: 93 103 12 15

Web del Pla de Doctorats Industrials: doctoratsindustrials.gencat.cat