S’incrementa en 1,5 milions la inversió en el Pla de Doctorats Industrials, fins a arribar als 6 milions d’euros

Consellera Geis: “Posem el coneixement al centre de les polítiques de país incrementant un 14% el pressupost per a recerca i universitats”


Font Original: govern.cat (11/11/2021)

 • L’aposta del Govern per la recerca i l’educació superior es concreta en un pressupost de 1.477 MEUR per continuar fomentant l’economia del coneixement en la línia del PN@SC
 • El finançament de les universitats públiques augmenta 11,6% fins als 980 MEUR i en polítiques de recerca s’invertiran 292 MEUR, el que representa un increment del 43% 

Consellera Geis

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha posat en valor el creixement pressupostari del 14% en l’àmbit de la recerca i les universitats previst al projecte de Pressupostos de 2022 com a “clau per desplegar les polítiques necessàries per continuar construint Catalunya com una economia del coneixement en la línia dels objectius del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)”.

 “Els 1.477 milions d’euros previstos per a polítiques de coneixement per al 2022 ens apropen molt al 5% del global del pressupost de la Generalitat i són tot un signe de l’aposta del Govern en favor de la recerca i l’educació superior”, ha destacat la consellera Geis en compareixença davant de la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament.

Així mateix, la consellera ha reivindicat la importància de posar el coneixement al centre de les polítiques del país: “Tenim consens polític i social amb el PN@SC, iniciativa legislativa amb el projecte de Llei de la Ciència de Catalunya i un pressupost expansiu amb el Departament de Recerca i Universitats. Una autèntica aliança entre comunitat, Parlament de Catalunya i Govern.”

En la seva exposició de les característiques del pressupost del Departament de Recerca i Universitats davant dels representants dels grups parlamentaris, Geis ha desgranat les línies d’actuació i les prioritats polítiques de la conselleria en cinc grans eixos:

 

 1. Enfortir el sistema universitari i de recerca

Els nous pressupostos permetran avançar cap a la consolidació d’un nou model d’educació superior, amb una millora substancial del finançament, basat en un model sòlid i estable, respectuós amb l’autonomia financera, i facilitaran el desenvolupament de l’activitat acadèmica i científica amb els màxims estàndards de qualitat.

Les xifres en l’àmbit universitari

 • Finançament: El finançament del sistema universitari de Catalunya assoleix els 1.040 MEUR. El finançament de les universitats públiques passa dels 878 MEUR als 980 MEUR, 102 MEUR més (+11,6%). Aquest increment pressupostari destina 21 MEUR a la millora del finançament basal de les universitats públiques, com a base sobre la qual es podrà abordar el nou model de finançament.
 • Equitat en l’accés a l’educació superior: Rebaixa del 40% del preu dels màsters oficials i equiparació al preu dels graus; rebaixa del 30% del preu dels graus aplicada ja el darrer curs. El Departament destinarà 9,3 MEUR a compensar les universitats per la disminució dels seus ingressos, tal com ja s’ha fet amb anteriors rebaixes dels preus públics.
 • Pla d’Inversions Universitàries: Es destinen 10 MEUR per millorar el finançament de les inversions de les universitats (PIU) amb un pla pluriennal previst de 36 milions d’euros l’any.
 • Ajut específic UAB: El Departament, conjuntament amb la conselleria d’Economia, està tancant un ajut de 3,7 MEUR a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per rescabalar-se dels danys soferts pel ciberatac.

Augment de la inversió en recerca

Les polítiques públiques de recerca incrementen la seva dotació pressupostària en un 43% fins arribar als 292 milions d’euros, donant compliment a les conclusions del PN@SC que fixen en l’objectiu de finançament en un 2’12% del PIB en un període de 5 anys, amb una aportació pública del 0,75%.

 • Programa de Foment de la Recerca (PROFOR): Es continua donant suport financer basal a la recerca universitària augmentant la inversió del PROFOR fins als 21 milions d’euros, 11’8 milions més que al 2020.
 • Convocatòria SGR: El programa de Suport als Grups de Recerca (SGR), la convocatòria transversal que beneficia més investigadors en totes les etapes de la carrera i al conjunt de les institucions dedicades a la recerca, veu incrementat el seu finançament fins a 39 milions d’euros.
 • Centres CERCA: Augmenta en 3 milions el finançament basal dels centres CERCA avaluats amb una alta qualificació en base als estàndards d’excel·lència internacional. El suport als centres CERCA passa dels 75 milions de 2020 als 89 previstos per a 2022.
 • Infraestructures científico-tècniques singulars: El Govern reforça el suport a les tres grans infraestructures existents que presten servei a la resta d’investigadors i centres de recerca del sistema, amb una aportació extraordinària de 1’5 MEUR al Sincrotró ALBA, 1’4 MEUR per al desenvolupament de l’ALBA2, 2’7 MEUR al Barcelona Supercomputing Center (BSC) per al projecte MareNostrum5, i 250.000 euros addicionals al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).
 • Ciència Oberta de Dades: A l’empara de la futura Llei de la Ciència, es desplegarà una Estratègia Catalana de Ciència Oberta per facilitar la posada a disposició de dades científiques als agents del sistema de coneixement. Per tal d’impulsar-ho, s’aportaran 4’3 MEUR al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

 

 1. Vertebrar el país a través de la recerca i les universitats

El pressupost s’orienta al desenvolupament d’estratègies d’impacte territorial i social en l’àmbit de la recerca i les universitats que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social.

 • Programa de Regions del Coneixement de Catalunya: S’invertiran 560.000 € en aquest programa per garantir el paper central del coneixement com un pilar de cohesió i desenvolupament
 • Places infermeria: S’incrementaran en 600 les places d’Infermeria a preu públic a les universitats catalanes mitjançant una inversió de 2,4 MEUR.
 • Enfortiment del català en l’àmbit universitari: Es destinen 500.000 € per a activitats de promoció de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya i vehicular en el sistema de coneixement.
 • Ajuts formació en terceres llengües: 1,6 MEUR a recursos per a l’aprenentatge de terceres llengües.
 • Promoció del sistema universitari català: S’invertiran 650.000 € per a la promoció del sistema universitari català en l’àmbit nacional i internacional

 

 1. Apostar per la innovació i la transferència del coneixement

Es potencia que el coneixement i el seu potencial de transformació surti de les universitats i dels centres de recerca per impactar positivament sobre la societat, afavorint la transferència del coneixement per transformar la ciència en innovació pel teixit productiu, econòmic, social, cultural, educatiu i sanitari.

 • Fons d’Inversió de Tecnologies Avançades (FITA): El Departament destina 1 milió d’euros a la creació d’aquest fons d’inversió públic d’estímul per a la generació d’empreses spin-off a partir de recerca tecnològica puntera. El FITA neix per incentivar els projectes de transferència de coneixement liderats per investigadors i investigadores del sistema i té un horitzó d’inversió pública per als propers anys de 30 milions d’euros.
 • Pla de Doctorats Industrials: S’incrementa en 1’5 milions la inversió en el programa de formació doctoral i transferència de coneixement entre la universitat i l’empresa, fins arribar als 6 MEUR.

 

 1. Protecció del talent i del relleu generacional

Es preveu destinar un total de 61,6 milions a programes per protegir el talent científic, fomentant-ne la retenció, la recuperació i la nova captació provinent de l’exterior.

 • Pla Serra Húnter: Aportació de 6 MEUR per a la millora del Pla Serra Húnter (PSH). Aquest Pla, dotat d’un pressupost de 18MEUR, per fomentar la contractació de personal docent i investigador amb mèrits homologables als estàndards internacionals.
 • Beques Beatriu de Pinós i convocatòries de formació d’investigadors: Amb la finalitat d’afavorir el relleu generacional i impulsar la incorporació de talent jove, s’incrementa en 6 milions d’euros addicionals la inversió en les convocatòries per afavorir l’elaboració de tesis doctorals i la incorporació de joves doctors al sistema de recerca.
 • Programa ICREA: El finançament del programa adreçat a personal investigador d’excel·lència es reforça amb una aportació pressupostària de de 2’8 milions més, fins als 34’9 MEUR. L’oferta de places ICREA es dobla en passar de 10 a 20, i també augmenta de 30 a 40 les ICREA Acadèmia per a la intensificació de la recerca del professorat universitari.

 

 1. Dimensió social de la recerca i les universitats

Es destinaran 400.000 € en a polítiques de foment del compromís social del coneixement al nostre país potenciant el voluntariat dels estudiants per enfortir els vincles entre les universitats i la recerca amb les entitats del tercer sector. També es potenciarà la cooperació internacional perquè Catalunya és terra d’acollida per a moltes persones refugiades que necessiten continuar els seus estudis superiors.