Reportatge de la UPF sobre els Doctorats industrials

NOTÍCIA ORIGINAL – www.upf.edu – Setembre 2019 

La Universitat Pompeu Fabra ha publicat un extens reportatge sobre els Doctorats Industrials en el darrer número de la seva revista 360upf. En el text hi podem trobar experiències de Doctorands Industrials com Pere Ripoll qui acabaria trobant el manuscrit medieval que conté els orígens de la Generalitat de Catalunya, un text que portava més de 400 anys desaparegut.

Per a realitzar el reportatge també es va entrevistar l’Ainhoa Gaudes, cap de Projectes del Pla de Doctorats Industrials, amb afirmacions que destaquen el valor afegit de participar en aquests projectes: “La recerca aplicada porta implícita generar patents, propietat intel·lectual compartida entre universitat i empresa, i que això generi prototips i nous serveis”

El reportatge analitza a fons el funcionament del Pla així com els avantatges del Doctorats Industrial respecte a un doctorat acadèmic, aportant l’opinió d’especialistes com Núria Sebastian, directora de l’Escola de Doctorat de la UPF o altres doctorands com Pablo Gómez. Finalment analitza de quina manera els projectes de Doctorats Industrials milloren la competitivitat tant d’empreses com d’institucions. Per a les universitats i els centres de recerca, aquest tipus de doctorat els permet establir i enfortir relacions amb les empreses. I els facilita la transferència de coneixement de l’acadèmia a l’entorn productiu.

Podeu consultar el text original en aquest enllaç.