Search

Els Doctorats Industrials assoleixen nous rècords

Només 1 de cada 140 persones a Espanya ha assolit el nivell formatiu de doctorat (0,71%). Així ho indica l’informe “Education at a Glance 2019” elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD) que recull informació sobre la majoria de països desenvolupats i estats democràtics del món. Per al conjunt de l’OECD és l’1,1% de la població d’entre 25 i 64 anys la proporció que ha assolit el nivell de doctorat.

En un entorn en que la capacitat d’innovar i de competir en mercats globals esdevé cabdal, la gestió del talent (atracció, desenvolupament i retenció) és un factor clau de competitivitat. En aquest sentit al pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya en podem donar fe. Dues dades:

  • Fins al mes de setembre el nombre de projectes de Doctorat Industrial que hem rebut s’ha incrementat en un 27% respecte l’any anterior i
  • El 50% de les sol·licituds rebudes aquest any corresponen a noves empreses i institucions.

Els Doctorats Industrials a Catalunya ja estan adquirint una certa dimensió. Des dels seus inicis al 2012, s’ha superat el centenar de tesis llegides i ens acostem als 600 projectes impulsats, i això ens anima a generar valor afegit a partir de tota la comunitat d’actors involucrats: empreses, institucions, universitats, centres de recerca, doctorands, etc.