Search

Un projecte de Doctorat Industrial investiga els efectes psicològics i educatius dels jocs de taula a les aules

La recerca reuneix l'experiència de mestres, psicòlegs, investigadors i experts en jocs de taula, per dotar els docents d'una eina eficaç que permeti a l’alumnat aprendre mentre juga. El projecte avala científicament els beneficis cognitius i educatius dels jocs de taula, demostrant que són molt més que entreteniment.
Voluntaris jugant i descobrint les potencialitats educatives i cognitives del joc.

Durant la pandèmia de la Covid-19 els jocs de taula van tornar a omplir moltes hores en família i amics. Abans que les llars s’omplissin de pantalles, els jocs de taula tenien el protagonisme pel que fa a l’oci en grup. És més, jugar sempre ha sigut una necessitat humana, fonamental durant el procés d’aprenentatge per aprendre a resoldre problemes. Però, quina base científica hi ha darrere dels beneficis dels jocs de taula?

Per poder entendre les evidències científiques, i l’impacte que els jocs de taula tenen en els processos cognitius en la infància, hem parlat amb l’equip del projecte de doctorat industrial “Conectar Jugando”. L’empresa Mercurio Distribuciones, editorial de referència a Espanya sobre jocs familiars i infantils, va engegar aquest projecte de recerca estratègica en col·laboració amb el Grup de Recerca Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA) de la Universitat de Lleida. El pont entre l’empresa i la universitat és la Núria Vita-Barrull, la doctoranda industrial que porta a terme la seva recerca en el marc del doctorat industrial.

Des de 2014, el grup de recerca NeuroPGA investiga sobre els beneficis cognitius de jugar a jocs de taula moderns, una feina avalada per investigacions realitzades en nens amb TDAH i gent gran, publicades a revistes científiques d’alt impacte. És així com van arribar a proposar-li a Mercurio la possibilitat de fer un doctorat industrial, i crear el programa “Connectar Jugando” d’entrenament cognitiu basat en jocs de taula moderns en educació primària. Una recerca que cada cop genera més interès entre els professionals del sector de l’oci, la comunitat científica i la societat en general: “d’ençà que va començar el projecte, hem participat en entrevistes amb canals especialitzats en jocs de taula (Youtube, podcast), hem conversat amb la influencer en joc i educació María Couso, i hem col·laborat en reportatges sobre jocs de taula en mitjans generals com RTVE en Juegos de sociedad, a El Confidencial en La locura por los juegos de mesa llega hasta Garzón: cómo la pandemia nos hizo ‘jugones, i a la revista The Conversation amb un article sobre els beneficis dels jocs de taula que ha tingut molt bona rebuda en públic nacional i internacional” explica Núria Vita-Barrull.

"La velocitat a la qual s’introduïa el joc de taula a l’aula, no es corresponia amb una recerca de qualitat que li donés una base"

La Morada Maldita, un top vendes de Mercurio que ha format part de la selecció de jocs emprats en el projecte Conectar Jugando.

El projecte té com a objectiu aportar evidències científiques que justifiquin l’ús dels jocs de taula a les aules de primària, aportant una mirada rigorosa i crítica: “ens adonàvem que la velocitat a la qual s’introduïa el joc de taula a l’aula, no es corresponia amb una recerca de qualitat que li donés una base”, ens comenta la doctoranda Nuria Vita-Barrull. El treball que porta a terme l’equip ha pogut demostrar que quan els docents utilitzen jocs de taula a les seves aules, hi ha beneficis evidents en les funcions executives bàsiques dels alumnes.

Però, com d’importants són aquestes funcions? Encara que el concepte pugui semblar molt tècnic, el cert és que durant l’aprenentatge i al llarg de la nostra vida és bàsic saber adaptar-nos al nostre entorn, proposar-nos metes i aconseguir-les, anticipar-nos a les situacions, controlar impulsos, planificar, etc. Tot plegat forma part del que s’anomena les funcions executives bàsiques, i és important adquirir-les des de la infància.

Els jocs de taula, ben dinamitzats, permeten aquest procés d’aprenentatge: “amb el doctorat industrial hem vist que, fins i tot, aplicar els jocs de taula moderns en l’àmbit escolar, tant en població general com en nens i nenes en risc d’exclusió social, ajuda a desenvolupar les funcions executives bàsiques” així ho matisa el doctor Jorge Moya del grup NeuroPGA. Un altre fet evident és que els jocs de taula impliquen la interacció amb altres persones, el que podria afavorir també les relacions socials.

"Esperem que canviï el punt de vista sobre el joc, i que se li doni la importància que té més enllà de la pura diversió"

La doctoranda industrial Núria Vita-Barrull amb diversos jocs utilitzats en el projecte.

Durant el desenvolupament del projecte s’ha tractat un aspecte clau, no investigat fins ara, aportant innovació en aquest camp de recerca: amb quin criteri un docent escull un joc de taula o no un altre? Per tal que l’elecció del joc de taula compleixi amb els objectius educatius el projecte ha procurat aportar la màxima objectivitat possible. En aquest sentit, l’experiència de l’empresa Mercurio ha sigut fonamental, ja que l’elaboració dels seus catàlegs es basa en una visió educativa, procurant disposar de jocs que permetin treballar diferents capacitats educatives i cognitives. El projecte, amb l’ajuda d’un comitè d’experts/es format per professionals de diferents disciplines, ha analitzat en profunditat i amb metodologia científica l’ampli ventall de jocs de l’empresa.

Conectar Jugando és una realitat gràcies a la unió de forces de l’empresa Mercurio, de l’associació AFIM21 (Atención Familia, Infancia y Mayores) que va iniciar el projecte per utilitzar jocs de taula a aules d’Almeria i va posar en contacte l’empresa amb el grup de recerca NeuroPGA a Catalunya. La recerca col·laborativa entre la universitat i l’empresa ha sigut un dels elements claus pel desenvolupament del projecte: “compartir les experiències i coneixements de cadascun dels agents implicats ha permès que la recerca no es quedés al laboratori, sinó que tingués una repercussió real a les escoles i en el món del joc de taula” explica Núria Vita-Barrull. 

La realitat és que l’experiència es va introduint a les aules, durant el curs 2021-2022 el projecte ha portat els jocs de taula a 5 escoles de Lleida i 4 de Madrid arribant així a un considerable nombre d’alumnes participants: “el missatge que no tot val, va calant. Comencem a veure que els i les professionals i col·legues d’altres universitats s’interessen per conèixer l’evidència dels jocs de taula, i no es conformen amb opinions o percepcions subjectes a biaix” ens comenta la Núria Vita-Barrull.

El projecte demostra que entrenant els processos cognitius (millora en la memòria, fluïdesa verbal, comprendre un text, realitzar càlculs matemàtics, etc.) a l’aula per mitjà dels jocs, s’ha de produir una millora en la capacitat dels alumnes per recordar i actualitzar informació, frenar impulsos quan és necessari o canviar els seus pensaments o accions segons les condicions que es van donant en el seu dia a dia. En definitiva, aquest Doctorat Industrial ha demostrat l’eficàcia de l’aplicació de jocs de taula en entorns educatius formals: “esperem que aquesta metodologia lúdica, amb jocs de taula moderns, es vagi implementant cada vegada més a les escoles” expressa el doctor Jorge Moya-Higueras.

Tal com conclou Paolo Alaimo, el CEO de l’empresa Mercurio: “esperem que canviï el punt de vista sobre el joc, i que se li doni la importància que té més enllà de la pura diversió”. El projecte permetrà que en els anys vinents hi hagi més col·laboracions de recerca en aquesta línia, millorant així les aplicacions de programes lúdics a les aules.