Search

12 nous ajuts atorgats en la quarta resolució de la convocatòria de Doctorats Industrials

La quarta i última resolució del Pla de Doctorats Industrials atorga 12 nous ajuts, que s’afegeixen als 101 projectes atorgats a les tres anteriors resolucions de la Convocatòria DI-2021.

En aquests projectes de la darrera resolució hi participen un total de 15 noves empreses, 2 empreses que repeteixen l’experiència DI i 6 universitats.

La quarta resolució parcial definitiva de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials (DI-2021), impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a través del Departament de Recerca i Universitats 12 nous ajuts. Aquests ajuts permetran que estudiants de doctorat desenvolupin la seva formació investigadora en un projecte de recerca i estratègic d’una empresa. D’aquests projectes 9 són ajuts cofinançats i 3 de modalitat específics.

Aquests nous ajuts se sumen als 27 ja atorgats en la primera resolució, 31 a la segona i 43 projectes a la tercera resolució de la convocatòria del DI-2021, que financen projectes presentats per 98 empreses diferents, 72 (74%) de les quals no havien participat anteriorment en la convocatòria. Del total, 49 són PIMES, que representen el 46% dels projectes amb ajut; 15 són grans empreses (17%), 16 start-ups o spin-offs (17%) i 18 entitats sense ànim de lucre (20%). En comparació amb anteriors edicions destaca una major participació d’spin-offs i entitats sense ànim de lucre, en detriment de les PIMES.

Quant a l’àmbit acadèmic, per primer cop, han participat totes les universitats catalanes, i també hi participen 6 centres de la xarxa CERCA. S’hi han involucrat 108 investigadors/es de 97 grups de recerca reconeguts, dels quals el 74% dels investigadors/es i el 34% dels grups de recerca hi han participat per primera vegada.

Des de l’inici del Pla, s’han finançat 806 projectes de 531 empreses i institucions diferents. La inversió publicoprivada en R+D associada a aquests projectes ha estat de 104,6 M€, dels quals dues terceres parts provenen del sector privat.

El Pla de Doctorats Industrials té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d’R+D+I.

L’element essencial del procés de Doctorat Industrial és el projecte de recerca estratègic de l’empresa on el doctorand o la doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, i que és l’objecte d’una tesi doctoral.

 

Avantatges per a tots els participants

El Pla de Doctorats Industrials permet a les empreses atraure persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit, accedir als grups més capdavanters d’universitats i centres de recerca i als seus equipaments i infraestructures, així com obtenir ajuts econòmics i beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals per a les activitats d’R+D+I.

Per a les universitats i els centres de recerca de Catalunya (CERCA), els projectes de doctorat industrial són una ocasió per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu i reforçar d’aquesta manera els vincles amb el món empresarial. Per als futurs doctorands, es tracta d’una oportunitat magnífica per incorporar-se a un entorn altament innovador que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada i que incorpora, a més, altres avantatges, com la matrícula gratuïta o una borsa de mobilitat.

El Pla, gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), té el suport de les 12 universitats catalanes i el món empresarial per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.