Search

Un Doctorat Industrial busca transportar fàrmacs al cervell per tractar tipus de càncer infantil per ara incurables

La col·laboració entre l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD - UB) i l’empresa Gate2Brain permetrà aplicar una tecnologia per creuar la barrera hematoencefàlica del cervell i fer-hi arribar fàrmacs.

La col·laboració entre l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD - UB) i l’empresa Gate2Brain permetrà aplicar una tecnologia per travessar la barrera hematoencefàlica del cervell i fer-hi arribar fàrmacs. Una recerca aplicada que vol dur a terme tractaments segurs i transferibles a casos de càncer infantil, concretament aquells que actualment són mortals o que deixen seqüeles irreversibles.

Clàudia Resa, doctoranda industrial del projecte entre l'Hospital de Sant Joan de Déu i l'empresa Gate2Brain sobre recerca en pediatria oncològica.
Clàudia Resa, doctoranda industrial del projecte entre l'Hospital de Sant Joan de Déu i l'empresa Gate2Brain sobre recerca en pediatria oncològica.

Quan parlem de càncer, especialment el càncer infantil o pediàtric, sovint el públic general no és conscient de les diferències amb el càncer en adults. No només pels factors que envolten el tractament, sinó especialment per les causes que l’originen. Un adult amb càncer pot prendre atenció sobre els factors de risc que l’han portat a una de les malalties més temudes, segons els hàbits que hagi tingut, però no és el cas d’un infant. A l’Hospital de Sant Joan de Déu ho saben millor que ningú, amb raó són un dels centres pediàtrics d’alta especialització més importants d’Europa i de referència en oncologia infantil; motiu que justifica que més de tres-cents infants i adolescents són tractats cada any a l’Hospital de tota mena de càncer del desenvolupament. El fet que l’Hospital de Sant Joan de Déu sigui un dels centres amb més volum de pacients oncològics pediàtrics d’Europa, i amb millors taxes de supervivència, atrau d’arreu del món molts casos que necessiten garanties de curació.

La bona notícia, en general, és que el tractament del càncer infantil ha millorat molt en els darrers vint-i-cinc anys, amb un augment de les taxes globals de curació que han passat del 20-30% a finals dels setanta, fins al 75% actualment (Fernández-Delgado, 2016). En el camp de l’oncologia pediàtrica molts avenços han salvat la vida de milers de pacients infantils, gràcies en gran part pel fet de conèixer les malalties des de la perspectiva genètica i millorar la capacitat de pronòstic. Això ha estat sense dubtes un punt d’inflexió, però cal anar més enllà. Per fer un pas endavant en els estudis terapèutics abans d’aplicar-los a la clínica definitiva, estudiant a fons l’impacte dels fàrmacs en el cos dels infants afectats de càncer, investigadors de l’IRB Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu – Hospital Sant Joan de Déu (SJD-UB) van crear la spin-off Gate2Brain el 2020, finalista a la Catalan Pitch Competition 2021. Després de quinze anys com a investigadora a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i codirigir deu tesis doctorals, la Dra. Meritxell Teixidó va fer el salt a la creació de Gate2Brain, de la qual és fundadora i, actualment és CEO. Només el nom de l’empresa ja ens aporta molta informació sobre la tecnologia que desenvolupa: una porta al cervell per superar barreres, la del cervell, sí, però també les barreres dins l’oncologia pediàtrica per portar a tots els infants del món l’esperança i la salut.

La Dra. Meritxell Teixido va crear l'empresa Gate2Brain desrpés de 15 anys coma investigadora en l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
La Dra. Meritxell Teixido va crear l'empresa Gate2Brain després de quinze anys com a investigadora en l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

Si ens posem en la pell de qualsevol família amb un fill amb càncer, el pitjor dels escenaris és que el teu fill sigui diagnosticat amb una tipologia de càncer cerebral infantil molt poc comú i, que avui no disposa de cap tractament. Aquí és on el projecte de Doctorat Industrial entre Gate2Brain i l’Hospital Sant Joan de Déu posa en marxa la recerca col·laborativa. L’objectiu és trobar una solució al problema, i aplicar els resultats en l’àmbit clínic, buscant salvar les vides de pacients pediàtrics que avui en dia no tenen cap tractament efectiu. La tecnologia per transportar fàrmacs al cervell és la innovació que Gate2Brain aporta a la recerca biomèdica, i per entendre-la cal conèixer bé com funciona el cervell. Així ho explica Teixidó, CEO de la companyia: “el cervell és, sens dubte, un dels òrgans més preuats del nostre organisme i per això està molt protegit. Aquesta protecció la trobem en forma de barrera hematoencefàlica que separa la sang del parènquima cerebral. La barrera està formada al nivell dels capil·lars cerebrals que tenen unions estretes entre les cèl·lules endotelials que els formen”. Però que succeeix amb els nutrients que han d’entrar al cervell, i els residus que n’han de sortir? Aquí entren en joc unes petites proteïnes anomenades pèptids. Quan una cèl·lula entra en contacte amb una altra, entre cèl·lules del mateix cos o, posem per cas, un glòbul blanc amb un bacteri, els pèptids actuen com a clau i cadenat. Si hi ha coincidència hi haurà intercanvi, si la clau i el cadenat no coincideixen la porta no s’obrirà. Teixidó utilitza una metàfora que ajuda molt a comprendre com funciona aquesta barrera hematoencefàlica: “ens la podem imaginar com la muralla de les ciutats medievals, té unes portes o mecanismes de transport per on entren els nutrients i surten els residus. Les nostres claus empren aquestes portes sense afectar el seu funcionament natural”. És així com la tecnologia usada per Gate2Brain aconsegueix que tres famílies de pèptids tinguin la capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica i transportar fàrmacs que no hi poden arribar sense ajuda. Aquestes tres famílies corresponen a les tres patents que han estat llicenciades per la companyia. Els pèptids utilitzats en aquesta tecnologia com a claus són preparats químicament, inspirats en pèptids que trobem a la natura i amb una gran resistència que els dona molta competitivitat.

“En el marc del Doctorat Industrial estem explorant l'ús d’aquestes claus per millorar el transport d'un agent quimioterapèutic per lluitar contra uns tumors cerebrals pediàtrics que tenen la barrera intacta i això en dificulta la cura”

Molts investigadors desenvolupen cada dia fàrmacs per a una gran quantitat de tractaments de malalties del cervell, com per exemple l’Alzheimer o el Parkinson, però només un 2% d’aquests fàrmacs poden travessar la barrera hematoencefàlica del cervell. Resoldre aquest problema és cabdal per a la tasca que es porta a terme a l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, on l’investigador Dr. Ángel Montero dirigeix el grup de recerca sobre Tractament del Càncer Pediàtric, i tutoritza la feina de la doctoranda industrial Clàudia Resa. Un dels objectius clau d’aquest projecte és poder dissenyar i avaluar nous enfocaments terapèutics per generar coneixement amb aplicació clínica. Concretant una mica més, Teixidó explica que ​​“en el marc del Doctorat Industrial estem explorant l’ús d’aquestes Claus per millorar el transport d’un agent quimioterapèutic per lluitar contra uns tumors cerebrals pediàtrics que tenen la barrera intacta i això en dificulta la cura”. Avançar cap a la cura d’aquestes malalties pediàtriques requereix una intensa feina en l’àmbit preclínic, que permeti generar models derivats dels pacients que, en paraules de Teixidó, “són un regal de les famílies” qui han ofert els tumors dels seus infants per contribuir al progrés de la recerca. La seva importància recau en el fet que aquests models permeten donar la seguretat que els tractaments que estudien l’equip de Montero, són aplicables als pacients o no són funcionals. És per això que aquests models tenen un alt valor científic, i tal com detalla Montero: “aquests models els hem distribuït a més de 60 laboratoris internacionals de primer nivell, i hi han servit per generar informació científica que ha portat al disseny de diversos assaigs clínics fase 1”.

L'equip del projecte. La doctoranda Clàudia Resa, la responsable de l'empresa Gate2Brain la Dra. Meritxell Teixidó i l'investigador de l'Hospital SJD el Dr. Àngel Montero.
L'equip del projecte. La doctoranda Clàudia Resa, la responsable de l'empresa Gate2Brain la Dra. Meritxell Teixidó i l'investigador de l'Hospital SJD el Dr. Àngel Montero.

La col·laboració entre els dos actors del projecte és clau per aplicar els resultats de la hipòtesi dels pèptids llançadora, i desenvolupar tractaments segurs i transferibles a la clínica per a malalties que actualment són mortals o que deixen seqüeles irreversibles. Cal destacar un fet que encara és més rellevant: si aquesta recerca assoleix el seu objectiu un cop finalitzat el Doctorat Industrial, l’impacte pot ser molt gran en l’àmbit clínic de milers de pacients, i no només en el camp de l’oncologia pediàtrica. Els avenços en medicina salven vides, però per poder progressar en aquest sentit els laboratoris o hospitals han de treballar en col·laboració amb altres àmbits. La cooperació en aquest context és bàsica per obtenir resultats amb impacte, en paraules de Montero: “aquest projecte és un clar exemple de col·laboració entre un centre de recerca en salut i una companyia entestada a fer arribar la seva tecnologia com més aviat millor als pacients”. Projectes de Doctorat Industrial com aquest permeten la col·laboració entre l’àmbit més acadèmic de la salut amb emprenedors i empreses que tenen com a finalitat arribar a l’aplicació clínica de les seves idees.

“Aquest projecte és un clar exemple de col·laboració entre un centre de recerca en salut i una companyia entestada a fer arribar la seva tecnologia com més aviat millor als pacients”

La recerca de l’equip del projecte permet crear una passarel·la bidireccional de coneixement amb el dia a dia de l’hospital, una realitat “que permet fer avançar els projectes d’una manera exponencial”, remarca Teixidó. Segons Montero: “l’única manera de traslladar el coneixement i la innovació als pacients és mitjançant assaigs clínics que avaluen de manera independent i no esbiaixada les nostres propostes”. D’altra banda, diferents experts independents en ciència, medicina i ètica apliquen filtres molt estrictes perquè una proposta d’assaig clínic sigui aprovada, i finalment un nou fàrmac pugui ser utilitzat en un tractament. Tot plegat amb un horitzó clar: dissenyar i executar un pla regulador per arribar al primer pacient de l’assaig clínic en tres anys. Un projecte que ha de ser, en paraules de Montero “robust, original, amb una propietat intel·lectual sòlida, validat en excel·lents models experimentals, i publicat a les millors fonts internacionals”.

laboratorio-institut-recerca-sant-joan-deu

Al capdavall, parlem de recerca aplicada, on el resultat de la feina de la doctoranda ha de tenir un impacte en els pacients que ara per ara no tenen un tractament a l’abast. Un impacte que sens dubte aportarà esperança i il·lusió quan es puguin traslladar els resultats del projecte a un futur assaig clínic; val a dir, a més, que la Clàudia es beneficia de l’impacte de treballar en un entorn dual altament multidisciplinari. D’altra banda, aquesta mena de projectes de recerca aplicada també serveixen per formar el talent de joves com la Clàudia, un dels propòsits acadèmics de Dr. Àngel Montero, ajudant-los a iniciar la seva carrera científica i tècnica en un àmbit dual: acadèmic i empresarial. L’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I d’aquestes característiques genera un alt valor afegit al currículum de la Clàudia, que va arribar a l’equip de Montero per poder fer el treball de final de grau i el treball de final de màster. Durant la redacció del TFM és quan la Clàudia es va plantejar si volia seguir en el camp de la recerca, i aleshores va rebre la proposta de participar en el projecte i esdevenir en el pont de transferència de coneixement entre l’Hospital i l’empresa Gate2Brain. Així de clar ho tenia la futura doctoranda: “no vaig haver de pensar gaire la resposta. D’una banda, coneixia el nivell excel·lent del grup d’investigació, i, de l’altra, els objectius translacionals del projecte. Ho vaig veure com una oportunitat única per formar-me i posar el meu granet de sorra per desenvolupar i aplicar noves estratègies terapèutiques contra el càncer infantil”. El procés de formació d’aquest talent és un propòsit compartit des del Pla DI de la Generalitat, que addicionalment ofereix als doctorands i doctorandes una formació en competències transversals molt atractives per al món empresarial. Un dels aspectes que més destaca la Clàudia de la seva experiència en aquesta tipologia de doctorat és la doble visió, acadèmica i empresarial, sobre el procés de desenvolupament de noves estratègies terapèutiques. La seva tutora d’empresa posa en relleu el camí d’aprenentatge de la Clàudia en aquest projecte, orientat cap a un futur professional d’èxit: “conèixer que hi ha més enllà de la recerca bàsica, i com aquesta es va fent camí fins a ser un producte al mercat” destaca Teixidó.

En suma, projectes com aquest són un bon exemple de com la recerca aplicada i col·laborativa pot contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català; permeten a les empreses atraure talent amb coneixements i competències d’alt valor afegit, mentre que l’àmbit més acadèmic pot transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu. Com explica Teixidó: “els Doctorats Industrials són un model de benefici i creixement per a les dues cares, sens dubte un camí de creixement i coneixement recíproc entre entorns molt diferents”. Els resultats d’aquest projecte poden canviar la vida de milers de famílies, aportant esperança i solucions per als seus infants.