Els projectes de doctorat industrial més innovadors i amb més impacte de 2023

El 2023 ha marcat una dècada de recerca estratègica, col·laborativa i aplicada del Pla de Doctorats Industrials amb 918 projectes | La recerca aplicada ha estat clau per identificar els reptes de la societat i aportar-hi solucions | L'enfocament del Pla DI ha estat no només en la producció de coneixement, sinó també en la seva divulgació, reforçant la visibilització de l'impacte socioeconòmic i donant visibilitat a totes les institucions implicades | Aquest article destaca una selecció de projectes divulgats durant el 2023, destacant-ne el seu impacte social.
Imatge creada amb intel·ligència artificial (GPT4-DALL.E)

El 2023 ha estat un any important per al Pla de Doctorats Industrials (DI) del Departament de Recerca i Universitats, culminant els seus primers deu anys en funcionament amb un total de 918 projectes de recerca estratègica, col·laborativa i aplicada.

Recerca estratègica perquè les empreses i institucions tenen una visió a llarg termini, i volen contribuir al desenvolupament econòmic i social del país, afrontant un repte que actualment no té resposta. Recerca col·laborativa, perquè a aquest repte estratègic se li dona resposta mitjançant la col·laboració amb una universitat o centre de recerca, posant a disposició el coneixement i les infraestructures de l’entorn acadèmic. Finalment, recerca aplicada perquè és una recerca propera a les necessitats actuals o futures de la societat, garantint que els resultats tinguin un retorn tangible i beneficiós per al conjunt de la ciutadania.

En definitiva, la totalitat dels projectes que formen part del Pla DI d’una manera o una altra, tenen un impacte significatiu i positiu en el benestar col·lectiu. És per aquest motiu que des del Pla DI considerem molt important apostar per una cultura de la comunicació científica i divulgació de la recerca a la ciutadania, amb la consegüent difusió dels resultats i l’activitat de centenars de projectes de recerca actius cada any. Més enllà de la difusió dels resultats, la comunicació al voltant d’aquesta recerca ajuda a amplificar l’impacte socioeconòmic d’aquests projectes, així com donar visibilitat als equips humans que hi ha darrere i posar en valor la figura del personal doctor en entorns no acadèmics.

En aquest article, hem fet una selecció dels projectes que considerem que són un bon exemple d’impacte social, dels quals hem fet un seguiment al llarg de 2023 per tal de comunicar la seva recerca, i el seu impacte en el dia a dia de la ciutadania.

1. L’EXITOSA TRAJECTÒRIA DE LA DOCTORA INDUSTRIAL BEATRIZ GARCÍA FA AVANÇAR LA RECERCA DE LES MALALTIES RESPIRATÒRIES EN PORCS

La doctora industrial García Morante, amb la seva àmplia experiència internacional, aporta solucions innovadores a la recerca de malalties respiratòries porcines, impactant en una àrea clau per a la indústria ramadera catalana.

 • Doctora industrial: Beatriz García Morante.
 • Àmbit de recerca: Biotecnologia.
 • Col·laboració: empresa Boehringer Ingelheim amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Focus del projecte: estudi de M. hyopneumoniae i el seu impacte en granges porcines.
 • Objectius: millorar les condicions experimentals i proporcionar eines per a la indústria farmacèutica.
 • Impacte: resultats rellevants per a futurs estudis científics i aplicacions pràctiques.
La doctora industrial Beatriz García Morante al centre de treball de CRESA

La trajectòria de la doctora industrial García Morante és una història d’èxit i una font d’inspiració per a futurs doctorands i doctorandes industrials. Des del seu treball a Alemanya fins a la seva experiència docent als Estats Units, la doctora García Morante ha demostrat una adaptabilitat i una visió que són fonamentals en el món de la recerca col·laborativa. La seva recerca aplicada a les malalties respiratòries en el sector porcí ha tingut un considerable impacte tant en el camp acadèmic, industrial i social.

El seu projecte de doctorat industrial es va desenvolupar amb la col·laboració entre l’empresa farmacèutica internacional Boehringer Ingelheim, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) que forma part de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per posar en context el projecte, cal destacar que la indústria porcina té un pes molt important a Catalunya i és una de les principals a Europa. Per aquest motiu, és crucial que totes les parts, en aquest cas els porcs, estigui en el millor estat de salut possible. La seva recerca es va centrar en l’estudi del bacteri M. hyopneumoniae, un problema significatiu a les granges porcines de tot el món, causant infeccions respiratòries. La recerca es planteja moltes preguntes encara sense resposta sobre com funciona exactament aquest bacteri. Un dels motius és la complexa patogènesi d’aquesta malaltia, que suposa un repte per als investigadors i els professionals de la sanitat animal.

El projecte ha permès perfeccionar les condicions del model experimental de M. hyopneumoniae amb un major impacte en la reproducció de pneumònia en porcs. Els resultats d’aquestes investigacions són molt rellevants perquè serveixen com a base per a futurs estudis científics, però també són una eina potent per a les empreses farmacèutiques.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

2. LA RECERCA APLICADA D’IENAI SPACE EN PROPULSIÓ ESPACIAL DE NANOSATÈL·LITS, PIONERA EN LA INDÚSTRIA AEROESPACIAL

IENAI Space, l’empresa que està revolucionant la propulsió de nanosatèl·lits, i que vol liderar la innovació a la indústria aeroespacial europea.

 • Doctor Industrial: Raúl Ramos
 • Àmbit de recerca: enginyeria aeroespacial.
 • Col·laboració: empresa IENAI SPACE amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Microelectrònica de Barcelona.
 • Focus del projecte: desenvolupament del primer sistema de propulsió electrospray per a nanosatèl·lits a Europa.
 • Objectius: millora de la mobilitat dels nanosatèl·lits i prolongació de la seva vida útil.
 • Impacte: reducció de brossa espacial, nanofabricació de components per a motors d’electrospray.
El doctorand industrials Raúl Ramos

L’empresa IENAI SPACE en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) desenvolupa el primer sistema de propulsió basat en electrospray per a nanosatèl·lits a Europa. Aquesta tecnologia representa un avenç molt significatiu en la mobilitat dels nanosatèl·lits.

El fet és que aquesta innovació, fruit del projecte de recerca liderat pel doctorand industrial Raúl Ramos, no només millora la mobilitat dels nanosatèl·lits, sinó que també aborda altres desafiaments. El projecte ha aportat una innovació que té un gran impacte en la indústria aeroespacial, facilitant la maniobra eficient dels satèl·lits, prolongant la seva vida útil i contribuint a la reducció de la brossa espacial.

Concretament, el projecte se centra en la nanofabricació de components per a motors d’electrospray. Aquests components són vitals per als Sistemes Microelectromecànics (MEMS), que juguen un paper fonamental en el funcionament dels motors. La tecnologia utilitza líquids iònics com a combustible, permetent l’emissió de partícules carregades per la propulsió. Això ofereix la capacitat d’ajustar-se a diferents necessitats de missions espacials, mentre que els MEMS proporcionen funcions diverses a escala microscòpica.

El projecte ha assolit fites significatives, incloent-hi la col·laboració amb l’Agència Espacial Europea, destacant-se com a tecnologia clau en la nova era de l’exploració espacial. En conclusió, la tecnologia d’Ienai Space està en camí de convertir-se en un component clau en la nova era de l’exploració espacial, amb el potencial de canviar radicalment com entenem i gestionem la mobilitat en l’espai.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

3. PLATING DECOR I LA UB COL·LABOREN PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL DEL SEU PROCÉS DE RECOBRIMENT DE PECES

Amb un enfocament en la sostenibilitat, l’empresa Plating Decor i la Universitat de Barcelona, estableixen una aliança estratègica per innovar en el camp dels recobriments sostenibles i ecoeficients en materials.

 • Doctor industrial: Mohamed Amazian.
 • Àmbit de recerca: enginyeria de Materials i processos industrials.
 • Col·laboració: Plating Decor S.L. i la Universitat de Barcelona.
 • Focus del projecte: millora de la sostenibilitat en processos de recobriment. 
 • Objectius: reduir components tòxics, explorar usos sostenibles dels metalls.
 • Impacte: transformació de processos industrials contaminants.
El doctorand industrial Mohamed Amazian en el centre de treball

L’empresa Plating Decor i la Universitat de Barcelona (UB) col·laboren en un projecte de doctorat industrial per millorar la sostenibilitat dels seus processos de recobriment de peces. Aquest projecte, liderat pel doctorand industrial Mohamed Amazian El Moussaoui, busca reduir l’impacte ambiental dels banys de recobriment que contenen components nocius, com els cianurs.

L’empresa, especialitzada en el tractament de superfícies amb metalls preciosos per a diversos sectors, inclosa la joieria, utilitza una tècnica d’electrodeposició. Aquesta tècnica consisteix a recobrir objectes amb una capa fina de metall mitjançant corrent elèctric. La recerca d’Amazian se centra en el recobriment d’or de 18 quirats, buscant alternatives més sostenibles. Els recobriments d’or tenen aplicacions cada vegada més diverses en processos industrials, des de la fabricació de components electrònics fins a la catàlisi.

Aquest projecte no només pretén millorar el procés de recobriment, sinó també explorar l’ús dels metalls en processos que contribueixin a un futur més sostenible, com la transformació del CO₂ atmosfèric. Amazian destaca la importància de la recerca en reduir components tòxics, trobar processos de fabricació més robustos i buscar aplicacions alternatives.

La col·laboració entre Plating Decor i UB representa un esforç per transformar processos industrials contaminants en més ecològics, amb un impacte potencial més enllà de la indústria dels recobriments decoratius.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

4. ORGANIC DELTA RICE IMPULSA LA SOSTENIBILITAT AGRÍCOLA DEL DELTA DE L’EBRE

El projecte Organic Delta Rice, liderat per l’empresa Agroserveis.cat i la Universitat de Barcelona, està redefinint la producció d’arròs al Delta de l’Ebre, enfocant-se en pràctiques sostenibles i ecològiques.

 • Doctor industrial: Alfred Palma.
 • Àmbit de recerca: biotecnologia i enginyeria de biosistemes.
 • Col·laboració: empresa Agroserveis.cat i la Universitat de Barcelona.
 • Focus del projecte: promoció de la biodiversitat i sostenibilitat en la producció d’arròs
 • Objectius: implementació del cultiu ecològic de l’arròs al Delta del Ebre i alternatives sostenibles en la gestió de l’arròs.
 • Impacte: aliança de tot el sector arrosser del Delta de l’Ebre, proporcionar oportunitats socioeconòmiques als joves agricultors i generar alternatives sostenibles i ecològiques per a la gestió de l’arròs.
Alfred Palma, doctorand industrial i director tècnic d'Agroserveis.

El Projecte Organic Delta Rice, impulsat per l’empresa Agroserveis.cat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, busca transformar el model de producció d’arròs al Delta de l’Ebre cap a una major sostenibilitat. La iniciativa promou la biodiversitat i proporciona oportunitats socioeconòmiques als joves agricultors, mentre aposta per productes ecològics amb certificació de qualitat, aportant valor afegit a l’arròs, fomentant així la sostenibilitat agrícola en aquesta regió.

Alfred Palma, doctorand industrial i director tècnic d’Agroserveis.cat, lidera aquesta recerca innovadora afrontant l’ambiciós repte de gestionar tant la direcció tècnica de l’empresa com la recerca acadèmica simultàniament.

El projecte se centra en la producció d’arròs ecològic amb certificació de qualitat amb el segell del Consell Català de Producció Ecològica (CCPAE), atorgat als productes agrícoles i alimentaris que compleixen amb les normatives establertes per a la producció ecològica. També garanteix que els productes s’han cultivat o elaborat seguint les pràctiques d’agricultura ecològica que marca el reglament Europeu, promovent pràctiques que respecten l’entorn natural i augmenten la biodiversitat. La proposta d’aquest projecte és buscar alternatives sostenibles per a la gestió de l’arròs, respectant les normatives de producció ecològica.

Una part clau del projecte és incentivar la participació dels joves en l’agricultura i evitar la concentració creixent de terres d’arròs del Delta de l’Ebre en mans de cada cop menys agricultors. D’aquesta manera el projecte busca preservar el caràcter agrari del Delta de l’Ebre, mantenint els seus valors naturals i culturals.

El projecte també inclou experiments en la gestió de males herbes, selecció de varietats d’arròs i l’ús de fertilitzants orgànics. Un projecte que ha rebut el suport del sector arrosser local i d’altres entitats vinculades a la producció d’arròs. En definitiva, el projecte aporta laliança de tot el sector arrosser per a promoure una iniciativa en comú per la regió del Delta de l’Ebre com un dels seus principals avenços.

En resum, el Projecte Organic Delta Rice representa un enfocament innovador i respectuós amb el medi ambient per a l’agricultura al Delta de l’Ebre, combinant producció alimentària i conservació de la biodiversitat.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

5. EL PROJECTE PLATGES SEGURES REVOLUCIONA LA SEGURETAT DE LES PLATGES DE CATALUNYA

El projecte Platges Segures, una iniciativa d’Auditek i la Universitat Rovira i Virgili, està establint nous estàndards i millores en la seguretat i eficiència dels serveis de socorrisme de les platges de Catalunya.

 • Doctor industrial: Pablo Martin
 • Àmbit de recerca: innovació en gestió de recursos. 
 • Col·laboració: empresa Auditek i la Universitat Rovira i Virgili.
 • Focus del projecte: optimització de la gestió del socorrisme.
 • Objectius: millorar seguretat i eficiència en socorrisme de platges.
 • Impacte: gestió més equitativa i eficient de la seguretat en platges.
El doctorand industrial Pablo Martin durant el treball de camp

Platges Segures, una iniciativa col·laborativa entre Auditek i la Universitat Rovira i Virgili, s’ha proposat millorar la seguretat i eficiència dels serveis de socorrisme a les platges catalanes. A través d’innovadores eines aquest projecte preveu revolucionar la gestió dels serveis de socorrisme, permetent una millor coordinació, respostes més ràpides i una assignació més efectiva dels recursos.

Per portar a terme aquesta tasca, el projecte afronta la problemàtica sobre la desigualtat en els serveis de socorrisme. A Catalunya, amb els seus gairebé 700 km de platges repartits en 70 municipis, existeix una mancança d’un sistema integral de salvament. La distribució actual dels recursos de salvament és desigual, depenent de la capacitat econòmica de cada municipi, una situació que el projecte pretén millorar.

La recerca col·laborativa entre l’empresa Auditek i la Universitat Rovira i Virgili ha permès desenvolupar eines i models per a platges més segures i serveis més eficients per a tots els usuaris. El projecte, liderat pel doctorand industrial Pablo Martin, és desenvolupat pel Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport de la Universitat de Múrcia. La llavor del projecte va començar el 2020 amb un estudi complet dels serveis de socorrisme a més de 500 platges catalanes.

Un dels elements centrals és l’ús d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a una anàlisi més acurada, com ara la identificació de zones de més incidències mitjançant mapes de calor. Aquesta tecnologia millora la gestió i la resposta a les necessitats específiques de cada platja. També es destaca l’ús de l’aplicació “infoplatges” per a la georeferenciació d’incidències.

El projecte no només es proposa millorar els serveis de socorrisme, sinó també promoure una gestió de la seguretat en les platges més equitativa i eficient, basant-se en dades objectives i no exclusivament en la disponibilitat dels recursos econòmics municipals.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

6. ELS BENEFICIS DE L’ART SOBRE LA SALUT MENTAL, OBJECTIU DEL DOCTORAT INDUSTRIAL D’OSONAMENT

L’art com a eina terapèutica, la recerca aplicada que investiga els efectes de la creació artística en la millora del benestar psicològic.

 • Doctor industrial: Jaume Cases.
 • Àmbit de recerca: prevenció, diagnòstic i tractament en salut mental.
 • Col·laboració: empresa Osonament i la Universitat de Vic.
 • Focus del projecte: anàlisi d’impacte de l’art en la salut mental.
 • Objectius: integració de l’art en el model sociosanitari.
 • Impacte: promoció de la inclusió social a través de l’art.
Parella Artística del projecte d'Osonament

L’art pot millorar la salut mental i emocional i afavorir la integració social, segons estudis realitzats per diferents institucions. Osonament, una entitat sense ànim de lucre, va iniciar el 2006 el projecte “Parelles Artístiques” amb la idea de crear parelles formades per un artista vinculat a recursos de salut mental i un artista de la comunitat per crear obres d’art conjuntes. Aquestes activitats han demostrat ser útils per a persones amb trastorns mentals greus, ajudant-les a expressar emocions i sentiments de manera creativa.

El projecte ha ajudat a moltes persones amb problemes de salut mental a millorar el seu benestar psicològic, i ara és l’objecte d’un projecte de doctorat industrial en col·laboració amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per avaluar el seu impacte en els participants. La iniciativa liderada per Jaume Cases, doctorand industrial i terapeuta ocupacional, busca aprofundir en la qüestió de com l’art i la cultura també poden fomentar la participació social de les persones amb problemes de salut mental.

El projecte analitza l’impacte de l’art en la salut mental, incloent-hi aspectes com la participació social, el benestar psicològic, la recuperació, l’estigma en salut mental, l’autoeficàcia creativa, entre d’altres. Es busca consolidar aquestes intervencions com a part del model sociosanitari, reconeixent l’art col·laboratiu com una eina per generar vincles socials i espais de cocreació i aprenentatge mutu.

En resum, el projecte d’Osonament i la recerca de Jaume Cases destaquen l’art com a eina terapèutica potent, capaç de fomentar la inclusió social i el benestar emocional, especialment en persones amb problemes de salut mental.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

7. LA MÚSICA I LA TECNOLOGIA ES FUSIONEN EN UN PROJECTE ENTRE BMAT I LA UPF

Un projecte de recerca estratègica pioner en ‘audio fingerprinting’, integrant música, matemàtiques i algorismes d’aprenentatge profund per revolucionar el monitoratge de música en entorns sorollosos.

 • Doctor industrial: Guillem Cortès.
 • Àmbit de recerca: enginyeria de sistemes i comunicació.
 • Col·laboració: empresa BMAT i la Universitat Pompeu Fabra.
 • Focus del projecte: innovació en audio fingerprinting per a entorns sorollosos.
 • Objectius: millorar monitoratge musical en múltiples escenaris.
 • Impacte: aplicacions en la indústria musical i músics professionals.
El doctorand industrial Guillem Cortès Sebastià a les instal·lacions de BMAT.

L’empresa BMAT, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), treballa en un projecte de doctorat industrial que revoluciona la tecnologia al darrera de la identificació de música en entorns sorollosos i situacions complexes. Aquesta tecnologia, coneguda com a Audio Fingerprinting, consisteix a identificar una gravació d’àudio mitjançant característiques úniques del seu senyal. Es tracta d’una tecnologia prou coneguda per a la població, ja que és l’encarregada d’esbrinar quina és la cançó que està sonant en un bar quan fem servir aplicacions del mòbil dedicades a aquesta tasca.

El reconeixement de sons, essencial en àmbits com la seguretat, la música i la publicitat, encara representa un desafiament considerable, especialment en entorns amb soroll de fons com concerts, bars o espectacles a l’aire lliure. El projecte NextCore de BMAT, empresa nascuda com un spin-off de la UPF el 2005, busca superar aquests reptes. Aquest és el segon projecte de doctorat industrial de l’empresa, i els resultats del primer projecte ja finalitzat s’han pogut incorporar als serveis que ofereix BMAT.

La recerca del projecte està en mans de Guillem Cortès, doctorand industrial en aquest segon projecte de realitzat a BMAT en col·laboració amb la UPF. Cortès, apassionat per la música, explora la intersecció entre música i matemàtiques, claus per entendre la relació entre sons i freqüències. En aquest cas la recerca té l’objectiu de millorar els sistemes de monitoratge de música i fer-los més robusts en múltiples escenaris, així com crear eines per tal d’incentivar. En concret, vol millorar el monitoratge musical mitjançant algoritmes d’aprenentatge profund (deep learnig).

En conclusió, gràcies a la col·laboració entre BMAT i la UPF, el projecte NextCore pot canviar la manera com els sistemes de monitoratge de música s’adapten a entorns sorollosos. Aquesta recerca, que combina música i matemàtiques, té el potencial d’incentivar el desenvolupament de noves eines en el camp de la identificació d’àudio.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

8. UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL INVESTIGA ELS EFECTES PSICOLÒGICS I EDUCATIUS DELS JOCS DE TAULA A LES AULES

L’empresa Mercurio i la Universitat de Lleida col·laboren en aquest projecte de doctorat industrial per explorar com els jocs de taula en les aules poden millorar l’aprenentatge i la salut mental dels estudiants, amb un enfocament en la selecció pedagògica dels jocs i la dinàmica social que generen.

 • Doctoranda industrial: Núria Vita-Barrull
 • Àmbit de recerca: prevenció, diagnòstic i tractament en salut mental.
 • Col·laboració: empresa Mercurio, la Universitat de Lleida i el grup de recerca NeuroPGA.
 • Focus del projecte: estudi dels beneficis psicològics i educatius dels jocs de taula en educació primària.
 • Objectius: proporcionar evidències científiques sobre beneficis cognitius dels jocs de taula.
 • Impacte: implementació pràctica en aules, millora en aprenentatge i salut mental dels estudiants.
"Focus grup" testejant jocs de taula de l'empresa Mercurio.

Aquest projecte de doctorat industrial de l’empresa Mercurio, en col·laboració amb el grup de recerca NeuroPGA de la Universitat de Lleida, investiga els beneficis psicològics i educatius dels jocs de taula en l’entorn escolar. Aquest projecte estratègic, liderat per la doctoranda industrial Núria Vita-Barrull, se centra en l’ús dels jocs de taula moderns com a eines d’entrenament cognitiu en educació primària, partint de la pregunta: quina base científica hi ha darrere dels beneficis dels jocs de taula?

L’objectiu principal del projecte és proporcionar evidències científiques sobre els beneficis cognitius dels jocs de taula, especialment en les funcions executives bàsiques com l’adaptació a l’entorn, control d’impulsos, planificació i altres habilitats clau. Aquestes evidències són imprescindibles per justificar l’ús dels jocs de taula a les aules de primària, aportant una mirada rigorosa i crítica. El grup NeuroPGA ha realitzat investigacions en aquest camp des de 2014, demostrant l’efectivitat dels jocs de taula en nens amb TDAH i en la gent gran.

El projecte també explora la importància de la interacció social que sorgeix durant el joc, així com el procés de selecció dels jocs per part dels docents per assegurar que compleixin amb els objectius educatius. La col·laboració entre Mercurio Distribuciones, l’associació AFIM21 (Atención Familia, Infancia y Mayores), i la Universitat de Lleida ha permès la implementació pràctica dels jocs de taula a les aules, arribant a diversos alumnes i generant un interès creixent entre professionals i la comunitat científica.

La realitat és que l’experiència es va introduint a les aules, durant el curs 2021-2022 el projecte ha portat els jocs de taula a 5 escoles de Lleida i 4 de Madrid arribant així a un considerable nombre d’alumnes participants. Aquesta recerca ressalta la importància del joc en l’educació, més enllà de la simple diversió, i promou l’ús dels jocs de taula com a eines pedagògiques en l’entorn escolar. En definitiva, el projecte permetrà que en els anys vinents hi hagi més col·laboracions de recerca en aquesta línia, millorant així les aplicacions de programes lúdics a les aules.

Podeu llegir el reportatge complet en aquest enllaç.

En conclusió, els projectes de doctorat industrial presentats en aquest article il·lustren la diversitat i abast d’institucions i àmbits de coneixement de la recerca estratègica, aplicada i col·laborativa que fomenta el Pla de Doctorats Industrials del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

Una recerca que inclou tots els àmbits de coneixement en el conjunt total de més de 900 projectes impulsats d’aquest programa. Uns projectes que, per altra banda, no només tenen un impacte directe en les seves respectives àrees d’especialització, sinó que també contribueixen significativament al desenvolupament econòmic, tecnològic i social de la societat catalana.

La col·laboració entre l’ecosistema de recerca i universitats i el teixit socioeconòmic, la característica clau d’aquests projectes, demostra el valor afegit de les aliances estratègiques en la promoció de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement cap a la societat. Una sinergia que esdevé actiu essencial per afrontar els reptes del futur, fomentant una cultura de recerca estratègica, col·laborativa i aplicada amb un component inherent d’impacte social i de transferència de coneixement.

Per a més informació sobre projectes anteriors, vegeu el nostre article dels millors reportatges de projectes DI del 2022.