Doctorats Industrials, 10 anys de recerca col·laborativa a Catalunya

Els projectes de Doctorat Industrial (Pla DI) es consoliden com una eina clau per transformar el coneixement en solucions pràctiques per al conjunt dels ciutadans. El model de recerca col·laborativa ha demostrat, amb més de 800 projectes impulsats, la seva capacitat d’impacte en les empreses i institucions, en les persones que participen dels projectes i en la societat en general.

  • El Pla de Doctorats Industrials (Pla DI) esdevé una eina consolidada per a fomentar l’R+D+I privada amb inversió pública, creant ponts de col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.

  • Durant la dècada 2012-2022 han participat més de 530 empreses.

  • Al llarg del curs 2022-2023 es publicarà un llibre commemoratiu, se celebrarà la primera edició dels “Premis Impacte DI 2012-2022” i es culminarà amb un gran acte de projecció internacional.

  • Els actes de commemoració posen l’accent en la contribució de la recerca col·laborativa per canviar el món i la societat.

Durant el curs 2022-2023 el Pla de Doctorats Industrials celebra els seus primers deu anys de vida. A partir de la tardor de 2022 es posaran en marxa diferents accions per celebrar aquesta efemèride. L’eix fonamental que defineix totes les accions que es portaran a terme és posar de manifest la contribució de la recerca col·laborativa, entre les empreses i les universitats, a canviar i millorar el món i la societat.

En primer lloc, a finals de 2022 es publicarà un llibre recopilatori dels deu anys d’experiències del Pla DI, mitjançant diferents perspectives i aportacions de col·laboradors. En segon lloc, durant la tardor de 2022 es publicaran les bases de la primera edició del concurs Premis Impacte DI 2012-2022. Un concurs obert tant als participants del Pla com al públic general amb l’objectiu d’identificar els reptes actuals o futurs de la societat, i mostrar l’impacte que genera un projecte de Doctorat Industrial.

A banda de diferents actuacions a les xarxes socials, es produirà el vídeo “Doctorats Industrials, deu anys de recerca col·laborativa” que recollirà diferents testimonis de participants del Pla DI i diferents col·laboracions, així com els resultats i impactes dels projectes de Doctorat Industrial en aquesta dècada. Amb la finalitat de celebrar amb tota la comunitat del Pla aquests deu anys, se celebrarà un gran acte projectat per a principis del 2023, que es distingirà pel seu vessant internacional. Durant l’acte es preveu que es lliurin els premis Impacte DI 2012-2022, que es projecti el vídeo commemoratiu, deu anys de recerca col·laborativa, es compti amb la participació d’un professional de rellevància científica internacional, a banda dels parlaments institucionals.

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya, endegada a finals de 2012 amb un pla pilot, que va néixer per donar resposta a un dels reptes que tenia i té Catalunya per desenvolupar-se socialment i econòmicament: la transferència de coneixement i de tecnologia i la seva aplicació en el teixit productiu del país.

Alineat amb el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), i el seu objectiu de convergir amb l’Europa més avançada en l’àmbit de la docència, la recerca i la transferència de coneixement, els Doctorats Industrials esdevenen una eina fonamental per aquesta valorització i transferència de tecnologia i coneixement. És un fet que la diversitat de l’ecosistema d’investigació i innovació català afavoreix la creació científica i tecnològica, el repte és aconseguir que les universitats i els centres de recerca esdevinguin un motor de desenvolupament econòmic i social que doni resposta als reptes de Catalunya en tots els àmbits. Per tal de respondre a les necessitats de la societat i els nous problemes que generen, cal aportar noves solucions. El camí per al desenvolupament econòmic i el progrés social demana invertir en ciència, tecnologia i innovació.

La feina feta durant aquests darrers deu anys consoliden el Pla DI com un gran exemple del desenvolupament de la recerca col·laborativa amb impacte en la societat. El model de recerca que desenvolupa el Pla de Doctorats Industrials és un projecte col·lectiu, on una empresa o institució desenvolupa un projecte estratègic de recerca en col·laboració amb una universitat o centre de recerca. L’impacte d’aquesta recerca no s’assoleix per la feina d’un individu, és una feina en equip que alhora és també aplicada i genera activitat econòmica al territori. Universitats, centres de recerca, empreses i institucions, i l’administració pública fan un gran esforç per transferir els resultats de la recerca a la societat.

Durant aquests deu anys de vida del Pla s’han dut a terme més de 800 projectes estratègics desplegats per empreses i institucions. Aquests projectes els hi han permès adquirir competències científiques al més alt nivell, així com accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell. Han pogut atraure talent i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa o institució, així com impulsar el seu rendiment i avançar tecnològicament. El coneixement propi es genera a la universitat, als centres de recerca, als hospitals, però també a les empreses i institucions. I és en l’R+D privada on necessitem millorar més, amb relació a l’Europa més benestant i competitiva. En aquesta diana és on apunta el Pla de Doctorats Industrials: fomentar l’R+D+I privada amb inversió pública, creant ponts de col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.

Entenem la innovació com l’explotació de noves idees i de nou coneixement que afavoreixen la societat, el medi ambient, i l’economia. Aquest esperit innovador, que forma part de la dimensió estratègica de les empreses i institucions participants, ha generat al llarg d’aquests deu anys bons exemples de projectes innovadors i disruptius en diversos àmbits de coneixement.

Des de 2012 el Pla disposa de projectes de recerca col·laborativa sobre l’electrificació de vehicles, seguretat de les comunicacions o e-mobilitat; el 2013 s’engegaven projectes innovadors sobre la tecnologia 5G, agroalimentació i sostenibilitat, o projectes disruptius com la impressió 3D d’aliments. La lluita contra el canvi climàtic gràcies a la captura de CO₂ es va iniciar durant el 2014 amb un projecte de Doctorat Industrial, i molts altres àmbits innovadors com les noves metodologies de treball, l’economia circular, el Machine i Deep Learning, la intel·ligència artificial, les proteïnes vegetals, la computació quàntica o projectes per augmentar les capacitats de les persones disminuïdes

El Pla de Doctorats Industrials, ja consolidat amb una demanda elevada i creixent, és una autèntica clau de volta per millorar la competitivitat basada en el coneixement. El Pla DI mira cap al futur i vol ser part creadora d’aquesta societat futura on els paradigmes de l’economia productiva ja estan canviant, i el canvi tecnològic és global i creixent. El que avui sembla impossible, per a molts futurs projectes DI demà serà objecte de la seva recerca: col·laborativa, aplicada i disruptiva.

Fins a on pot arribar aquesta recerca? Com es pot transformar el món que coneixem? Les respostes s’aniran descobrint durant les diferents actuacions en el marc de la celebració d’aquests deu anys del Pla de Doctorats Industrials, impulsades des del Departament de Recerca i Universitats. La capacitat del Pla DI per a transformar el teixit industrial de Catalunya anirà lligat al seu creixement futur: si augmenten els recursos per cofinançar els projectes de recerca col·laboratius, augmentarem també la nostra capacitat per generar un coneixement que es transformarà, en definitiva, en solucions pràctiques per a la societat.