Segona edició de la memòria del Pla de Doctorats Industrials

Presentem la segona edició de la memòria d’activitat de l’any 2019 del Pla de Doctorats Industrials. Com es pot consultar a la memòria, el Programa de Doctorats Industrials ja ha impulsat més de 600 projectes, amb més de 100 persones ja doctorades. És un projecte consolidat i que esdevé objecte d’atenció per part de moltes universitats i governs fora de Catalunya. Un projecte amb la participació de quasi la totalitat de les institucions de recerca de Catalunya: universitats, centres de recerca, centres tecnològics i grans infraestructures de recerca.

El 2019 s’han rebut 101 propostes de projectes, de les quals se n’han formalitzat i atorgat 96. Des dels inicis del Pla el 2012, s’han finançat un total de 602 projectes de 402 empreses diferents i institucions. La inversió públic-privada en RDI associada a aquests projectes ascendeix a 83 M€, dues terceres parts de la qual provenen del sector privat.

L’element essencial és un projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa. El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o centre de recerca i esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand iniciar la formació i futura carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

Els projectes de doctorat industrial estan oberts a tots els àmbits de coneixement, a totes les mides d’empreses, des de startups fins a grans empreses, i els futurs estudiants de doctorat poden ser de qualsevol nacionalitat.

Podeu consultar la memòria fetn clic sobre la imatge o en aquest enllaç.