Parlem amb l’ICGC, guanyadors del premi Space App Camp 2020 amb un projecte de Doctorat Industrial

Entrevista amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Guanyadors del Space App Camp 2020 i participants del Pla de Doctorats Industrials.

Un hombre con una camiseta negra Descripción generada automáticamenteHombre con barba y bigote sonriendo Descripción generada automáticamenteHombre con barba y bigote sonriendo Descripción generada automáticamente

Equip guanyador del Space App Camp 2020. D’esquerra a dreta, Carlos García (DataScience@UB i ICGC), Luca Pipia, Vicenç Palà i Òscar Mora (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

El passat mes de setembre es van donar a conèixer els guanyadors del Space App Camp 2020, el concurs de l’Agència Espacial Europea (ESA) enfocat al desenvolupament d’aplicacions de teledetecció per mòbils i tauletes. Una condició addicional del premi és que la idea presentada es pugui explotar i utilitzar com una aplicació per a mòbils o dispositius electrònics.

El guanyador, tant de la categoria general com de la categoria especial d’aquesta convocatòria dedicada a la temàtica d’agricultura, ha sigut l’equip català format pels tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Vicenç Palà, Luca Pipia i Òscar Mora, i el Doctorand Industrial entre l’ICGC i el grup de recerca DataScience@UB de la Universitat de Barcelona (UB), Carlos García.

Els projectes premiats QUIFER i QUIFERO, acrònim d’aQuifer sUrveillance by SentInel-1 InterFERometry, són dues aplicacions amb l’objectiu de detectar la potencial sobreexplotació d’aqüífers. La tecnologia es basa en la utilització d’imatges de satèl·lit del programa Copernicus, l’ús de tècniques d’IA, i sobretot el fet que la idea proposada fos innovadora, útil i pràctica per a la societat. En el cas de QUIFER el seu objectiu és detectar zones afectades per l’explotació d’aqüífers mitjançant sèries temporals d’imatges de satèl·lit. Els dos projectes són molt competents per a una millor gestió del recurs hídric domèstic i agrícola, en un escenari de canvi climàtic.

Des del Pla de Doctorats Industrials hem volgut parlar amb l’equip del projecte per descobrir més detalls sobre el projecte, conèixer el procés de col·laboració acadèmic, l’impacte en la societat, saber quins han sigut els beneficis de treballar en un projecte de recerca col·laborativa com els Doctorats Industrials.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente

En primer lloc, enhorabona per haver guanyat la novena edició del premi Space App Camp 2020 amb una aplicació que combina dades de satèl·lits, Big Data i intel·ligència artificial per a monitorar l’ús dels recursos hídrics. Quina va ser la motivació per presentar a aquesta aplicació al concurs de l’agència Espacial Europea?

Inicialment, una vegada coneguda la convocatòria del Space App Camp 2020, ens vam reunir per decidir si aplicàvem i amb quina possible proposta. Després de diverses reunions vam decidir que la problemàtica de l’explotació dels aqüífers podia ser una bona opció, ja que impulsava treballs que ja estàvem portant a terme i sumava coneixements de la part cartogràfica i geològica cap a eines de suport a la decisió. A més, la proposta que presentàvem tenia tots els ingredients que l’ESA (European Space Agency) demanava a les bases del concurs, és a dir, utilització d’imatges dels satèl·lits Copernicus, Intel·ligència Artificial (IA) i un clar servei a la societat.

Ens podeu explicar com neixen els projectes QUIFER i QUIFERO? Com ha sigut la col·laboració amb la Universitat de Barcelona?

A l’inici del Space App Camp ja teníem clara la idea dels projectes que volíem desenvolupar durant els 10 dies del concurs. Durant els últims anys, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha desenvolupat una tecnologia consolidada basada en les imatges SAR (Synthetic Aperture Radar) per al monitoratge moviments mil·limètrics i centimètrics del terreny, i aquest seria el nostre punt de partida per fer el control d’explotació dels aqüífers. Ens vam adonar que l’extracció d’aigües subterrànies provocava un enfonsament de la superfície, i que l’aturada o baixada del nivell d’extracció feia recuperar totalment o parcialment el nivell del terreny. Al tenir milions de punts de mesura amb les imatges de satèl·lit, necessitàvem tècniques d’IA per poder seguir els patrons i detectar automàticament les zones afectades per aquesta problemàtica, i finalment presentar-les en una app.

La col·laboració amb el grup DataScience@UB de la Universitat de Barcelona (UB) ha estat fonamental, ja que un dels integrants de l’equip, Carlos García, és doctorant industrial de l’UB i l’ICGC. Això ens ha ajudat a potenciar la missió dels doctorats industrials, ja que estan més enfocats a solucions operacionals. L’aportació d’en Carlos en els temes d’IA ha sigut fonamental per introduir-los com un element disruptiu en el futur de la Geoinformació.

Quin creieu que és l’avenç més gran que aporten aquestes aplicacions al món de la gestió dels aqüífers? Considereu que hi ha un impacte en societat en l’aplicació d’aquest projectes?

L’avenç més important és disposar de milions de mesures sobre tot el territori. Això ho fa possible la gran cobertura dels satèl·lits Copernicus de l’ESA. D’aquesta manera podem proporcionar una gran quantitat d’informació, en aquest cas sobre l’explotació dels aqüífers, que amb altres tecnologies no és possible. El que aportem és una eina àgil, ràpida i per tot el territori, per establir els candidats en zones on es pugui estar fent un ús excessiu dels recursos hídrics. Això és encara més important en una situació com l’actual, on ens estem enfrontant a un canvi climàtic. Per tant, l’impacte que QUIFER i QUIFERO aporten actualment a la societat és directe, i sobretot en el futur per a una millor gestió dels recursos hídrics.

Quines implicacions pot tenir aquest premi en la vostra investigació futura?

Aquest premi és indubtablement un impuls a totes les investigacions que s’estan fent en el marc del Doctorat Industrial entre l’UB i l’ICGC. La idea inicial d’aquest doctorat era impulsar l’ús de l’IA en el món de la Teledetecció, i amb tots els avenços que s’estan aconseguint, com és el cas dels resultats de l’Space App Camp, creiem que anem en la bona direcció. El premi també ha servit per visualitzar millor cap a la societat la feina que es fa a l’ICGC, la investigació en IA del grup DataScience@UB, i és un reforç cap a l’estratègia dels Doctorats Industrials per poder ser incorporats en el futur en tasques de R+D+i en les empreses, com en aquest cas una empresa pública com l’ICGC.

Teníeu experiència prèvia en recerca col·laborativa amb el món acadèmic?

Efectivament tenim una col·laboració amb el món acadèmic, ja que l’ICGC ha d’oferir productes i serveis operacionals, i abans hem de passar per la recerca i la valoració tecnològica. És per això que l’ICGC té convenis i projectes demostradors amb universitats i centres de recerca, tals com l’UB, UPC, UAB o el CREAF. Així mateix destacar la coordinació amb la UAB del Màster Oficial en Geoinformació, que entre les dues institucions impulsem, generant nous coneixements i professionals.

Què creieu que aporta a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya haver integrat un Doctorat Industrial dins d’aquest projecte?

La incorporació a aquest projecte ha sigut natural, ja que Carlos, amb la seva feina de doctorat, forma part de l’equip que treballa habitualment en temes d’IA dins l’ICGC. Els objectius de l’Space App Camp anaven molt en la línia del seu treball de doctorat, pel que la seva aportació en coneixements d’IA i desenvolupament d’apps ha sigut molt important per aconseguir el primer premi en totes dues categories amb QUIFER i QUIFERO.

Per tancar, quina valoració féu de la vostra experiència amb els Doctorats Industrials? 

L’ICGC ja té certa experiència durant els últims anys amb els Doctorats Industrials. Continuar amb aquesta iniciativa demostra que la valoració per part de l’ICGC és molt positiva i l’entenem des de l’ICGC com una forma més d’impulsar i generar beneficis i coneixements per resoldre problemes reals. L’empresa, sigui pública o privada, valora i necessita el suport de les institucions acadèmiques per impulsar la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies, com és el cas de l’IA.

Equip de Doctorats Industrials.