Intel·ligència artificial per determinar quines músiques emeses a la televisió poden generar drets d’autor

La spin-off de la UPF BMAT i el Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) reben un ajut INNOTEC per desenvolupar LoudSense, un algoritme que establirà quines músiques emeses en les produccions televisives compleixen els requisits d’audibilitat per generar aquests drets

Enllaç a la Notícia Original (09.06.2021) – www.upf.edu
Comandament a distància amb Televisor de fons desenfocat
Foto de Jeremy Bishop – Unsplash

La música de les produccions televisives és una important font d’ingressos per a la indústria musical gràcies als drets d’autor. Aquests drets només es poden exercir quan la música és suficientment audible, però això resulta difícil de determinar en funció del context. Per exemple, la nostra percepció pot variar quan hi ha altres sons superposats, com ara una conversa.

Amb la finalitat d’oferir una eina que resolgui aquest problema, la spin-off de la UPF BMAT i el Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) estan col·laborant en el desenvolupament d’una nova tecnologia que estableixi de manera automàtica i objectiva el grau d’audibilitat de les músiques de fons de les produccions audiovisuals i, per tant, determini quan han de generar drets d’autor.

“Volem proporcionar a la indústria musical internacional un servei innovador que ajudi a distribuir els drets d’autor entre els seus legítims titulars d’una manera més justa, eficient i transparent”

El projecte, anomenat LoudSense, ha rebut un ajut INNOTEC en la convocatòria del 2020. Aquest programa de foment de la transferència de tecnologia proporciona finançament a projectes d’R+D executats de manera conjunta entre empreses i grups de recerca acreditats amb el segell TECNIO.

L’ajut, atorgat per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha concedit a BMAT i a l’MTG 146.197 euros per desenvolupar la seva tecnologia al llarg de dos anys.

“Volem proporcionar a la indústria musical internacional un servei innovador que ajudi a distribuir els drets d’autor entre els seus legítims titulars d’una manera més justa, eficient i transparent”, resumeix Gonçal Calvo, responsable d’innovació de BMAT.

El desenvolupament de la tecnologia

Aquest projecte constarà de dues fases. En la primera, l’MTG durà a terme una sèrie d’experiments relacionats amb la percepció humana sobre els sons per determinar quines característiques ha de tenir una música per ser considerada com a audible en funció del seu context. Amb els resultats d’aquesta recerca, els investigadors establiran uns criteris i generaran un conjunt de dades.

En la segona fase, BMAT aprofitarà tota la informació generada en els experiments per desenvolupar un algoritme, basat en intel·ligència artificial, que determinarà de manera automàtica quan una música és audible, la qual cosa permetrà establir de manera objectiva si ha de generar drets d’autor.

LoudSense tindrà “un impacte molt significatiu al mercat perquè permetrà resoldre un problema de la indústria musical que genera gran controvèrsia i, actualment, no hi ha ningú capaç d’oferir un servei així”

LoudSense tindrà “un impacte molt significatiu al mercat perquè permetrà resoldre un problema de la indústria musical que genera gran controvèrsia i, actualment, no hi ha ningú capaç d’oferir un servei així”, assegura Calvo.

Un cas d’èxit de doctorat industrial

La llavor de LoudSense va sorgir gràcies al programa de Doctorats Industrials de la Generalitat, que promou la realització de tesis doctorals en el marc de projectes de recerca aplicada realitzats en col·laboració entre empreses i universitats. En l’edició del 2016, BMAT i MTG van cooperar en aquest programa amb una tesi sobre una tecnologia capaç de detectar i categoritzar de manera automàtica música de fons i en primer pla.

“El doctorat industrial va ser un cas d’èxit perquè la col·laboració universitat-empresa va funcionar molt bé i va crear les bases per posar en marxa LoudSense. A més, l’investigador que llavors era doctorand ara ja és doctor i continua treballant en el projecte”, explica Sonia Espí, promotora de l’MTG.

Avantatges de la col·laboració

Aquest projecte de transferència de coneixement té diversos avantatges des del punt de vista de l’MTG: “d’una banda, gràcies a la identificació dels problemes i les necessitats del mercat, aconseguim maximitzar l’impacte de la nostra recerca en el món real, en aquest cas en la indústria musical; de l’altra, la feina conjunta amb l’empresa ens ajudarà a millorar les nostres tecnologies i capacitats”, valora Espí.

El responsable d’Innovació de BMAT afegeix que la col·laboració amb el grup de recerca permetrà a l’empresa “fer front a un repte que va més enllà de l’estat de l’art actual” i millorar els seus serveis i tecnologies de monitorització de música “per obtenir un avantatge competitiu i guanyar quota de mercat”.

 

Amb el suport d’ACCIÓ

Logotips Acció i Generalitat de Catalunya