Doctorals Industrials del Departament de Dret Públic de la Universidad Rovira i Virgili​ (URV)

Les tesis doctorals industrials al Departament de Dret Públic de la URV estan fomentant la col·laboració entre la universitat i el món empresarial, impulsant la recerca i la innovació a Catalunya.

El passat mes de febrer Roger Càmara Mas va defensar la seva tesi doctoral “La carrera administrativa horitzontal. Especial referència a l’administració local” en el marc del programa de doctorat en Dret de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta tesi doctoral és la segona en ser finançada pel Pla de Doctorats Industrials al Departament de Dret Públic. A través d’aquest pla, es promou l’encreuament entre el món acadèmic i empresarial, fomentant una relació simbiòtica que beneficia a totes dues parts. L’objectiu principal del Pla és establir vincles forts entre empreses, institucions i universitats, amb un enfocament clar en la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

En resum, les tesis doctorals industrials al Departament de Dret Públic representen una nova era d’interacció entre la universitat i el món empresarial. A través d’aquestes col·laboracions, es promou la innovació, es resolen problemes reals i s’impulsa el creixement econòmic i social. Amb un enfocament en la recerca interdisciplinària i l’impacte pràctic, aquestes tesis són una llum brillant cap al futur de la investigació a Catalunya.

More information: