Reprodueix vídeo

El Pla de doctorats industrials

El Pla de doctorats Industrials

Carta del Director: Albert Sangrà

Benvinguts i benvingudes a la nova pàgina web del Pla de Doctorats Industrials. En primer lloc, us agraeixo la visita i us convido a conèixer els diferents apartats d’aquest lloc web.

El Pla de Doctorats Industrials té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d’RDI.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca estratègic de l’empresa on el doctorand o doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, i que és l’objecte d’una tesi doctoral.

A les empreses els permet atraure persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit, accedir als grups més capdavanters d’universitats i centres de recerca i als seus equipaments i infraestructures, així com obtenir ajuts econòmics i beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals per a les activitats d’RDI.

Per a les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics de Catalunya, els projectes de doctorat industrial són una ocasió per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu i enfortir així els vincles amb el món empresarial.

Per als estudiants, es tracta d’una oportunitat magnífica per incorporar-se a un entorn altament innovador que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada i que incorpora, a més, altres avantatges, com la matrícula gratuïta, la formació en competències transversals o una borsa de mobilitat.

Espero i desitjo que aquest web sigui un canal de comunicació entre els estudiants de doctorat, les universitats, les empreses i la societat en general.

FETS I XIFRES (acumulades 2012-2022)

projectes impulsats
1
centres de recerca
1
empreses participants
1
Grups SGR
0
Universitats Catalanes
0
Investigadors
0
Tesis Defensades
0

Al cap de 5 anys...

dels DI segueixen treballant en entorns empresarials
El 0 %
dels DI treballen en tasques relacionades amb l’R+D+I
El 0 %
dels DI perceben retribucions iguals o superior als 2.000 € bruts mensuals
El 0 %
  • El 91% dels acadèmics consideren que una tesi DI té un nivell equivalent al d’una tesi acadèmica convencional.
  • El 80% dels acadèmics consideren que les publicacions generades tenen un nivell similar al de les publicacions originades en una tesi acadèmica.
  • El 90% dels tutors d’empresa opinen que la presència d’un doctorand industrial ha influït positivament en el funcionament i la manera de treballar a l’empresa.
  • El 19% dels projectes han estat objecte d’una patent o model d’utilitat.
  • Al 63% dels projectes s’han aplicat bonifcacions o deduccions fiscals.

memòria d'activitat 2022