Memòria dels doctorats industrials 2021

Us donem la benvinguda a la memòria del Pla de Doctorats Industrials del 2021. Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats obtinguts i una valoració global de com s’ha portat a terme el Pla en el context del segon anys de pandèmia i les vacunacions massives.

Aquesta memòria s’adreça, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.

Benvinguda Institucional

Consellera Gemma Geis

Aquest 2021 ha estat un any complex per a tothom: successives onades de la COVID-19 amb duríssimes conseqüències econòmiques i socials. En contrapartida, també ha estat l’any de la vacunació massiva de la població a Catalunya, resultat de la col·laboració entre diversos equips de recerca a tot el món, inclosos alguns de Catalunya. L’èxit de la vacuna ens ha demostrat, una vegada més, que la recerca és el millor pla de contingència, que la recerca és determinant i que la inversió pública que es fa en coneixement té un impacte directe en la societat.

Durant el 2021 s’ha recuperat la Conselleria de Recerca Universitats, situant la recerca i les universitats com a prioritat de país. Un dels nostres objectius principals és enfortir la transferència del coneixement a la societat, per impactar positivament sobre la societat i el teixit empresarial.

Per això, ara fa 10 anys, es va crear el Pla de Doctorats Industrials, amb l’objectiu de millorar la transferència de coneixement entre centres de recerca i universitats i empreses. L’any 2021, com veureu a la memòria, ha estat l’any en què s’han rebut més propostes, fet que demostra que és un programa àgil, dinàmic i ben gestionat. Una història d’èxit.

Gemma Geis Carreras
Consellera de Recerca i Universitats

Balanç del director del pla

Albert Sangrà - Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

Tot i l’impacte de COVID-19, i de les repercussions econòmiques i socials que l’han seguit, el 2021 ha estat un any únic per a tothom, i especialment per als Doctorats Industrials.

Aquest any s’ha caracteritzat per la vacunació massiva de la població i per un progressiu retorn a la “nova normalitat” en un context d’incertesa econòmica i necessitats socials creixents: nous models de treball (p. ex. treball híbrid), la creixent importància i atenció a la salut mental, la tornada de les trobades presencials sense aforament, entre d’altres.

Els Doctorats Industrials, en aquest context, durant el 2021 ha assolit els millors resultats, com veure-ho en aquesta memòria, en propostes rebudes i sol·licituds finançades, exhaurint el 120% del pressupost. Gràcies a totes les noves empreses i institucions que s’han incorporat, un 74% respecte de l’any anterior, per la confiança dipositada en el Pla i per situar-lo com una de les polítiques de transferència de coneixement i de formació de personal investigador en entorns no acadèmics, el qual serà l’impulsor del canvi i de la competitivitat del nostre teixit socioeconòmic. Gràcies, també, als nous investigadors i investigadores de l’ecosistema de recerca i universitats català que han apostat per Pla, sense els quals no hagués estat possible assolir aquests resultats.

Si bé és cert que per a l’any vinent es mantenen els reptes: increment de la representativitat dels projectes en l’àmbit de les Ciències Socials, Arts i Humanitats, la internacionalització i l’equilibri de gènere en els diferents rols participants; també serà l’any en què s’iniciarà la commemoració dels 10 anys de creació del Pla de Doctorats Industrials, una iniciativa ja consolidada, ben valorada per tots els agents implicats, efectiva per a la transferència de coneixement i la generació de ponts de col·laboració entre entorns acadèmics i empresarials.

Albert Sangrà Morer
Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials 

Activitats del 2021

Introducció sobre objectius i eixos

Durant el 2021, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha portat a terme un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar) o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.

Totes les activitats que s’han fet al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:

El Pla de Doctorats Industrials s’haurà consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement aportant:

  1. Reconeixement i valor a la figura del personal doctor com un agent accelerador de la innovació dins de l’empresa.
  2. Evidències dels beneficis de la col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.
  3. Mèrit dins del món acadèmic.
  4. Foment de la inversió privada en R+D+I.

El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.

Reconeixement d’equivalència de tesis llegides fora del Pla de Doctorats Industrials

Totes les universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, van acordar reconèixer les tesis defensades que comparteixen l’esperit de transferència de coneixement i de recerca col·laborativa del Pla de Doctorats Industrials i que compleixen uns requisits mínims.

Són en essència tesis defensades emmarcades en un conveni de recerca entre una empresa o institució i una universitat catalana en el qual el doctorand o doctoranda ha d’haver tingut un contracte laboral o mercantil, i ha d’haver estat dirigit per un investigador o investigadora d’un grup de recerca reconegut, i també tenir designat un tutor o tutora en l’empresa o institució.

Durant l’any 2021, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha reconegut 5 projectes de recerca col·laborativa entre empreses (Seat, Ikerlan, SBI Connectors, FCC i Mimetis Biomaterials) i la UPC, no finançats en el marc de la convocatòria de doctorats industrials i que han acabat amb la defensa d’una tesi doctoral. Aquests projectes s’afegeixen als més de 800 projectes finançats i obtenen la menció de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya.

Defensa de tesi de Pere Ripoll
Usuari consultant la Nova web del Pla de Doctorats Industrials

Difusió i promoció del pla

Durant l’any 2021, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha reconegut 5 projectes de recerca col·laborativa entre empreses (Seat, Ikerlan, SBI Connectors, FCC i Mimetis Biomaterials) i la UPC, no finançats en el marc de la convocatòria de doctorats industrials i que han acabat amb la defensa d’una tesi doctoral. Aquests projectes s’afegeixen als més de 800 projectes finançats i obtenen la menció de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu d’aprofundir en la comunicació de l’activitat dels projectes en el marc del Pla DI i de donar veu als seus participants, durant el 2021 s’ha iniciat un nou pla de continguts que inclou reportatges i entrevistes en profunditat, d’entre les quals destaquem:

  • “Parlem amb Rosa Maria Sebastián, la nova directora del PRUAB, sobre recerca col·laborativa i els Doctorats Industrials“: https://bit.ly/3EzLZnF
  • “Parlem amb Quim Segalés, investigador de Cresa, sobre recerca col·laborativa i la covid-19”: https://bit.ly/3Mn9vpH 
  • “La computació quàntica a l’abast de tothom gràcies a la col·laboració entre Qilimanjaro i els Doctorats Industrials”: https://bit.ly/3Bmrsyi 
  • “Dues joves doctorandes industrials busquen reduir el CO₂ atmosfèric”: https://bit.ly/3rKX6T1 

Així mateix, durant l’any hem mantingut les activitats habituals de promoció del Pla en entorns acadèmics i empresarials, tant en format virtual com presencial, i en destaquem les següents:

Dins el Fòrum Universitat Empresa 2021 de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa el Pla DI va oferir la xerrada “Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrial”.

Jornada de presentació presencial a la Universitat de Barcelona l’11 de novembre, amb la presència del rector Joan Guàrdia, la vicerectora de doctorat Maria Feliu-Torruella i el director de l’Escola de Doctorat Marius Dominguez.

  • “Vacunes i COVID-19: Catalitzadors de la recerca en tecnologies de futur“, amb Isabel Amat Riera, directora d’Innovació dels Laboratoris Reig Jofre: https://youtu.be/7z4Y9GfgC9U  
  • “Innovació i recerca industrial: el camí de la prosperitat” amb Xavier Ferràs, professor titular d’ESADE i expert en innovació i transformació digital: https://youtu.be/VG1NtWnsAL8  

Cal destacar també la col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages en l’elaboració de material promocional del Pla DI destinat a entitats empresarials del territori. 

Finalment, el 8 d’abril es va fer la tradicional sessió de benvinguda als doctorands i doctorandes industrials que comencen els seus projectes de recerca col·laborativa. 

Webinars celebrats durant el 2021

Innovació i recerca industrial: el camí de la prosperitat

Conferència a càrrec de Xavier Ferràs, professor titular d’ESADE i conegut expert reconegut en innovació i transformació digital.

15 d’abril · 172 assistents

El Doctorat Industrial, també per l’àmbit d’humanitats i ciències socials i jurídiques

El potencial del Doctorat Industrial per àrees de coneixement vinculades l’àmbit d’humanitats i ciències socials i jurídiques.

3 de juny · 51 assistents

Pla d’acció sectorial de la indústria 4.0: promovent la incorporació de doctorats a les empreses

Webinar en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i el programa Terrassa-Indústria per donar a conèixer els Doctorats Industrials. 

8 de juny · 33 assistents

Vacunes i COVID-19: Catalitzadors de la recerca en tecnologies de futur

El Dr. Albert Sangrà, director del Pla de Doctorats industrials, dialoga amb Isabel Amat Riera, directora d’Innovació de l’empresa farmacèutica Reig Jofre.

16 de juny · 22 assistents

Després del màster, vols seguir innovant a l’empresa?

Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials adreçat a estudiants de màster. 

18 de juny · 22 assistents

Innovar i captar talent a mida: fer un doctorat industrial amb la UPC

Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials adreçat a empreses. 

20 de juny · 18 assistents

Unim empresa i universitat amb projectes finançats

Webinar de campanya de difusió dels Doctorats Industrials a tot l’àmbit universitari de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

27 d’octubre · 69 assistents

Xarxes Socials

Gener 2021Desembre 2021Augment
Seguidors Twitter9071175(+) 268
Contactes Linkedin39054061(+) 156
Subscriptors Butlletins2.3572669(+) 312

formació en competències transversals

Durant l’any 2021 ha tingut lloc la 9a edició de la formació comuna en competències transversals del Pla de Doctorats Industrials. Aquesta edició s’ha dut a terme totalment en línia, seguint la metodologia establerta en l’edició anterior i garantint els mateixos resultats de l’aprenentatge i de satisfacció dels doctorands i doctorandes.

En aquesta edició hi han participat 80 doctorands i doctorandes, que a més de poder establir sinergies i compartir experiències, han adquirit coneixements en lideratge i gestió de projectes d’R+D+I, gestió de la innovació, valorització i protecció dels resultats de la recerca, entre altres coneixements que els permetrà créixer i desenvolupar-se professionalment en entorns no acadèmics.

RESULTATS DEL 2021

La fase de campanya del 2021, que es va tancar l’1 de desembre del 2021, va aconseguir promoure 157 propostes: 138 de la modalitat de cofinançament i 19 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 131 sol·licituds i se n’han atorgat 113. Les resolucions parcials s’han resolt el juny i el juliol del 2021, i el gener i el febrer del 2022.

Projectes atorgats a la convocatòria 2021

ModalitatMarçJunyOctubreDesembreTOTALImport atorgat%s/total
Ajut cofinançat23243911975.022.120 €97.4%
Ajut específic461516135.552 €2.6%
TOTAL273040161135.157.672 €

El 2021 A cop d'ull

0
Empreses i institucions participants
Ajuts a pimes catalanes
51%
Empreses i institucions noves
74%
0
Tesis doctorals defensades

17% dels projectes en l’àmbit de les ciències socials

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Increment de l’28% respecte del 2016
Estudiants internacionals
19%
0
Grups de Recerca Reconeguts (SGR)
Investigadors nous
71%

testimonis DI

Belén-Galofré

«Viure un doctorat industrial és una oportunitat de recerca aplicada, sostenible i de futur. Una oportunitat a tres bandes en la qual tots hi guanyem.»

Belén Galofré 
Responsable de l’àrea de Microbiologia a AGBAR. Projecte de l’empresa Aigües de Barcelona amb la Universitat de Barcelona (UB).

«L’experiència ha suposat un factor clar d’innovació i un estímul intel·lectual i relacional constant per a l’empresa, aportant noves mirades i valor a la nostra tasca.»

Antoni Gutiérrez-Rubí
Assessor de comunicació i consultor polític. Director a Ideograma. Projectes de l’empresa Ideograma S.L. amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Ideograma amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Joaquim Segales

«El doctorat industrial és una excel·lent manera d’acostar la ciència que fem als centres de recerca i universitat amb la que fan les empreses; junts anem més lluny!»

Joaquim Segalés
Investigador en IRTA – CReSA – Centre de Recerca en Sanitat Animal. Projecte de l’empresa IRTA – CReSA amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Anna-Grañana-Sancho

«L’objectiu principal de la meva investigació és veure quina figura jurídica atorga més capacitat d’autogovern a la persona amb discapacitat en el moment de prendre decisions, i alhora esbrinar com oferir aquesta opció dintre el sistema de serveis públics, per tal que arribi a ser un dret universal i de gestió coproduïda.»

Anna Grañana Sancho
Investigadora en dret i discapacitat. Advocada a l‘Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Doctoranda del projecte entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Universitat de Barcelona (UB).

«Els doctorands som l’engranatge entre l’empresa i la universitat, ens permet endur-nos el millor de les dues parts. En el meu cas m’he pogut quedar a l’empresa, ha sigut una gran oportunitat laboral per a mi.»

Núria Roigé
Coordinadora d’Inversions Transport a Aigües De Barcelona. Projecte de l’empresa Aigües De Barcelona amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«Des de Beamagine, valorem l’experiència de la millor manera possible. A través del programa, el nostre doctorand ens ha aportat un gran valor i ha contribuït de forma molt notable a la consecució dels nostres objectius.»

Jordi Riu Gras
CEO de Beamagine. Projecte amb l’empresa Beamagine i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«El Pla de Doctorats Industrials ens ha donat una oportunitat magnífica per establir un pont entre la recerca bàsica de la universitat i l’aplicada de l’empresa i així poder entendre les necessitats i visions de tots dos mons.»

Esther Lizano
Cofundadora i CSO de Flomics i investigadora sènior de l’IBE-UPF. Projecte amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

«La generació de coneixement que es produeix aporta avantatges competitius que resulten en la millora de l’activitat industrial pròpia de l’empresa. Una vivència francament recomanable per a totes les institucions o empreses on el coneixement i la tècnica constitueixin un factor propi i diferenciador de la seva activitat.»

Antoni Andreu Torras
Responsable de projectes i obres a AGBAR. Projecte amb l’empresa AGBAR i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«El Doctorat Industrial és fonamental per a la inserció laboral, i per establir ponts imprescindibles entre universitat i empresa en tots els àmbits, i a més a més, és genial l’organització i les facilitats.»

Gemma Filella
Docent i investigadora de la Universitat de Lleida · Projecte amb Activa Mutua (actualment Umivale Activa) i la Universitat de Lleida. 

«Ha estat una excel·lent experiència, que m’ha permès investigar sobre un sector en auge: la mobilitat del futur; i també m’ha obert la porta d’una gran empresa i a liderar projectes d’innovació, que és el que sempre m’ha apassionat.»

Mireia Gilibert
Project Manager R&D of Future: Fast Forward Project a SEAT. Projecte amb l’empresa SEAT i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

històric de dades

Projectes de doctorat industrial depenent de l'estat

Pilot201320142015201620172018201920202021TOTAL
Propostes1711396981091041251241351571078
Concedits a la resolució17648386959210296108117860
Concedits iniciats175578849190939096113807
Pendents de llegir007294253718094110423
Tesis1741625644335258

finançament associat a projectes de doctorat industrial

Pilot201320142015201620172018201920202021TOTAL
Aportacions de la Generalitat1,14M€2,91M€3,99M€4,1M€4,42M€4,28M€4,08M€4,2M€4,87M€5,16M€38,92M€
Aportacions empreses i institucions1,53M€4,9M€6,9M€7,34M€7,97M€7,88M€8,37M€8,1M€8,82M€10,03M€65,71M€
TOTAL2,7M€7,8M€10,9M€11,4M€12,39M€12,2M€12,4M€12,3M€13,7M€15,19M€104,62M€
Impuls privat57%63%63%64%64%65%67%66%64%66%63%

Projectes de doctorat industrial per universitat de matriculació

Pilot 2012201320142015201620172018201920202021Total
UB491015161218131419130
UAB91222151912132513140
UPC11172125253227242723232
UPF110378395854
UdL14444373434
UdG754637451354
URV2582336681053
URL21633631034
UVIC-UCC33633764136
UOC143337111033
UIC3001116
UAO11
Total175578849190939096113807

Investigadors d'excel·lència

0
Investigadors de 358 grups SGR
0
ICREA
0
ERC grant holders

Projectes de doctorat industrial per entorn acadèmic

Entorn acadèmicProjectes
UB119
UAB91
UPC219
UPF48
UdL32
UdG51
URV53
URL34
UVIC-UCC44
UOC24
UIC6
CERCA62
CSIC18
Altres5

Projectes de doctorat industrial per àmbit de recerca

Arts i Humanitats81%
Biologia445%
Ciències de la Salut i Biomèdiques16821%
Ciències i Tecnologies Químiques12115%
Ciències Socials8710%
Disseny i Producció Industrial658%
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura537%
Matemàtiques i Física475%
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions21428%

Projectes de Doctorat Industrial a l'àmbit econòmic

Tipologia d'empresa

A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, les associacions, les ONG o les administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants en el Pla DI són pimes com a reflex d’una realitat de país.

Pimes (294 projectes)
56%
Grans empreses (76 projectes)
14%
Start-ups / Spin offs (84 projectes)
16%
Altres institucions (75 projectes)
14%

grau de repetició

Les empreses amb 2 i 3 projectes, ho solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts coexisteixin en el temps.

413 empreses amb 1 projecte
78%
61 empreses amb 2 projectes
12%
39 empreses amb 3-4 projectes
7%
11 empreses amb 5-9 projectes
Grans empreses 2%
5 empreses amb 10 o més projectes
Grans empreses 1%

Els doctorands i doctorandes industrials (origen i sexe)

origen dels doctorands/es

sexe dels doctorands/es

Triplets femenins

Projectes de doctorat industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa.

Entitats Participants

EmpresaProjectes
13&Punt Solucions Informàtiques, S.L.1
2AB-Biotics, S.A.2
3Abante & Pongiluppi S.L.1
4Accenture, S.L.1
5Acciona Agua S.A.U.3
6Acellera Labs S.L.2
7Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U1
8ACT Operations Reseaerch ES, S.L.1
9Activa Mutua 2008 MCSS Nº31
10Addlink Software Cientifico,S.L.1
11Adevinta Spain S.L.U1
12Advanced Surgery Barcelona, S.L.1
13Advice Business Development S.L.U.1
14Aeris Tecnologías Ambientales S.L.2
15AETECH (Aplicacions Elèctriques S.A.)1
16Afinitica Technologies S.L.1
17Agència Catalana de la Joventut1
18Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya2
19Agroganadera Germán, S.L.1
20Agromillora Iberia, S.L.1
21Agroserveis.cat S.L.1
22Ahead Therapeutics S.L2
23Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A12
24Aigües Segarra Garrigues, S. A.1
25Aigües Vic, S.A.1
26Aingura IIOT1
27Air Games S.L. (Niviuk)1
28Airborne Composites S.L.1
29Ajuntament de Barcelona1
30Ajuntament de Granollers1
31Ajuntament de Navàs1
32Ajuntament del Vendrell1
33Albora Technologies Ltd1
34Alea Business Software S.L.1
35Allread Machine Learning Technologies1
36Alma IT Systems1
37Almirall S.A.1
38Alstom Transporte, S. A.1
39Alteraid S.L.1
40Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L.2
41Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada1
42Amalfi Analytics S.L.1
43Ames Barcelona Sintering S.A.4
44Ames Group Sintering S.A.1
45Ames PM Tech Center, S.A.U.2
46Anaxomics Biotech S.L1
47Anteverti Consulting, S.L.1
48Anufra S.L.1
49Aortyx S.L.2
50APC Europe S.A.1
51Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L.1
52Aplicacions de la Catàlisi, S.L.1
53Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U.1
54Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U.2
55Arkyne Technologies S.L.1
56Artificial Intelligence Technologies S.L.1
57Artificial Nature S.L.U.1
58Asesores Farmaceuticos S.L.1
59Asociación SOS Galgos1
60Asphalion S.L.1
61Associació el Teler Cooperatiu1
62Associació Porcsa – Grup de Sanejament Porcí Lleida1
63Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric1
64Ateknea Solutions, S.L.1
65Atta Community S.L.1
66Audi Tooling Barcelona1
67Ausa Center S.L.U.1
68Avinent Implant System S.L.U.1
69AWEC Advisers S.L.1
70Azbil Telstar Technologies S.L.U.2
71Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U.1
72B. Braun Surgical S.A.1
73Bakery Donuts Iberia1
74Balam Ingenieria de Sistemas S.L.1
75Barcelona Activa, S.A.U. SPM1
76Barcelona Cicle de l’aigua1
77Barcelona Liver Bioservices S.L1
78Barcelona Technical Center (BTECHC)1
79Barnalab Liofilizados S.L.1
80Bàsquet Manresa SAD1
81BBVA Data & Analytics2
82Beamagine S.L.1
83Beautyge, S.L.1
84Becerra Dret Processal, S.C.P1
85Behealthcare IT1
86Bio Sensing Solutions S.L.1
87Biochemize S.L.2
88Biocontrol Technologies, S.L.3
89Bioinspired Materials S.L.1
90Biokit Research & Development S.L.U.1
91Bionatur Green S.L.1
92Biopharma Synergies, S. L.1
93Biosfer Teslab, S.L.1
94Bitò Produccions S.L.1
95Blueliv, Leap in Value1
96BMAT Licensing S.L.U.2
97Boehringer Ingelheim España, S.A.2
98Braingaze3
99Brose Fahrzeugteile Gmbh1
100Brudy Technology S.L.2
101Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A.1
102Bultaco Motors S.L.1
103CA Technologies Development S.A.U.4
104Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL2
105Carethy E Commerce S.L.1
106Caring Well, S.L.1
107Casademont 1956 Meat S.L.1
108Cast Info,S.A.1
109Catuav S.L.1
110CBRE Real Estate, S.A1
111CCB Serveis Mediambientals, S.A.U3
112CCE Montessori-Palau, S.A.1
113CELLS2
114Centre Clínic Veterinari de Lleida1
115Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.2
116Centro Soporte Familiar Nana SCP1
117Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L.6
118CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua2
119Ceva Salud Animal S.A.3
120Change Management Tools, S.L.1
121Ciclicarquitectura SCCL1
122Cidete Ingenieros S.L.1
123Circa,S.A.1
124Circutor, S.A.1
125Citsalp S.L.1
126Club Joventut de Badalona S.A.D.1
127Cognita Spain Holding 21
128Color Center S.A.1
129Colorsensing, S.L.1
130Comexi Group Industries, S.A.U.1
131Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP1
132Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U1
133Computational and Information Techologies, S.A.2
134COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A.1
135COMSA S.A.U.1
136Condorchem Envitech S.L.1
137Congregació de Germans de les Escoles Cristianes – Sector Catalunya (La Salle)1
138Consell Comarcal del Baix Camp1
139Consell Comarcal del Vallès Occidental1
140Consorci d’aigües de Tarragona1
141Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques1
142Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona1
143Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental2
144Consorci Sant Gregori3
145Construsoft S.L.1
146Control y Prospecciones IGEOTEST, S.L1
147Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.1
148Corporación Alimentaria Guissona, S.A.1
149Crea Veterinaris SCCP1
150Creaciones Aromáticas Industriales S.A.3
151Creixell Mediterranea, S.L.U. 1
152Crisalix Labs4
153Cromogenia Units S.A.4
154Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.3
155Cubiq Foods1
156D Y T Quimica1
157Dares Technology S.L.1
158Datawords Datasia1
159Datawords S.L.1
160Delta Aqua Redes, S.L.U.1
161Dena Desarrollos S.L.1
162Design Cook, S.L.1
163Didactic Labs1
164Dietary Molecular Diagnostics, S.L.1
165Digital Preservation Solutions S.L.1
166Dnota Medio Ambiente S.L.1
167Doceo Software S.L.1
168Dr. Healthcare España S.L.U.2
169Duckbill S.L.1
170E-sonde Network monitoring, S.L. 1
171EAP Osona Sud-Alt Congost1
172Earthdas Graphene Powered Mobility S.L.1
173Ecología Técnica, S.A.1
174Ecoparc del Besòs S.A.1
175Ecopol Tech, S.L.2
176Ecuphar Veterinaria S.L.U.1
177Edible Casings, S.L. (Edicas)1
178Editores y Consultores Especializados S.A.2
179Editorial Barcino S.A.1
180Ekol Spain Logistics S.L.1
181Elix Polymers S.L.2
182Elm Pharmaceutical1
183Eneo Tecnología S.L.1
184Enerbyte Smart Energy Solutions1
185Enginyers Vibroacústics S.L.1
186Enlighting Technologies1
187Enzyme Advising Group, S.L.1
188Equip D’assistència Primària Vic S.L.P.1
189Ercros, S.A.2
190Escofet 1886 S.A.2
191Escola Pia de Mataró1
192Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català1
193Espuña R&D, S.L1
194Esteve Química, S.A.2
195Estudi Jurídic Ambiental, S.L.P. 1
196Estudio Bay S.L. (Visyon)1
197Estudis d’hoteleria i Turisme CETT S.A.1
198Eticas Research and Innovation (Eticas Foundation)1
199Euncet Formación S.L.1
200Euvitro S.L.U.6
201Everis Spain S.L.2
202Exoclick S.L.U.1
203F. Iniciativas I+D+I1
204Facebook France1
205Farmhispania S.A.1
206FCC Aqualia, S.A.1
207Ficosa Adas, S.L.U.2
208Figueres de Serveis S.A.1
209Fira de Barcelona4
210Flomics Biotech S.L.1
211Fluidra S.A.2
212Fluttr1
213Foment de Ciutat S.A.1
214Forest Bioengineering Solutions, S.A.5
215Formal Vindications S.L.4
216Francisco Albero S.A.U.7
217Frimal Trading S.L.1
218Fulgura S.L.1
219Fundació Ave Maria1
220Fundació Campus Arnau D’escala1
221Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament)4
222Fundació El Solà1
223Fundació Eurecat17
224Fundació Greennova2
225Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic1
226Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell1
227Fundació Iceers1
228Fundació Ideograma1
229Fundació Pere Tarrés1
230Fundació Priv. Centre d’Art Col·lecció Catalana SFG1
231Fundació Privada Ajem1
232Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia1
233Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN1
234Fundació Privada per a la Xarxa Oberta,Lliure i Neutral Guifinet1
235Fundació Privada Promoció D’escoles1
236Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir1
237Fundació Resilis1
238Fundació Salut Empordà1
239Fundació Taleia – Viod Games Studio1
240Fundació Tic Salut Social1
241Fundació Tutelar de les comarques gironines1
242Fundació Vallparadís FPC1
243Funderia Condals S.A.1
244Futbol Club Barcelona1
245Futurechromes S.L.1
246G.TEC Medical Engineering Spain, S.L.2
247Galgo Medical1
248Gas N2itrogen S.L.1
249Gate2Brain, S.L.1
250Gestió de Serveis Sanitaris1
251Gestora Catalana de Residuos1
252Ghm Genetic Development, S.L.1
253Girbau S.A.1
254GMK Associat, S.L.P.1
255Golf de Pals, S.A.1
256Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.1
257Goodgut1
258Grífols, S.A.1
259Group Nemary S.L.1
260Grupo Catalana Occidente, S.A.1
261Grupo Sallen Tech, S.L.1
262Gurit Balsa S.L.1
263Hamamatsu Photonics France Sucursal en España1
264Healthtech Bio Actives1
265Henkel Ibérica S.A.1
266Hewlett-Packard Española, S.L.1
267Hidroquímia Tractaments i Química Industrial1
268Hipra Scientific, S.L.U.1
269Hohner Automaticos, S.L.1
270Home Meal Replacement1
271Hospital Sant Joan de Déu1
272ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.1
273ICAR Vision Systems S.L.1
274Ideas 3493 S.L.1
275Ideograma S.L.1
276Idiada Automotive Technology, S.A.2
277Idneo Technologies, S.L.1
278IED Europeo Di Barcelona S.L.2
279ienai Sapece, S.L.1
280Ignion, S.L.2
281iGrid, S.L.1
282Imagine Creativity Center1
283INCIDE Digital Data, S.L.1
284Inditex1
285Indo Optical S.L.U.1
286Industrial Leridana del Frío S.L.1
287Industrial Química Lasem, S.A.U.1
288Industrias Samart1
289Inetum Catalunya1
290Ingeniería Física de Alta Tecnología, S.L. (Infisat)1
291Innova & Smart Consulting, S.L.1
292Innovaciò i Economia Social en la Mediterránia, Scel1
293Innovamat Education, S.L.1
294Innovex Therapeutics S.L.1
295Inolve Newtech, S.L.1
296Inprocess Technology and Consulting Group1
297Insta – Serveis Jurídics Ambientals1
298Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)7
299Institut Català de la Salut15
300Institut de Cultura de Barcelona1
301Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITEC1
302Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)1
303Institut fur Bildgebende Diagnostik1
304Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació1
305Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2
306Institut Municipal de Serveis Socials1
307Institut Nou de Sant Gregori1
308Institut Pere Mata1
309Instituto de Microcirugía Ocular Dos S.L.1
310Insylo Technologies S.L.2
311Integra Therapeutics S.L.1
312Integral Innovation Solutions S.L.1
313Interquim S.A.1
314Iqlit Emulsiones Poliméricas S.L.1
315Iquadrat Informatica S.L.4
316Isa Data S.L.1
317Isardsat, S.L.4
318Isdin S.A1
319Italsan S.L.1
320Itestit, S.L.2
321IUL, S.A.1
322IVI Barcelona S.L.1
323JCM Technologies, S.A.1
324JG Ingenieros S.A.2
325Kern Pharma1
326Kivnon Logística, S.L.1
327Kostal Eléctrica, S.A.1
328Kuleana Inc.1
329Kymos Pharma Services S.L.1
330L’Arada Creativitat Social S.C.C.L.1
331Labaqua, S.A.U.1
332Labferrer1
333Laboratori de Referència de Catalunya1
334Laboratorios Bel Cosmetic, S.L1
335Laboratorios Calier S.A1
336Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.5
337Laboratorios Espinós y Bofill S.A. – Lebsa1
338Laboratorios Lesvi, S.L.1
339Laboratorios Leti S.L.1
340Laboratorios Menarini S.A.2
341Laboratorios Reig Jofré, S.A.12
342Laboratorios Rubió, S.A1
343Lang-Iberia, S.L.1
344Lauda Ultracool, S.L.U.1
345Lead Molecular Design, S.L.1
346Ledmotive Technologies, S.L.1
347LGAI Technological Center S.A.1
348Liquats Vegetals1
349Litoclean1
350Lleida.Net2
351Lobelia Earth, S.L.1
352Lubrizol Advanced Materials Spain2
353Lucy Software Ibérica S.L.2
354Lyra Iberia, S.L.1
355Macsa ID, S.A.2
356Made of Genes (Genomcore, S.L.)1
357Magma Cultura S.L.1
358Maltería la Moravia S.L. (Grupo Damm)1
359Mannol Lubricantes S.L.1
360Matadero Frigorífico del Cardoner S.A. (Mafrica)3
361Medcom Advance, S.A.5
362Medcomtech, S.A.1
363Mediaproducción S.L.U.1
364Medtep Inc. Sucursal en España1
365Merial Laboratorios S.A1
366Mesoestetic Pharma Group1
367Messer Ibérica de Gases S.A.U.1
368MEVET S.A.U.1
369Midtal Talentos S.L.1
370Mimetis Biomaterials S.L.1
371Mind the Byte, S.L.4
372Minoryx Therapeutics S.L.1
373Minuartia Estudis Ambientals S.L.1
374Moehs Ibérica S.L.2
375Monocrom S.L.1
376Most Enginyers1
377Mothership 2015 S.L.1
378Mylva,S.A.2
379Nanomol Technlogies S.L.3
380Nanusens, S.L.1
381Natural Machines S.L.2
382Neurekalab, S.L.1
383Neuro in Business, S.L.1
385Noel Alimentaria, S.A.U1
386Ntent1
387Nuage Therapeutics, S.L.1
388Nvision Systems and Technologies, S.L.3
389Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil1
390Oesia Networks S.L.1
391Onalabs Inno-Hub S.L.2
392Oncoheroes Biosciences S.L.1
393Optima Sports Systems, S.L.1
394Optimus Europe, S.L.1
395Orbitel S.A.1
396Pal Robotics S.L.1
397Palets J Martorell S.A.1
398Palobiofarma S.L1
399Pangaea Biotech, S.L.1
400Pareja I Associats, Advocats, S.L.P1
401Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.1
402Perkinelmer España S. L.1
403Pharma Biozyme, S.L.1
404Pharmacelera S.L.2
405Phyture Biotech, S.L.1
406Pich Aguilera Arquitectos1
407Picvisa Machine Visión Systems, S.L.1
408PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya1
409Pinsos del Segre S.A.1
410Piplus Servicios Profesionales S.L.1
411Piql Iberia, S.L.1
412Plating Decor Recubrimientos S.L1
413Power Innotech, S.L. 1
414Prat International Brands S.L.1
415Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.1
416Pro Geo – Consultores Geotécnicos Asociados S.L.1
417Productos Agrícolas Macasa S.L1
418Productos Concentrol S.A.3
419Products & Technology, S.L.3
420Projectes i Adaptacions del Garraf, S.L.1
421Projectes Modulars Prefabricats ,S.L.1
422Proteodesign S.L.1
423Provital S.A.U.1
424Ptv Traffic And Transportation Software, S.L.2
425Pump IT Nanotech S.R.L.1
426Q3d Composites development, S.L.1
427Qidenus Group GMBH2
428Qilimanjaro Quantum Tech S. L.6
429Quadrant Alfa, S.L.1
430Quantech Atz, S. A.2
431Quantitative Genomic Medicine Laboratories S.L.3
432Quantium Medical S.L.4
433Quercus Technologies S.L.1
434Quside Technologies S.L.1
435Rdmes Technologies S.L.1
436Reactivos para Diagnóstico, S.L.3
437Recuperadora del Cable y Gestion de Residuos S.L.1
438Regner & Asociados S.L.1
439Remab Therapeutics, S.L.1
440Renfe Viajeros1
441Repsol, S.A.1
442Rhenus Logistics, S.A.U.1
443Rheo Diagnostics S.L.4
444Rimsa Metal Technology S.A.1
445Rocalba S.A.1
446Roka Furadada S.L.4
447Rokubun S.L.1
448S-Biomedic1
449Sailing Technologies, S.L.2
450Salicru, S.A.1
451Salvador Montes i Associats, S.L.1
452Satlantis Microsats S.L.1
453Sbi Connectors España S.A.U.3
454Sbs Seidor S.L.1
455Scaled Robotics S.L.1
456Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.1
Scytl Election Technologies S.L.1
457Scytl Secure Electronic Voting S.A.5
458Seat S.A.21
459Seidor Consulting S.L.3
460Selantrain Experience S.L.1
461Semillas Fitó S.A.U.3
462Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.1
463Sensefields, S.L.1
464Sensing Solutions1
465Sensofar Tech, S.L.2
466Sensotran, S.L.1
467Sequentia Biotech S.L.1
468Sertec20, S.L.U.1
469Servei d’Incineració dels Residus Urbans S.A. (SIRUSA)1
470Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT)5
471Simpple S.L.1
472Simulacions Òptiques S.L.2
473Smart Engineering, S.L.2
474Smart Structural Sensing Technologies, S.L.1
475Social Currencies Management, S.L.2
476Sociedad Anónima Damm1
477Sominemi S.L.1
478Sonidos1
479Sonora System S.L. (Mercurio Distribuciones)1
480Sonosuite S.L.1
481Sparsity, S.L.1
482Spinreact S.A.U.1
483Splendid Foods, S.A.1
484Stallicla R&D, S.L.U.1
485Starflow S.L.1
486Strategic Attention Management , S.L.1
487Submer Technologies, S.L.1
488Suñer, S.A.1
489Supersafe S.L.U.1
490Sycai Technologies, S.L.1
491Talleres A.R. S.A.1
492Talleres Azuara S.L.1
493Tavil-Ind S.A.U.3
494Tec-Cuatro, S.A.1
495Tecfluid S.A.1
496Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)1
497Tecnologia & Vitaminas S.L.1
498Tecnologia Regenerativa QREM1
499Teknocea1
500Telanto España S.L.1
501Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.1
502Termo Fluids S.L.5
503Terrassa Cicle de L’aigua, EPEL (TAIGUA)1
504Tmi Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.A.1
505Tornos Abogados, S.L.P1
506Transmural Biotech S.L.1
507TSS-Transport Simulation Systems S.L.1
508Urban Refuse Development S.L.1
509Urbiotica S.L1
510Vac-Tron, S.A.2
511Vak Kimsa1
512Vcn Biosciences S.L.1
513Venair Ibérica S.A.U.3
514Venco Electrònica S.A.1
515Venvirotech Biotechnology, S.L.3
516Vetgenomics S.L.3
517Vilynx Spain S.L.U.4
518Vire Instruments S.L1
519Visiometrics S.L.1
520Visual Tagging Services1
521Vitae Health Innovation S.L.3
522Vitesco Technologies Gmbh1
523Waterologies S.L.1
524Whole Genix S.L.1
525Wide Eyes Technologies S.L.2
526Worldsensing S.L.4
527Zanini Auto Grup S.A.4
528Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.2
529Zurich Services AIE1
Universitat o Centre de RecercaProjectes
1Universitat de Barcelona119
2Universitat Autònoma de Barcelona91
3Universitat Politècnica de Catalunya219
4Universitat Pompeu Fabra48
5Universitat de Lleida32
6Universitat de Girona51
7Universitat Rovira i Virgili53
8Universitat Ramon Llull34
9Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya44
10Universitat Oberta de Catalunya24
11Universitat Internacional de Catalunya6
12Universitat Abat Oliba CEU1
13Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya2
14Centre de Recerca en Agrigenòmica2
15Centre de Regulació Genòmica1
16Centre de Visió per Computador9
17Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
18Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
19Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca3
20Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
21Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol1
22Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques1
23Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona2
24Fundació Sant Joan de Déu4
25Institut Català d’Investigació Química1
26Institut Català de Recerca de l’Aigua1
27Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge1
28Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
29Institut de Bioenginyeria de Catalunya1
30Institut de Ciències Fotòniques1
31Institut de Física d’Altes Energies3
32Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)1
33Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras2
34Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
35Institut de Recerca en Energia de Catalunya4
36Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries11
37Museu de Ciències Naturals de Granollers1
38Consell Superior d’Investigacions Científiques18
39Fundació Eurecat3
40Centre d’Innovació del Transport1