Premis Impacte 2022 del Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials celebra enguany els seus 10 anys de vida. Durant aquesta primera dècada de funcionament del programa del Departament de Recerca i Universitats ha implicat 530 empreses, les 12 universitats catalanes, 25 centres de recerca de Catalunya (CERCA), altres organismes de recerca a Catalunya (CSIC, BSC, Eurecat, entre d’altres), que en conjunt han involucrat més de 600 investigadors i investigadores.

Per celebrar aquesta efemèride presentem la primera edició dels Premis Impacte 2022 dels Doctorats Industrials. L’objectiu d’aquest concurs és visibilitzar l’impacte que ha generat la recerca col·laborativa dels diferents projectes de doctorat industrial, així com apropar aquesta recerca a la ciutadania per identificar reptes (actuals o futurs) i anticipar-ne quin tipus d’impacte generaria.

 

BASES DEL CONCURS

La participació en el concurs Premis Impacte 2022 dels Doctorats Industrials implica l’acceptació i el compliment de les següents bases:

I. FINALITAT

El Pla de Doctorats Industrials (Pla DI) de la Generalitat de Catalunya organitza el concurs Premis Impacte 2022 dels Doctorats Industrials. La finalitat dels premis és la descripció de l’impacte generat per la recerca col·laborativa en el si d’un projecte de doctorat industrial, actual o futur, mitjançant un text i una infografia amb les característiques que s’indiquen en l’apartat IV d’aquestes bases.

II. OBJECTIUS

El concurs té per objectius:

 1. Visibilitzar l’impacte que han generat els projectes de doctorat industrial finançats per la Generalitat de Catalunya des de perspectives diferents: general en la societat, en la mateixa empresa o institució, en el desenvolupament professional de les persones.
 2. Apropar els Doctorats Industrials a la ciutadania amb la finalitat d’identificar reptes (actuals o futurs) i anticipar-ne quin tipus d’impacte generaria. S’espera que aquestes propostes puguin ser futures sol·licituds a la convocatòria d’ajuts DI.

III. PARTICIPANTS i CATEGORIES

El concurs està dirigit a participants del Pla de Doctorats Industrials (responsables d’empresa, directores i directors de tesi, doctores i doctors industrials, doctorandes i doctorands industrials) per a les següents categories:

Categoria 1: Impacte en la societat.

 • Les aportacions en aquesta categoria han de mostrar com el projecte de doctorat industrial ha posat a disposició de la ciutadania un nou producte o servei, ha aportat coneixement nou per a donar resposta als reptes actuals o futurs, entre d’altres aportacions d’interès general.

Categoria 2: Impacte en l’empresa o institució.

 • En aquesta categoria, les aportacions han de mostrar com el projecte de doctorat industrial ha introduït millores en l’empresa o institució: atracció de talent, formació i compartició de coneixement, procediments interns, nou producte o servei, protecció dels resultats de la recerca, ús dels beneficis fiscals, establiment de noves col·laboracions, entre d’altres.

Categoria 3: Impacte en les persones.

 • Les aportacions en aquesta categoria han de mostrar com el projecte de doctorat industrial han esdevingut una oportunitat de millora per qualsevol de les persones implicades: millora i adquisició de competències, accés a nou coneixements i tecnologies, creació de xarxa de contactes, gaudi d’una estada internacional, entre d’altres.

Amb l’objectiu d’obrir el programa de Doctorats Industrials a tota la ciutadania, convidem a participar en el concurs a qualsevol persona, major d’edat, resident a Catalunya en la quarta categoria:

Categoria 4: Proposta de projecte de doctorat industrial i el seu impacte previst.

En aquesta quarta categoria qualsevol persona no vinculada al Pla de Doctorats Industrials podrà fer una proposta d’un projecte de recerca col·laborativa entre una empresa o una institució, i una universitat catalana o centres de recerca de Catalunya (CERCA). A més haurà de tenir en compte el possible impacte previst del projecte, englobat en qualsevol de les categories anteriors (societat, empresa o institució, impacte a la persona). Les característiques dels lliurables són les mateixes que per a la resta de participants de les altres categories.

IV. CARACTERÍSTIQUES DELS LLIURABLES

Cada persona concursant podrà presentar-hi un màxim d’un text i una infografia amb les característiques següents:

Text:

 • Cal indicar un títol i subtítol.
 • Límit de 4.000 caràcters (1 pàgina a dues cares).
 • Format Microsoft Word (.docx)
 • Redacció, ortografia, puntuació i gramàtica: es valorarà positivament l’absència d’errors.

Infografia:

 • Cal indicar un títol.
 • Les creacions han de respectar unes proporcions raonables i orientades a ser compartides en les xarxes socials, com per exemple les d’un A4 (vertical o apaïsat) o la mida d’una imatge per a Twitter de 1200 x 600.
 • El format ha de ser preferiblement PNG, JPG o PDF.
 • Redacció, ortografia, puntuació i gramàtica: es valorarà positivament l’absència d’errors.
 • Claredat en els conceptes: paraules clau, imatges, composició i associació de conceptes.
 • El disseny de la infografia ha de ser atractiu sense perjudici de la transmissió del missatge.
 • Exposició de les idees centrals: diferència entre idees principals i secundàries.
 • Ús d’imatges i colors: ús d’imatges per a representar conceptes i color per a associar.
 • La informació provinent de les diverses fonts haurà de ser contrastada.

L’incompliment d’alguna d’aquestes característiques pot ser motiu d’exclusió.

V. DOCUMENTACIÓ

Omplir el formulari d’inscripció del concurs.

Presentar una proposta de projecte amb el següent contingut, respectant les característiques especificades a l’apartat IV:

 1. Un text
 2. Una infografia

Els dos materials s’adjuntaran en el mateix formulari d’inscripció. Cal garantir l’exactitud de les dades. La falsedat o l’incompliment dels requisits de les bases comportarà la desqualificació com a participant del concurs.

La complementació del formulari d’inscripció al concurs Premis Impacte 2022 dels Doctorats Industrials pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part dels participants.

VI. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració que se seguiran a l’hora de seleccionar els projectes seran:

 1. La capacitat per expressar de manera clara i sintètica els impactes generats, tant en el text com en la infografia.
 2. L’originalitat del treball, el concepte i la seva plasmació gràfica o execució.
 3. Qualsevol altre criteri que els membres del jurat considerin oportú valorar.

 

En la categoria oberta a la ciutadania, també es valorarà:

 1. La concreció de les possibles parts implicades: universitats/centres de recerca i empreses i organitzacions.
 2. L’aplicabilitat de la proposta en un entorn real

VII. JURAT

El jurat estarà integrat per representants de les entitats organitzadores i col·laboradores del concurs, així com membres de l’ecosistema d’R+D+I de Catalunya.

El jurat té les següents funcions:

 1. L’acceptació o exclusió de les propostes presentades, fent constar a l’Acta -si escau- les raons de l’exclusió.
 2. La proclamació de la proposta guanyadora per a la concessió del premi o bé la declaració de premi desert.
 3. La interpretació de les bases així com la resolució de les incidències o qüestions no previstes que es plantegin.

La decisió del jurat serà fonamentada i inapel·lable.

VIII. PREMIS

Els guanyadors de les diferents categories del concurs rebran com a premi:

 1. La inclusió del seu text en el Llibre commemoratiu dels 10 anys del Pla de doctorats Industrials
 2. Lliurament d’un iPad Wi-fi 64GB Space Gray (9th Generation) més un iPad Smart Cover (Negre) durant l’acte de celebració dels 10 anys, que tindrà lloc en el primer trimestre de 2023.

IX. TERMINI DE PRESENTACIÓ

La data límit de presentació serà a les 14.00 hores del dia 15 de desembre de 2022.

X. DRETS D’ÚS DE LES APORTACIONS

S’estableix una llicència de propietat intel·lectual de tipus Creative Commons (CC BY-SA). Més informació a: https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca

Tots els materials que participen en el concurs Premis Impacte 2022 dels Doctorats Industrials podran ser publicats a la web https://doctoratsindustrials.gencat.cat així com en altres canals de comunicació i xarxes socials vinculats al Pla de Doctorats Industrials que serveixen de promoció.

XI. PUBLICITAT I DADES PERSONALS

Per tal de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades pels participants seran incorporades a un fitxer i seran objecte de tractament per part de l’organització, amb l’objectiu de gestionar i administrar el concurs. També s’utilitzaran per mantenir informats els participants d’aspectes relacionats amb el concurs. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud a: doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

XII. CONTACTE

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la interpretació d’aquestes bases, el participant es pot posar en contacte amb l’organització del concurs a través del correu electrònic: doctorats.industrials.recerca@gencat.cat o al telèfon 648934113.

Formulari d'inscripció

Dades personals:

Inscripció:

*El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). La finalitat és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari. 

RECORDA

Sobre les característiques dels participants:

El concurs està dirigit a participants del Pla de Doctorats Industrials per a les categories 1, 2 i 3. També pot participar en el concurs qualsevol persona, major d’edat, resident a Catalunya en la categoria 4. 

Per ampliar informació pots tornar a III. PARTICIPANTS I CATEGORIES

Sobre les característiques dels arxius lliurables: 

Arxiu 1 (Text). Màxim 5 MB de pes. 

 • El text ha de ser Format Microsoft Word (.docx) o PDF. 
 • Cal indicar un títol i subtítol.
 • Límit de 4.000 caràcters (1 pàgina a dues cares).

Arxiu 2 (Infografia). Màxim 10 MB de pes. 

 • El format ha de ser PNG, JPG o PDF.
 • Les creacions han de respectar unes proporcions raonables i orientades a ser compartides en les xarxes socials. 

Per ampliar informació pots tornar a  IV. CARACTERÍSTIQUES DELS LLIURABLES