Preguntes freqüents sobre els Doctorats Industrials durant la pandèmia del COVID19

Preguntes freqüents

1. Com es veuen alterats els terminis dels Doctorats Industrials a causa de l’estat d’alarma? 

2. Es poden seguir fent els tràmits relacionats amb els Doctorats Industrials? 

3. La data de presentació de sol·licituds per a la primera resolució, fixada el 14 d’abril, es manté? 

4. En el procediment habitual s’ha d’enviar una còpia del formulari de proposta signat, amb el segell de l’empresa i de la universitat o centre de recerca al registre de l’AGAUR. Igualment, els candidats han fer el mateix amb les seves candidatures. Quin ha de ser el procediment durant el confinament? 

5. El període d’execució dels Doctorats Industrials es veurà afectat pel període de confinament durant l’estat d’alarma? 

6. En el cas de cancel·lacions de vols i congressos es poden justificar amb la bossa de mobilitat? I en el cas de congressos virtuals es poden justificar les inscripcions?
7. En el cas que l’empresa hagi fet un ERTO degut a l’estat d’alarma per COVID-19, com afectarà a l’ajut de Doctorat Industrial?

 

Podeu descarregar les FAQS en format PDF en aquest enllaç.

1. Com es veuen alterats els terminis dels Doctorats Industrials a causa de l’estat d’alarma?

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis de tots els tràmits queden suspesos fins a nova ordre. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

2. Es poden seguir fent els tràmits relacionats amb els Doctorats Industrials?

Es mantenen els tràmits de presentació de propostes i de candidatures via correu electrònic, així com de presentació de sol·licituds formals via la plataforma digital TRÀMITS. També es pot presentar la documentació relacionada amb els expedients vigents via correu electrònic i telemàticament es pot fer servir l’opció de Petició Genèrica de la Generalitat i per a les universitats la Plataforma EACAT.

3. La data de presentació de sol·licituds per a la primera resolució, fixada el 14 d’abril, es manté?

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 436/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. Tot i així, la data de 14 d’abril es manté a efectes del càlcul de l’antiguitat laboral a l’empresa dels candidats.

4. En el procediment habitual s’ha d’enviar una còpia del formulari de proposta signat, amb el segell de l’empresa i de la universitat o centre de recerca al registre de l’AGAUR. Igualment, els candidats han fer el mateix amb les seves candidatures. Quin ha de ser el procediment durant el confinament?

Durant el confinament, qui així pugui i vulgui, podrà fer el tràmit telemàtic: enviament dels formularis de proposta per a la seva publicació i difusió, així com de les candidatures per a la seva avaluació a l’adreça electrònica dels Doctorats Industrials (doctorats.industrials.reu@gencat.cat). La convocatòria estipula que les còpies signades, tant dels formularis de proposta com dels de les candidatures, s’han d’enviar al registre de l’AGAUR sense explicitar el moment, per tant es podran fer arribar a l’AGAUR més endavant, quan la situació s’hagi normalitzat. En tot cas, telemàticament es pot fer servir l’opció de Petició Genèrica de la Generalitat i per a les universitats la Plataforma EACAT.

5. El període d’execució dels Doctorats Industrials es veurà afectat pel període de confinament durant l’estat d’alarma?

Com a criteri general, el període d’execució dels projectes es podrà estendre tant com duri el període de confinament.

6. En el cas de cancel·lacions de vols i congressos es poden justificar amb la bossa de mobilitat? I en el cas de congressos virtuals es poden justificar les inscripcions?

Sí, durant aquest període de confinament, les despeses relacionades amb aquests conceptes seran elegibles de cara a la justificació de la partida de mobilitat.

7. En el cas que l’empresa hagi fet un ERTO degut a l’estat d’alarma per COVID-19, com afectarà a l’ajut de Doctorat Industrial?

L’ERTO no té cap efecte econòmic sobre l’ajut de la Generalitat, llevat que hi hagi un acomiadament, que sí que suposaria la renúncia efectiva a l’ajut.