Oberta la convocatòria 2018 dels Doctorats Industrials, primera resolució parcial des del 19 de maig fins a l’11 de juny de 2018

S'obre el termini de la convocatòria 2018 dels Doctorats Industrials. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així com a empreses per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, centre de recerca o fundació hospitalària, on el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Pots sol·licitar l'ajut en aquest enllaç

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

— Per a la primera resolució parcial: des del 19 de maig fins a l'11 de juny de 2018.
— Per a la segona resolució parcial: des del 12 de juny fins al 15 d'octubre de 2018.
— Per a la tercera resolució parcial: des del 16 d'octubre fins al 10 de desembre de 2018.

Documentació

La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar la universitat o bé l’empresa (indistintament) que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.

En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s'ha d' adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.

La sol·licitud consta de dues parts:

  1. Formulari

  2. Documentació annexa

El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats:

  1. Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
  2. Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda. Màxim 1 Mb de pes.
  3. Acta de selecció, on consti el llistat de persones candidates entrevistades, com també el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. Màxim 1 Mb de pes.
  4. Conveni de col·laboració convenientment signat entre la universitat i l’empresa i, si escau, altres entitats participants, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.

Requisists

Per part de l’entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries  amb seu a Catalunya.

Per part de l’entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:

a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses, excepte els centre TECNIO amb personalitat jurídica, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE 

Sigui quina sigui la modalitat, les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació en el Pla DI 2018, recollit a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

Organismes responsables

Documents

Consulta la normativa entrant en aqust enllaç

Consulta la RESOLUCIÓ EMC/964/2018, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2018 (ref. BDNS 398838)

Documentació relacionada:

  • Formulari proposta fase campanya pdf icon[1,17 MB ]
  • Bases DI  – text consolidat pdf icon[898,84 KB ] 

Contacte

Jesús Ruiz de la Torre jruizdelatorre@gencat.cat Telèfon: 93.310.50.81