Incorporar un doctorand industrial a l’empresa, una via òptima per esquivar la crisi

NOTÍCIA ORIGINAL – http://www.uea.cat/– 23 maig 201

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) va organitzar la presentació a la comarca del Pla de Doctorats Industrials promogut per la Generalitat de Catalunya, entès com una de les vies possibles per captar i retenir talent d’alt valor afegit. “Quan va començar la crisi, el 2008, vam decidir que havíem de potenciar la recerca, que ens havíem d’especialitzar i que havíem de sortir a l’exterior. Vam buscar especialistes, i el Pla de Doctorats Industrials ens ho permet.” Amb aquesta precisió va resumir la utilitat del programa el director tècnic de l’empresa química Cromogenia Units, Antonio Torrelles, que actualment compta amb tres projectes dins del pla, centrats sobretot en la investigació sobre nous productes.

Durant la conferència, en la que hi van assistir una vintena d’empreses, es va aportar tota la informació necessària sobre el Pla. El seu director tècnic, Joan Francesc Córdoba, va ressaltar que si l’empresa anoienca vol adaptar-se al futur, allí on ha d’invertir més és en talent. A grans trets, va ressaltar que la Generalitat aporta a l’empresa una ajuda d’uns 21.000 euros per tres anys, alhora que facilita la possibilitat d’accedir a d’altres ajudes estatals i europees de fins al 42% del sou base per bonificar personal dedicat en exclusiva a R+D+I. Córdoba va ressaltar que fins ara s’han atès el 100% de les propostes d’investigació presentades per les empreses, en tant que l’objectiu del és que l’empresa innovi i sigui més competitiva.

Des que va posar-se en marxa aquest programa hi ha hagut un total de 345 doctorands industrials, un 30% centrats en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), un 21% en Ciències de la Vida, un altre 21% en Enginyeria Civil, Industrial i Ciències Naturals, i un 18% en Ciències i Tecnologies Químiques. I, contràriament al que es podria pensar, el 50% de les empreses acollides al Pla han estat PIMEs. El director d’Estratègia de Producte d’AUSA Center SL, Xavier Perramon, va comentar que l’objectiu d’haver incorporat un doctorand industrial a l’empresa era “que s’acabi convertint en una peça clau” que acabi liderant la seva àrea, i va recalcar: “N’estem molt satisfets. Porta 12 mesos i ja es comencen a veure els resultats finals de la investigació.” En aquesta mateixa línia, Torrelles va destacar que els doctors que han acabat formant conjuntament amb la universitat “s’han acabat incorporant a l’empresa”. El doctorand anoienc Ricard Espelt, que està realitzant la seva investigació en una empresa de Barcelona, va recalcar que un dels avantatges d’aquest programa, des del punt de vista de l’investigador, és que “moltes tesis s’acaben quedant en un calaix, mentre que aquí no passa”.