Descripción del proyecto

El projecte es durà a terme a la intersecció de la teoria i l’experimentació i els reunirà per aconseguir un annealer quàntic coherent basat en flux qubits. S’han d’estudiar, simular i millorar diferents dissenys de qubit de flux per construir un ordinador quàntic coherent. Hi ha un ampli espai de disseny per explorar, i volem estudiar teòricament les seves propietats físiques per identificar tècniques per millorar-ne la qualitat.

Volem estudiar els qubits de flux desviats capacitivament, que són qubits de flux d’última generació amb temps de coherència llargs provats i compatibilitat amb l’annealer quàntic. Les possibles línies de recerca són l’estudi de diferents esquemes d’acoblament de qubits, programes de control i la mesura dels qubits.

En estreta col·laboració amb l’equip experimental, pretenem desenvolupar nous models teòrics per comprendre els resultats experimentals de manera més intuïtiva i dissenyar circuits per a experiments amb funcionalitats específiques.

El treball de tesi també implicarà simulacions numèriques dels circuits superconductors. Això són problemes que, per a circuits de mida modesta, ja esdevenen difícils de calcular, i explorarem aproximacions i simplificacions per accelerar els càlculs.MÁS INFORMACIÓN

Si te interesa la oferta, llena el pdf con tus datos y envía ́l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat