Es publica la Memòria d’activitat del 2018 del Pla de Doctorats Industrials

Accediu a aquest enllaç per consultar la Memòria d’Activitat 2018 dels Doctorats Industrials
El Pla de Doctorats Industrials presenta per primer cop la seva memòria d’activitat, centrada en l’exercici de 2018. El Pla és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca català, estretament relacionada amb la formació doctoral, la transferència de coneixement i el desenvolupament de projectes de RDI en col·laboració. La iniciativa, endegada a finals de 2012 amb un pla pilot, va néixer per donar resposta a un dels reptes que afronta Catalunya per desenvolupar-se social i econòmicament, que és la transferència de coneixement i de tecnologia i la seva aplicació en el teixit productiu del país. Des d’aleshores els Doctorats Industrials a Catalunya han adquirit una certa dimensió, s’ha superat el centenar de tesis llegides i s’acosta actualment als 600 projectes impulsats, fet que anima a generar valor afegit a partir de tota la seva comunitat d’actors involucrats: empreses, institucions, universitats, centres de recerca, doctorands, etc.

Pel que fa a la convocatòria de Doctorats Industrials s’ha resolt en 3 terminis al llarg de l’any 2018, de les 111 propostes s’han formalitzat 102 sol·licituds (84 de la modalitat de cofinançament i 18 de la modalitat d’ajut específic). Per tant s’ha superat l’objectiu de donar suport al desenvolupament de 75 nous projectes cofinançats. Així, des dels inicis del Pla el 2012 i fins al 2018, s’han finançat un total de 513 projectes de 349 empreses i institucions diferents. A més, la inversió públicoprivada en RDI associada a aquests projectes ascendeix a 69 milions d’euros, dues terceres parts dels quals provenen del sector privat. Durant l’exercici de l’any 2018, l’equip del Pla DI ha participat en 42 jornades o sessions, pròpies o de tercers, amb la finalitat de promocionar i difondre els Doctorats Industrials entre l’entorn acadèmic, format per universitats i centres de recerca de Catalunya, i l’empresarial, format per empreses amb un centre de treball a Catalunya, públiques o privades, institucions sense finalitat de lucre i entitats del sector públic.

En l’àmbit de les xarxes socials la seva presència ha anat creixent progressivament especialment a la xarxa professional de LinkedIn amb més de 3.300 contactes, així com els subscriptors dels seus butlletins que han crescut fins arribar als 1.500 subscriptors. Durant el 2019 s’ha incoporat a la xarxa de Twitter amb perfil propi.