Legal Notice

El Pla de Doctorats Industrials garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través del formulari de contacte del web del Pla de Doctorats Industrials, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari queden registrades en un arxiu responsabilitat del Pla de Doctorats Industrials, amb domicili a Via Laietana 2, de Barcelona. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder donar resposta a les peticions que es notifiquin mitjançant aquest formulari.

Party responsible for data processing

Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Tel. 931031215

Contact details of the Data Protection Officer

Pla de Doctorats Industrials

Departament de Recerca i Universitats

Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Tel. 931031215

Purpose of the treatmentCollect the data to respond to requests that arrive through this form.
Legitimacyconsent.
RecipientsYour data will not be communicated to third parties.
People's rightsPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través del correu doctorats.industrials.recerca@gencat.cat del Pla de Doctorats Industrials.
Data retention periodAs long as the validity of the communication is maintained.
claimPodeu presentar una reclamació a través del correu doctorats.industrials.recerca@gencat.cat del Pla de Doctorats Industrials.