Project description

El projecte s’emmarca en el concepte de la intel·ligència artificial i en concret en la transformació digital de l’ETAP.
Per dur a terme aquest projecte es procedirà a la monitorització dels diferents processos i a la generació de dades a temps real. Factors clau per assolir els requeriments de qualitat de l’aigua de sortida i poder fer front als diferents escenaris meteorològics al llarg de l’any. El Big Data o la Intel·ligència Artificial, conceptes que s’estan normalitzant cada vegada més en aquest àmbit, pretenen aconseguir una major eficiència a les operacions i la reducció de costos de gestió.

El projecte te com a objectiu desenvolupar un Sistemes d’Ajuda a la Decisió (SAD) per a la optimització de l’etapa d’ozonització d’una ETAP. L’ozonització es una operació unitària que s’utilitza a les primeres etapes de les ETAP amb l’objectiu d’eliminar compostos minerals, color, terbolesa, sòlids en suspensió i mals olors i sabors. A la vegada, permet la remoció de la matèria orgànica natural, la causa principal de la formació de trihalometans després de la cloració. Ara bé, l’ozó presenta una elevada inestabilitat que implica la necessitat de la seva generació in-situ, repercutint en elevats consums i costos energètics. La implementació d’eines d’Intel·ligència Artificial, com són els SADs, es presenta una com una estratègia per a optimitzar l’ozonització a fi d’assegurar que la matèria orgànica s’elimina correctament però també, per evitar sobredosis, que es tradueixen en un augment dels costos mencionats.

Partint de les diferents etapes que engloba el desenvolupament d’un SAD, a continuació s’enumeren les tasques que es s’executaran al llarg del doctorat
• Tasca 1. Revisió bibliogràfica
• Tasca 2. Formació en llenguatge de programació
• Tasca 3. Experimentació amb processos d’ozonització
• Tasca 4. Adaptació de la planta i instal·lació de nova sensorització
• Tasca 5. Anàlisi de les dades i selecció del model
• Tasca 6. Integració de la interfície visual
• Tasca 7. Implementació del SADMORE INFORMATION

If you are interested in the offer, fill in the pdf with your details and send it to doctorats.industrials.recerca@gencat.cat