Project description

El projecte de recerca proposat per a la convocatòria de doctorat industrial es basa en el disseny, desenvolupament i caracterització de diferents sistemes nanoestructurats que encapsulin principis actius. En una part del desenvolupament s’incorporaran diferents antibiòtics a nanoartícules polimèriques amb la finalitat d’utilitzar aquests compostos en infeccions causades per bacteris resistents que creen biofilms. Una altre part del desenvolupament anirà encaminada a la incorporació d’àcids nucleics a nanopartícules lipídiques.
El o la doctoranda s’encarregarà de sintetitzar nanopartícules, d’optimitzar la encapsulació de principis actius de diferent naturalesa química i de la seva caracterització.Haurà de definir els criteris per reduir la variabilitat del procés de producció, així com estudiar els paràmetres crítics per a la correcta caracterització.

Un cop optimitzades les síntesis a escala laboratori, el doctorand durà a terme el pre-escalat, l’estabilitat, aixi com diferents assaigs de biodisponibilitat i d’eficàcia mitjançant proves in vitro e in vivo.

El treball es desenvoluparà en col.laboració amb el grup del Dr Marçal Pastor Anglada, Director de l’Institut de Biomedecina i cap del grup de Farmacologia Molecular i Teràpies experimentals, amb una dilatada experiència investigadora. Aquest grup, i en concret la Dra Sandra Pérez, que conjuntament amb el Dr Ferran Roig de la empresa, co-dirigirà la tesi doctoral, aportaran els seus coneixements per poder desenvolupar el projecte amb èxit.MORE INFORMATION

If you are interested in the offer, fill in the pdf with your details and send it to doctorats.industrials.recerca@gencat.cat