Doctorates Industrials de la Generalitat undertakes to make its website accessible, in accordance with Royal Decree 1112/2018, of 7 September, on accessibility of websites and applications for mobile devices in the public sector. This accessibility statement applies to the website https://doctoratsindustrials.gencat.cat

Compliance status

S’han aplicat diverses pautes per garantir la màxima accessibilitat. 

Some of the aspects that have been taken into account are:

 • Structure and correctly label the content of the pages.
 • Utilitzar etiquetes com <ul> i <blockquote> d’acord amb el seu significat semàntic i mai per formatar el text.
 • Do not use tables to layout pages.
 • Make a layout that adapts to any screen resolution.
 • Use meaningful text in links.
 • Avoid transmitting information only through color.
 • Evitar l’ús de marcs (frames). Totes les pàgines tenen un títol (etiqueta <title>) format pel títol de la pàgina web i el títol de la pàgina per ajudar a la navegació i al el correcte emmagatzematge de qualsevol pàgina en els «favorits» o «marcadors» de navegador. Per exemple, el títol d’aquesta pàgina és Declaració d’accessibilitat.

Content not accessible

La situació de compliment es parcialment conforme a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació:

 • There could be PDF files or other formats published before September 20, 2018 that do not fully comply with all accessibility requirements.
 • Location maps may not be fully accessible, but essential information is included alongside them in an accessible way.
 • Alguns titulars no están escrits en llenguatge planer.
 • Algunes taules no son totalment accessibles.
 • Algunes imatges no tenen alternativa visual. 
 • Els projectes demanen descarrega de PDF que no son totalment accessibles.
paració de la present declaració d’accessibilitat

Càrrega desproporcionada: no aplica.

La present declaració ha estat preparada el 31 de desembre de 2023.  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme. Darrera revisió de la declaració: 22 de desembre de 2023.Observacions i dades de contacte

You can make communications about accessibility requirements (article 10.2.a) of Royal Decree 1112/2018, of 7 September, such as: reporting on any possible breach by this website, transmitting other difficulties in accessing content, formulating any other query or suggestion for improvement regarding accessibility to the website, through the following ways: