Descripció del projecte

Les necessàries polítiques i mesures d’adaptació o mitigació dels efectes del canvi climàtic sobre el territori i, en especial, les afectacions de caire socioeconòmic que comporten són absolutament necessàries, però a la vegada precisen de mètriques o indicadors multidisciplinars que en permetin el seguiment, mesura i avaluació amb integritat.
Es fa per tant necessari proveir-se, o ampliar i millorar les existents, amb eines més efectives i complementaries en la identificació i monitorització de forma repetitiva, estable i amb integritat de l’estat, canvis, vulnerabilitat i afectacions sobre el territori com a eina de suport a la decisió.
Existeix un espai o “finestra” d’oportunitat d’innovació i potencial generació de productes i serveis en el nou escenari que plantegen els petits satèl·lits i en especial en el marc de l’estratègia NEWSPACE Catalunya. Els petits satèl·lits, encara més quan es despleguen com a constel·lació, són un “nou” vector de sensors d’observació de la Terra, i per tant exposat, com qualsevol altre enfocament de captació de dades, a avantatges i desavantatges:

• Els costos més baixos permeten que les arquitectures de constel·lació siguin més viables i comporten potencials millors temps de revisita
• Nous actors de la comunitat d’observació de la Terra poden desenvolupar noves capacitats i actius a la frontera estratègica de l’espai, amb riscos menors que grans missions subjectes a grans agències
• Es pot demostrar amb menys riscos la viabilitat de noves visions tecnològiques i / o demostradors científics.

El projecte d’investigació que es proposa per realitzar un doctorat industrial pretén el desenvolupament de fluxos computacionals operacionals, dimensionats, optimitzats i controlats que permetin a partir de la ingesta i catalogació de grans volums de dades provinents de la fusió de les dades del segment espai dins l’estratègia Catalunya NewSpace amb dades del programa satèl.lit europeu en Observació de la Terra COPERNICUS i pròpies de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, generar productes i serveis de valor afegit de la forma més industrialitzada i automàtica possible, amb especial interès en les arquitectures dites d’intel.ligència artificial.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat