Descripció del projecte

El projecte de recerca es centra en la millora metodològica de les enquestes del Centre, a partir del desenvolupament, avaluació i aplicació de noves metodologies vinculades als dissenys experimentals, a l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial.

1. Avaluació de les estratègies de reclutament del Panel Ciutadà de Catalunya mitjançant l’ús de metodologia experimental (RCTs) per estudiar l’efecte de diferents estratègies (recordatoris, incentius, framing de les cartes, aproximacions multicanal, etc) en la taxa de resposta i en la representativitat de les mostres. Ús de mètodes d’aprenentatge automàtic (machine learning) per estimar els efectes esperats dels tractaments per diferents perfils d’individus. Desenvolupament i optimització d’algoritmes. Desenvolupament de nous dissenys adaptatius d’enquesta per optimitzar les estratègies de reclutament a partir dels resultats dels RCTs i dels algoritmes de predicció. Avaluació dels models de disseny adaptatiu.

2. Aplicació dels models de llenguatge extens (LLM) d’intel·ligència artificial a l’anàlisi i codificació de preguntes obertes. Prompting, avaluació i desenvolupament de solucions. Comparació amb estratègies alternatives (codificació humana i models temàtics (topic models) de processament de llenguatge natural).

3. Desenvolupament i ús de models d’aprenentatge automàtic (machine learning) als problemes d’estimació d’àrea petita, per generar estimacions de l’opinió pública a nivell local o comarcal.

4. Anàlisi i desenvolupament de l’aspecte longitudinal de Panel Ciutadà de Catalunya, amb especial atenció amb la taxa d’abandonament (Attrition) i les conseqüències sobre la representativitatMÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat