Descripció del projecte

Som en un context de canvis estructurals en la societat i en la cultura. Els museus moderns són estructures creades el segle XIX, que han evolucionat poc en el seu model expositiu, el seu funcionament i la seva relació amb el medi cultural. El nou escenari planteja (almenys) tres reptes essencials: En primer lloc, el paper dels museus en l’ecosistema cultural de la seva àrea d’influència i la interacció amb les agents socials, en segon lloc, la influència dels mitjans digitals i el seu efecte en la pre-visita, la visita i la pots-visita. Finalment, el provés de canvi cultural, social i econòmic planteja sistemes mes flexibles i innovadors en la forma i el fons dels nous museus.
El projecte de recerca planteja una anàlisi dels canvis que estan portant a terme els museus contemporanis, tant els grans museus d’àmbit internacional, com els museus mitjans d’àmbit nacional i regional. Tot i que la recerca està orientada a totes les formes museístiques, se centrarà amb més detall en les museus ‘d’art. L’anàlisi es basarà en un estudi de les memòries dels museus durant els darrers anys i dels seus plans estratègics, l’anàlisi dels espais web i de les eines de comunicació dels museus i una comunicació amb els responsables d’una selecció de museus nacionals i internacionals.
La recerca es combinarà amb la reflexió sobre el nou museu Thyssen projectat a la ciutat de Sant Feliu de Guixols, la interacció entre el museu i l’activitat cultural del seu entorn, així com la programació i execució de les activitats expositives en el context de transformació que s’ha detallat amb anterioritat.