Descripció del projecte

El projecte que proposa “Insta – Serveis Jurídics Ambientals” i el Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la Universitat Rovira i Virgili es basa principalment en l’estudi i aprofundiment de la responsabilitat penal de la gestió dels residus plàstics per part del món empresarial i la innovació en les eines jurídiques relatives a aquesta qüestió. La finalitat última d’aquest projecte de recerca és proporcionar eines jurídiques útils a les empreses per desenvolupar la seva activitat de forma conseqüent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i a la vegada fer-les més competitives dins d’un context de crisi climàtica global.

Per a la realització d’aquest projecte, enfocat sota l’òptica del Dret penal, és necessària la recerca i l’estudi del règim jurídic de la gestió dels residus plàstics existent, especialment pel que fa al trasllat transnacional de residus i al seguiment de les novetats jurídiques a nivell internacional i comunitari sorgides durant aquests últims mesos i que es desenvoluparan durant els propers anys. Així mateix també és necessari desenvolupar un coneixement profund sobre la situació actual a nivell nacional del règim jurídic de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en matèria ambiental en general, i en matèria de gestió de residus plàstics en particular, i com les novetats supranacionals influiran en l’ordenament jurídic intern.

Des d’una vessant més pràctica, el projecte de recerca haurà de contenir una proposta d’eina o eines jurídiques que permetin a les empreses vinculades a l’àmbit de la gestió dels residus plàstics no incórrer en responsabilitats penals. Aquesta part del projecte s’integrarà dins de la naturalesa de l’activitat desenvolupada per l’empresa i permetrà, juntament amb els coneixements més teòrics desenvolupats durant l’elaboració del projecte, oferir des de l’empresa serveis a mida per a la prevenció en la comissió de delictes ambientals vinculats als residus plàstics.

L’empresa, a través de l’oferiment d’aquest servei tindrà un paper multiplicador del valor per a les empreses del seu entorn en la mesura en que les farà més sostenibles i més competitives en el mercat actual.