Descripció del projecte

Des de fa anys, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) manifesta la necessitat d’actuar en la salut mental i emocional de la població. Per les característiques de la seva etapa evolutiva, el col·lectiu juvenil és un dels més vulnerables. A Catalunya, s’estima que entre el 10 i el 20% dels adolescents pateixen algun trastorn mental i el suïcidi ja és la primera causa de mort no natural entre les persones joves. Malauradament, la crisi sanitària i social de la COVID-19 i les seves nombroses conseqüències com ara la situació de confinament, l’aïllament social, la pèrdua de persones estimades, els esdeveniments traumàtics viscuts, la pèrdua de rutines i l’estrès psicosocial experimentats han provocat un empitjorament generalitzat en aquest àmbit de la salut.

Encara que la problemàtica sigui preocupant i reclami d’una intervenció immediata i efectiva, el col·lectiu juvenil té diferents punts forts que poden ajudar a millorar la situació. A diferència d’altres grups d’edat, les persones d’entre 12 i 16 anys assisteixen de forma obligatòria als centres d’ensenyament de secundària. La idiosincràsia d’aquests, els converteix en llocs idíl·lics per poder detectar als i les joves que pateixen alguna dificultat en aquest àmbit, formar-los en la matèria i intervenir de forma precoç a aquelles persones que ho necessitin. Sabem que tenim la capacitat d’afrontar amb èxit situacions desfavorables i volem dotar a les persones joves de les eines per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant de circumstàncies adverses.

Malgrat això, les eines de detecció de problemàtiques de salut mental i emocional no han evolucionat de la mateixa forma que ho han fet a altres àmbits de la salut. La plataforma Aimentia té la intenció de desenvolupar eines d’intel·ligencia artificial que permetin a les persones professionals detectar de forma més eficient i precoç aquestes problemàtiques i els factors de risc que poden potencialment derivar en una ideació i/o conducta suïcida.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat