Descripció del projecte

Dins del projecte de recerca, s’estudiarà la generació de H2 a partir de residus amb diferents tecnologies. Les tecnologies a estudiar s’avaluaran a escala de laboratori dins de la URV i a escala pilot a les instal·lacions de Sorigué. El doctorand serà responsable del disseny, construcció i seguiment de l’operació de les plantes pilot, així com de part dels assaigs a escala de laboratori. Els residus que cal tractar seran residus de fracció orgànica de recollida separada, residus de poda i plàstics no reciclables. En el cas dels plàstics no reciclables, la tecnologia que cal avaluar serà la despolimerització catalítica. En el cas dels bioresidus (fracció orgànica i poda), les tecnologies a avaluar seran mecanocatàlisi, hidròlisi, fermentació alcohòlica i reformat, en un tren de tractament innovador que treballarà amb 1 kg/h de residu. El doctorand haurà de presentar els resultats obtinguts en conferències i publicacions científiques.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat