Descripció del projecte

Aquesta proposta de doctorat té com a objectiu central el desenvolupament d’un equip mèdic innovador de petites dimensions, inalàmbric i basat en mètodes no invasius. Aquest dispositiu revolucionari constarà d’un conjunt de sensors que inclourà: un acceleròmetre, dos micròfons i un sensor ECG (electrocardiograma). Mitjançant aquest conjunt de sensors, es recolliran i analitzaran dades cardiorespiratòries per calcular un Índex Respiratori Intel·ligent (SRI) i realitzar prediccions de la pressió arterial (BPpred).

El projecte es desenvoluparà seguint un pla detallat i ambiciós. Les activitats es posaran en marxa al gener de 2024 i es dividiran el primer any en dues etapes principals. La primera etapa consistirà en l’adquisició d’un coneixement profund sobre el monitoratge respiratori, així com en la recopilació i revisió exhaustiva de recursos documentals rellevants en aquest àmbit. Posteriorment, es procedirà a dur a terme registres amb el sensor Core-Safe One, utilitzant els sensors següents: un acceleròmetre, dos micròfons i un sensor ECG. Aquesta etapa culminarà amb l’extracció i càlcul dels paràmetres cardiorespiratoris a partir de les dades obtingudes.

El segon any del projecte mantindrà l’atenció en la recollida de dades mentre es desenvolupa l’índex de respiració (SRI). A més a més, s’iniciarà el desenvolupament de l’índex de pressió sanguínia (BPpred). Cap a finals d’aquest any, es farà una validació exhaustiva de l’índex SRI per a assegurar-ne la precisió i utilitat clínica.

L’últim any del projecte se centrarà en la validació completa de l’índex de pressió sanguínia (BPpred). Es faran estudis per validar aquest índex i, com a culminació d’aquest treball, es redactaran diversos articles científics per presentar els resultats i les conclusions obtingudes al llarg dels anys. Aquests articles seran una part fonamental de la tesi doctoral, la qual sintetitzarà els estudis realitzats, les aportacions innovadores i les implicacions clíniques del dispositiu desenvolupat.

En resum, aquest projecte de doctorat ofereix una oportunitat única d’aprofundir en el camp del monitoratge cardiorespiratori no invasiu. Les aportacions d’aquest treball prometen un impacte significatiu en el coneixement científic i en l’avanç de la tecnologia mèdica.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat