Descripció del projecte

Els nivells de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera han incrementat fins a nivells històrics, quan es compara amb l’època preindustrial, pres normalment com a mesura estàndard. Aquests nivells de CO2 són deguts a les emissions provinents de l’activitat humana, o emissions antropogèniques. Aquestes emissions són la principal causa d’efectes del canvi climàtic com l’augment de les temperatures i l’acidificació dels oceans.
Encara que els combustibles fòssils són la primera font d’emissions antropogèniques, històricament ha estat el canvi d’ús del sòl (LUC, abreviatura en anglès) el component principal de les emissions humanes. Actualment, encara representa aproximadament un 12% d’aquestes. El motiu principal per al canvi d’ús del sòl és la demanda creada principalment per l’agricultura i la deforestació. És urgent, doncs, l’acció climàtica en aquesta direcció per tal de revertir els efectes de la deforestació i aprofitar el potencial dels arbres com a segrestadors de CO2. La mancança de grans bases de dades per a la modelització i comprensió d’aquest segrest de CO2 a escala global és necessària per a la correcta presa de decisions i la sostenibilitat dels projectes relacionats. La monitorització a través de la teledetecció té el potencial de generar una gran quantitat de dades que poden ser utilitzats per a aquest objectiu.
En aquest context, Lobelia Offset desenvoluparà i implementarà un sistema de monitorització amb teledetecció que serveixi per al càlcul d’absorció de diòxid de carboni de zones boscoses i reforestades. Aquest càlcul serà utilitzat per a desencadenar un sistema de pagaments per serveis mediambientals (PES, abreviatura en anglès) de reforestació i regeneració natural assistida i servirà com a compensació de CO2, també conegut com a CO2 offsetting. Aquest sistema es basarà en observacions de diferents tipus de satèl·lit i models d’intel·ligència artificial. S’implementarà en zones del tròpic del continent africà i serà validat amb bases de dades in-situ i productes de satèl·lits LiDAR ja existents.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat