Descripció del projecte

Actualment no existeix cap examen “oficial” avalui la competència en llengua estrangera en poblacions amb necessitats especials, ja que el procediment i els materials de prova en els estudis experimentals rarament s’adapten als estudiants amb discapacitats intel·lectuals. I aquest és el motiu principal d’aquest estudi: primer s’implementarà una intervenció d’aprenentatge de llengua mitjançant un enfocament orientat a l’estudiant, que s’adapti als estils d’aprenentatge, preferències i necessitats educatives dels aprenents, per finalment, amb tota la informació recopilada en l’estudi, crear un test de competència per a aquesta població específica.

Com generarem coneixement amb aquest projecte?

• Classes d’anglès a la Fundació Onada: La intervenció metodològica ens ajudarà a comprendre les preferències d’aprenentatge dels estudiants. A més, descobrirem la millor metodologia d’ensenyament que permeti a aquests estudiants adquirir i millorar les seves habilitats en la llengua anglesa. La guia que es crearà i publicarà al final de la primera fase del projecte ajudarà altres professors de llengües a preparar i impartir les seves sessions quan els estudiants amb Necessitats Educatives Especials (NEE) formin part de la classe (o quan es tracti d’una classe de NEE).

• Creació de la prova de nivell: Les dades recopilades ens ajudaran a crear un test de llengua anglesa que compleixi amb els estàndards del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), tenint en compte al mateix temps les capacitats i limitacions dels estudiants.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat