Descripció del projecte

Antecedents:

La idea bàsica per aquest Doctorat Industrial procedeix del consens de que avui, les infraestructures, concretament les de l’aigua, no es poden plantejar sense una visió àmplia que incorpori la sostenibilitat i el suport social.

La necessitat és, per tant, que aquestes actuacions integrin en el seu plantejament i execució diferents aspectes tècnics, ambientals i socials. Una integració, que implica un augment de la complexitat i de la incertesa, respecte a la consideració únicament dels aspectes tècnics, per abordar els reptes corresponents de donar aigua en quantitat i qualitat. En aquest sentit sembla important reconèixer la constatació de que actualment hi ha limitacions per transmetre aquesta necessitat, de manera que la situació és que no es pot fer “només” des d’un punt de vista tecnològic, de la mateixa manera que no es poden deixar de banda els requeriments tècnics i operatiu. Cal una actuació integrada per afrontar el repte.

Una actuació integrada que ha de incorporar diferents elements i aconseguir la coordinació entre ells. Un d’aquests elements, és el que es vol abordar en aquest treball i correspon a la hipòtesi de que el suport social ha de respondre al reconeixement de la diversitat que representa el cos social al que volen servir les infraestructures i les actuacions globals de les empreses del sector.

Objectiu:

En aquest projecte s’aborda l’estudi dels indicadors que s’han anat proposant per valorar la satisfacció del servei del cicle urbà de l’aigua, que tenen els usuaris i la ciutadania. S’aborda reconeixent la complexitat del procés que requerirà una anàlisi de dades operatives integrada amb percepcions socials.

Pla de treball:

1. Estat de la situació. Recerca de com s’ha plantejat aquesta problemàtica en altres entorns reals i en la bibliografia.
2. Consideració dels indicadors de satisfacció de l’usuari. Avantatges e inconvenients de la consideració dels diferents indicadors.
3. Identificació de les variables (quantitatives i qualitatives) que poden ser utilitzades com a elements base.
4. Obtenció de les dades corresponents a les variables quantitatives i qualitatives
5. Anàlisi de les dades. Obtenció de conclusions.
6. Generació de models integrats (agents, sistemes de suport a la decisió)
7. Calibració dels models.
8. Definició d’escenaris a avaluar a partir dels models.
9. Realització de les simulacions i anàlisi crítica dels resultats obtinguts. Refinament dels models. Valoració dels resultats obtinguts
10. Generalització i establiment d’interaccions amb altres agents implicats per presentar i valorar els resultats.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat