avantatges per a
empreses i institucions

avantatges per a universitats i centres de recerca

avantatges per als estudiants

Els avantatges per a les empreses i institucions

Reprodueix vídeo
 • L’empresa té la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Té la capacitat d’accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell.
 • Pot atreure talent i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa.
 • Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

Els avantatges per a les universitats i centres de recerca

 • Pot contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.
 • Facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.
 • Estableix i enforteix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.
Toni Dorado
Reprodueix vídeo

Els avantatges per als estudiants

Reprodueix vídeo
 • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
 • Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.