El Plan de Gobierno de la XIV legislatura ampliará el Plan de Doctorados Industriales

El Plan de Gobierno de la XIV legislatura contempla ampliar el Plan de los Doctorados Industriales y mejorar su financiación.

NOTA DE PREMSA ORIGINAL DE GOVERN.CAT

El passat juliol  la consellera Geis va anunciar l’increment de 2 milions d’euros en el finançament anual dels grups de recerca amb l’objectiu d’impulsar l’impacte científic, econòmic i social de la seva activitat. Entre les mesures anunciades va parlar de la consolidació de programes de valorització i transferència de tecnologia i coneixement com ara el Pla de Doctorats Industrials, augmentant-ne els recursos econòmics que s’hi destinen.

Aquest anunci ara durant el mes de setembre s’ha concretat en un Pla de Govern on el Departament de Recerca i Universitats desplegarà les accions de govern per potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. El Departament de Recerca i Universitats liderarà les actuacions per avançar cap als objectius en matèria de coneixement recollits  al Pla de Govern per a la present legislatura, que identifica el progrés cap a una economia basada en el coneixement com un dels cinc grans eixos d’impuls de l’acció transversal dels diferents departaments. El Pla de Govern de la XIV legislatura també estableix l’objectiu d’arribar al percentatge del 2,12% del PIB destinat a R+D+I, així com el d’evitar la discriminació de les dones en tots els àmbits de la universitat i la recerca.

El segon gran pol de polítiques sobre coneixement recollides al Pla de Govern i sota la direcció del Departament de Recerca i Universitats es proposa potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar Catalunya en els estàndards dels països més avançats. La gran fita legislativa en aquest àmbit també es deriva del PN@SC, l’acord marc per a les polítiques de coneixement del país, i serà l’aprovació de la Llei de la ciència de Catalunya. La futura norma consolidarà el model català de sistema d’R+D+I amb l’objectiu que esdevingui eix de vertebració del país, configurant el marc d’ordenació del sistema català de recerca per tal d’afermar Catalunya com a pol científic de referència internacional i per reconèixer la importància de la recerca i la innovació com a garantia de competitivitat i progrés pel país.

En la línia del que s’estableix al PN@SC, l’objectiu a final de legislatura és elevar fins al 2,12% el percentatge del PIB corresponent a R+D+I, un 0,75% del qual provinent de finançament públic. Això passarà, per exemple, per seguir millorant les grans infraestructures cientificotècniques, amb fites com ara la posada en marxa del sincrotró de quarta generació Alba II, el desplegament del supercomputador Mare Nostrum 5 liderat des del Barcelona Supercomputing Center o la creació del consorci Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

Entre altres mesures el Pla de Govern vol ampliar el Pla dels Doctorats Industrials i donar continuïtat als ajuts Beatriu de Pinós a la contractació de personal investigador postdoctoral i al programa Indústria del Coneixement de foment de la transferència entre el sistema de recerca i el sector productiu.