Un Doctorat Industrial del IQS treballa en el desenvolupament sostenible per a la captura i utilització de CO2

NOTÍCIA ORIGINAL – www.iqs.edu  – 25/04/2019

L’escalfament global és un tema preocupant, donat que les emissions de gasos associades a l’activitat humana segueixen sent massa elevades. L’increment de la concentració de diòxid de carboni CO2 a l’atmosfera, degut a la combustió de combustibles fòssils, ha esdevingut un problema mediambiental crític, fins al punt que els objectius per a la reducció d’aquestes emissions requereixen actualment canvis significatius tant a nivell administratiu com tecnològic.

La captura de CO2 és un mètode eficaç per aconseguir mitigar els nivells atmosfèrics d’aquest component i al mateix temps mantenir de forma segura els nivells de subministrament d’energia. A més, el gas capturat pot ser reutilitzat,  aconseguint d’aquesta manera l’objectiu de minimitzar els residus, dins dels principis d’economia circular.

Malgrat tot això, l’eficiència energètica i el cost associat als processos de captura de CO2 segueixen sent un factor limitant per a les aplicacions industrials i és objectiu de recerca de noves tecnologies.

Al Departament d’Enginyeria Química i Ciències de Materials d’IQS School of Engineering, el Dr. Angel E. Gutiérrez Ortega ha realitzat la seva tesi doctoral dins d’aquesta àrea, aconseguint dissenyar un sistema eficaç i sostenible de captura de CO2, mitjançant la utilització de la tecnologia d’adsorció VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsortion), que ha permès realitzar la captura i posterior utilització del gas capturat de forma efectiva i viable. Sota la direcció dels professors d’IQS Dra. Rosa Nomen Ribé i Dr. Rafael González Olmos, la tesi ha estat realitzada dins del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, en la modalitat de cofinançament entre IQS School of Engineering (Universitat Ramon Llull) i la empresa GasN2.

L’ampli estudi realitzar pel Dr. Gutiérrez ha abastat des de la selecció del material adsorbent més adient i efectiu, escollit entre diverses opcions comercials,  la construcció i validació d’un model de tres columnes d’adsorció a escala de laboratori i, finalment, la implementació de la tecnologia en una planta pilot industrial, on s’ha pogut capturar el CO2 procedent de plantes generadores d’energia elèctrica per gas natural, amb un bon rendiment de captura, una puresa del gas capturat superior al 90 % i amb un consum energètic prou baix com per assegurar la viabilitat del sistema obtingut, que, a més, ha estat patentat.

Per tancar el cercle d’economia circular amb ‘zero’ residus, el CO2 capturat ha estat reutilitzat com a agent neutralitzador de la planta de depuració d’aigües residuals de la pròpia empresa.

En opinió del Director General de GasN2, Oriol Martínez Huguet,  “buscàvem un sistema estandarditzat i senzill, flexible però universal. I ho hem aconseguit!”. “Estem molt i molt satisfets i repetirem de nou en la col·laboració en aquesta modalitat de doctorats industrials”. “Per a l’empresa, és un esforç, però si l’objectiu és basar el creixement de la mateixa en innovar i desenvolupar noves tecnologies, útils per a la indústria, necessitem acords i col·laboracions com aquesta amb IQS”

Pla de Doctorats Industrials

L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctorats industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.