Memòria dels doctorats industrials 2020

Us donem la benvinguda a la memòria del Pla de Doctorats Industrials del 2020. Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats obtinguts i una valoració global de com s’ha desenvolupat el Pla en un context tan complex i canviant de pandèmia global.

Aquesta memòria està dirigida, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.

Benvinguda Institucional

Consellera Gemma Geis

El 2020 ha servit per visualitzar millor la importància de la ciència i l’R+D+I, i accelerar la consideració estratègica del recentment aprovat Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement com a base del futur de Catalunya en la seva aposta per la recerca i la innovació i el seu impacte en la competitivitat productiva i la justícia social del país.

Ha estat l’any en què s’han assolit els valors màxims d’aquest pla: 135 propostes rebudes, 106 aprovades i 98 iniciades, amb una aportació pública de 4,9 milions d’euros, xifra que pràcticament suposa un increment del 20% respecte a anys precedents, i amb aportacions privades que superen la valoració de 8,8 milions d’euros. 

Vivim temps convulsos, amb grans necessitats de canvis en els paradigmes de l’economia productiva. El Pla de Doctorats Industrials és una autèntica clau de volta per millorar la competitivitat basada en el coneixement i un pont de col·laboració entre l’entorn acadèmic i l’entorn socioeconòmic

Gemma Geis Carreras
Consellera de Recerca i Universitats

Balanç del director del pla

Albert Sangrà - Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya no ha estat una excepció, ha hagut de gestionar-se en un context de pandèmia. Ha calgut donar suport, més que mai, a doctorandes i doctorands que veien el seu procés de recerca interromput perquè les universitats havien d’aturar la seva activitat presencial i perquè les empreses havien d’aplicar protocols estrictes que, sovint, afectaven determinades activitats no prioritàries.

S’ha incrementat la notorietat del Pla en el conjunt del sistema de recerca de Catalunya i també en l’entorn empresarial, després que s’hagin incorporat al Pla un conjunt de noves empreses en el darrer any, que representen un 69% respecte del total d’empreses participants el 2020.

Cal destacar també l’important paper no només de les empreses, sinó també d’altres tipus d’organitzacions i institucions que han posat de manifest l’interès per a dur a terme recerca estratègica dins d’aquestes institucions i el potencial que té la recerca rigorosa també en els àmbits de les Humanitats, l’Art i les Ciències Socials.

Cal continuar impulsant, amb més força encara, l’equilibri de gènere en els diferents rols participants en un projecte de Doctorat Industrial. El Pla es consolida, doncs, com un bon exemple del desenvolupament de la recerca col·laborativa. La demanda creixent de sol·licituds de participació ens demostra la bondat original de l’enfocament d’aquest Pla i ens situa en un horitzó que ens ha de permetre, en un temps raonable, anar-nos acostant als paràmetres d’iniciatives similars d’altres països avançats d’Europa

Albert Sangrà Morer
Director Acadèmic del Pla de Doctorats Industrials 

Activitats del 2020

Introducció sobre objectius i eixos

Durant el 2020, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha desenvolupat un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic 2018-2020 (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar) o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.

Totes les activitats desenvolupades al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:

El Pla de Doctorats Industrials s’haurà consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement aportant:

  1. Reconeixement i valor a la figura del personal doctor com un agent accelerador de la innovació dins de l’empresa.
  2. Evidències dels beneficis de la col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.
  3. Mèrit dins dels món acadèmic.
  4. Foment de la inversió privada en R+D+I.

El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.

Reconeixement d’equivalència de tesis llegides fora del Pla de Doctorats Industrials

Totes les universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, van acordar reconèixer totes aquelles tesis llegides que comparteixen l’esperit de transferència i de recerca col·laborativa del Pla de Doctorats Industrials i que compleixen uns requisits mínims.

Són en essència tesis llegides emmarcades en un conveni de recerca entre una empresa o institució i una universitat catalana on el doctorand ha d’haver comptat amb un contracte laboral o mercantil, i ha d’haver estat dirigit per un investigador d’un grup de recerca reconegut, així com tenir designat un tutor en l’empresa o institució

Defensa de tesi de Pere Ripoll
Sessió informativa DI d'estudianst de màster (21 febrer)

Difusió del pla

Durant el 2020 hem constatat com el món empresarial i acadèmic segueix apostant pels Doctorats Industrials malgrat la pandèmia causada per la COVID-19.

  • Sessions presencials: dues sessions durant gener i febrer adreçades a estudiants de màster, amb el TFM en marxa a una empresa, i amb la intenció de continuar la seva recerca amb un Doctorat Industrial.
  • Acte de reconeixement: l’acte previst per al 12 de març de reconeixent als participants de l’edició de 2016 va ser cancel·lat degut a situació epidemiològica.
  • Activitat virtual: l’equip del Pla es va adaptar ràpidament a la nova situació i va treure partit de les eines de virtualització disponibles.

Webinars celebrats durant el 2020

Recerca estratègica, clau de competitivitat: la contribució dels Doctorats Industrials

Webinar de campanya de promoció del Pla de Doctorats Industrials.

20 de maig · 589 assistents

Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrials

Webinar del Pla de Doctorats Industrials conjuntament amb Cecot i la Fundació Catalana per a la Recerca i La Innovació

23 de juliol · 27 assistents

Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrials

Webinar en col·laboració amb Bioinformatics Barcelona Association (BIB) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI.

17 de setembre · 52 assistents

La recerca publicoprivada a l’agroalimentació: els Doctorats Industrials

Webinar del Pla de Doctorats Industrials conjuntament Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARPA) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innnovació.

27 d’octubre · 57 assistents

Diàlegs DI: “Reptes per a la recerca col·laborativa, amb el Dr. Josep M. Garrell”

El Dr. Albert Sangrà, director del Pla de Doctorats industrials, dialoga amb el Dr. Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, per analitzar quins són els reptes que ens planteja el desenvolupament de la recerca col·laborativa a Catalunya i al món.

23 de juliol · 27 assistents

Els beneficis d’un Doctorat Industrial per als estudiants de màster

Webinar de campanya de promoció del Pla de Doctorats Industrials orientat a estudiants de màster. Hi participa com a cas d’èxit la Núria Roigé, doctoranda industrial a Aigües de Barcelona,  que actualment treballa a l’àrea de Planificació de l’empresa. 

2 de desembre · 127 assistents

Xarxes Socials

 Gener 2020Desembre 2020Augment
Seguidors Twitter606907(+) 301
Contactes Linkedin34233905(+) 482
Subscriptors Butlletins15722.357(+) 785

formació en competències transversals

La nova situació també ha comportat canvis en l’àmbit de la formació comuna en competències transversals del Pla, que ha desenvolupat la seva 8a edició en format en línia. Malgrat el canvi de format, s’ha intentat mantenir l’esperit pràctic i de punt de reunió entre els doctorands i doctorandes per complementar la seva formació.

Així doncs, s’han ofert sessions de lideratge i gestió de projectes de recerca, valorització i transferència dels resultats de la recerca, emprenedoria i fonts de finançament i protecció dels resultats de la recerca. D’aquesta manera, els 84 doctorands i doctorandes industrials que han participat en aquesta 8a edició han tingut l’ocasió de formar-se en àrees atractives i d’interès per a la seva futura carrera investigadora en l’entorn empresarial.

RESULTATS DEL 2020​

La fase de campanya de 2020, que es va tancar el 15 de desembre de 2020, va aconseguir promoure 135 propostes: 123 de la modalitat de cofinançament i 12 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 112 sol·licituds i s’han atorgat 108. Les resolucions parcials s’han resolt al juny, octubre i desembre de 2020. 

Projectes atorgats a la convocatòria 2020

ModalitatJunyOctubreDesembreTOTALImport atorgat%s/total
Ajut cofinançat353429985.139.360€98.4%
Ajut específic1541084.720€1.6%
TOTAL3639331085.224.080€

El 2020 A cop d'ull

0
Empreses i institucions participants
Ajuts a pimes catalanes
51%
Empreses i institucions noves
71%
0
Tesis doctorals llegides

18% dels projectes en l’àmbit de les ciències socials

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Increment de l’11% respecte del 2015
Estudiants internacionals
19%
0
Grups d’investigació reconeguts (SGR)
Investigadors nous
67%

testimonis DI

Elisabet Rosell

“Des de l’any 2014 Reig Jofré ha participat en el programa de Doctorats Industrials amb onze projectes. La possibilitat de col·laborar amb grups acadèmics d’excel·lència és una oportunitat per a obrir horitzons i incorporar talent jove.”

Elisabet Rosell i Vives
Cap de Ciències Biològiques a Reig Jofre · Projecte de l’empresa Reig Jofre amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“Una experiència molt enriquidora per a totes les parts, fàcil de dur a terme, amb resultats tangibles a curt termini i que contribueix a fer que la recerca impacti en la societat de forma clara i directa.”

Ismael Peña-Lopez
Professor de Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya · Projecte de l’empresa Ideograma S.L. amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Jaume Coma

“L’experiència de DI en la nostra empresa ha estat molt positiva. Per a nosaltres és una fórmula perfecta per a enfortir la relació entre Universitat i Empresa. Permet una col·laboració àgil en la recerca de temes d’interès comú, i la identificació de candidats que posteriorment tenen la possibilitat d’integrar-se a l’empresa en els equips d’investigació.”

Jaume Coma
Director de Nutrició del Grup Vall Companys · Projecte de l’empresa Grup Vall Companys amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Neus Prieto

“Per mi, fer un Doctorat Industrial ha estat la millor manera de veure la ciència des de la realitat. L’aplicabilitat dels resultats i el desenvolupament a escala industrial de la part experimental m’han aportat motivació extra. El fet de crear vincle amb la universitat i l’empresa m’ha fet conèixer una part de la recerca que desconeixia i que, sense dubte, ha estat enriquidor.”

Neus Prieto Diez
Doctoranda industrial a l’empresa Malteria La Moravia (Grup DAMM) i la Universitat de Lleida (UdL)

Rosa Maria Sebastian

“Els Doctorats Industrials ofereixen una oportunitat molt important per generar i millorar la col·laboració publicoprivada. Les empreses aprenen a valorar les contribucions provinents dels grups universitaris. Es genera confiança i s’obre la possibilitat a posteriors col·laboracions. La formació de l’estudiant en recerca aplicada afavoreix la seva posterior inserció laboral. Els estudiants no només es formen en recerca, també adquireixen competències transversals.”

Rosa Maria Sebastian
Directora del Parc de Recerca UAB · Projecte de l’empresa Henkel Ibérica S.A. amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ramon Ramírez Berengué

“La meva experiència amb el programa de Doctorats Industrials ha estat molt bona. En l’àmbit en el qual m’he format (psicologia sanitària) és una modalitat pràcticament desconeguda. I en un àmbit com la salut, que està en constant transformació, poder coordinar recerca de primer nivell i pràctica professional és un gran enriquiment, malgrat que s’hagi hagut de lidiar amb la pandèmia de la COVID-19 en els serveis sociosanitaris.”

Ramon Ramírez Berengué
Coordinador de l’Àrea de Psicologia i Psiquiatria SOMRIU-Consorci Sant Gregori  · Doctorat industrial amb l’empresa SOMRIU-Consorci Sant Gregori i la Universitat de Girona (UdG).

Xavier Varela i Alegre

“L’experiència de la recerca col·laborativa entre empreses municipals i universitats és possible amb el programa de Doctorats Industrials. Hem pogut aconseguir aprofundir en el coneixement hidrogeològic de la nostra ciutat. Hem desenvolupat nous models numèrics per disposar de més eines de vigilància, control i decisió sobre les masses d’aigua de Barcelona.”

Xavier Varela i Alegre
Director de Planificació i Innovació a Barcelona Cicle de l’Aigua · Projecte amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Cristina Cusco · International Project Manager a Vall d'Hebron Institute of Research

“Tenir l’oportunitat de fer un doctorat industrial m’ha permès assolir una maduresa professional no sols en l’àmbit de la investigació, sinó també en àrees estratègiques de gestió de projectes i d’internacionalització de la recerca.”

Cristina Cuscó Marigó
International Project Manager a Vall d’Hebron Institute of Research · Doctoranda amb l’empresa Ecopol Tech SL. i la Universitat de Barcelona (UB).

Lourdes Sisquella · Coordinadora estudis clínics (Laboratorios Calier S.A)

“La nostra experiència amb el Doctorat Industrial ha estat excel·lent. Ens ha sorprès que en l’àmbit administratiu i financer no ha estat una càrrega gaire exhaustiva. Ens ha permès incorporar un doctorand que ha participat directament en proves de desenvolupament de producte que finalment un cop aprovats i registrats sortiran al mercat. L’aprenentatge i l’experiència que adquireix el doctorand, des del punt de vista de l’empresa, és vital, ja que com a futur empleat altament qualificat és excepcional, i en aquest país aquest tipus de perfil són molt escassos.”

Lourdes Sisquella Mollà
Coordinadora d’estudis clínics a Laboratorios Calier S.A · Projecte de Doctorat Industrial amb l’empresa Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

F. Javier Heredia -

“Crec que els doctorats industrials són una necessitat en qualsevol societat avançada. En certa forma representen la culminació del sistema educatiu on els doctorands, els ciutadans amb la formació acadèmica més avançada, tornen a la societat tot el coneixement adquirit a l’acadèmia.”

F. Javier Heredia Cervera
Professor Titular de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) · Doctorat Industrial amb l’empresa CBRE Real Estate i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

històric de dades

Projectes de doctorat industrial en funció de l'estat

 Pilot20132014201520162017201820192020TOTAL
Propostes171139698109104125124135921
Concedits a la resolució17648386959210296108770
Concedits iniciats175578849190939096694
Pendents de llegir007294253718094376
Tesis1740603423170191

finançament associat a projectes de doctorat industrial

 Pilot20132014201520162017201820192020TOTAL
Aportacions de la Generalitat1,14M€2,91M€3,99M€4,1M€4,42M€4,28M€4,08M€4,2M€4,87M€33,9M€
Aportacions empreses i institucions1,53M€4,9M€6,9M€7,34M€7,97M€7,88M€8,37M€8,1M€8,82M€61,8M€
TOTAL2,7M€7,8M€10,9M€11,4M€12,39M€12,2M€12,4M€12,3M€13,7M€97,5M€
Impuls privat57%63%63%64%64%65%67%66%64%64%

Projectes de doctorat industrial per universitat de matriculació

 Pilot 201220132014201520162017201820192020Total
UB4910151612181314111
UAB912221519121325127
UPC111721252532272427209
UPF11037839546
UdL1444437330
UdG7546374541
URV25823366843
URL216336324
UVIC-UCC3363376435
UOC1433371123
UIC300115
Total175578849190939096694

Investigadors d'excel·lència

0
Investigadors de 358 grups SGR
0
ICREA
0
ERC grant holders

Projectes de doctorat industrial per entorn acadèmic

Entorn acadèmicProjectes
UB103
UAB84
UPC196
UPF41
UdL28
UdG39
URV42
URL24
UVIC-UCC34
UOC23
UIC5
CERCA3
CSIC4
BSC5
CELLS6
Altres2

Projectes de doctorat industrial per àmbit de recerca

Arts i Humanitats51%
Biologia355%
Ciències de la Salut i Biomèdiques14321%
Ciències i Tecnologies Químiques10615%
Ciències Socials7110%
Disseny i Producció Industrial588%
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura467%
Matemàtiques i Física385%
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions19228%

Projectes de Doctorat Industrial a l'àmbit econòmic

Tipologia d'empresa

A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, associacions, ONG o administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants al Pla DI són PIMES com a reflex d’una realitat de país.

Pimes (259 projectes)
57%
Grans empreses (67 projectes)
15%
Start-ups / Spin offs (71 projectes)
15%
Altres institucions (62 projectes)
13%

grau de repetició

Les empreses amb 2 i 3 projectes solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts d’ells coexisteixin en el temps.

359 empreses amb 1 projecte
78%
53 empreses amb 2 projectes
11%
32 empreses amb 3-4 projectes
7%
11 empreses amb 5-9 projectes
Grans empreses 2%
4 empreses amb 10 o més projectes
Grans empreses 1%

Els doctorands/es Industrials (origen i sexe)

origen dels doctorands/es

Sexe dels doctorands/es

Triplets femenins

Projectes de Doctorat Industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa. 

Entitats Participants

 EmpresaProjectes
13&Punt Solucions Informàtiques, S.L.1
2Abante & Pongiluppi S.L.1
3AB-Biotics, S.A.2
4Accenture, S.L.1
5Acciona Agua S.A.U.2
6Acellera Labs S.L.2
7Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U1
8ACT Operations Reseaerch ES, S.L.1
9Activa Mutua 2008 MCSS Nº31
10Addlink Software Cientifico,S.L.1
11Advanced Surgery Barcelona, S.L.1
12Advice Business Development S.L.U.1
13Aeris Tecnologías Ambientales S.L.2
14Afinitica Technologies S.L.1
15Agència Catalana de la Joventut1
16Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya2
17Agromillora Iberia, S.L.1
18Agroserveis.cat S.L.1
19Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A10
20Aigües Segarra Garrigues, S. A.1
21Aigües Vic, S.A.1
22Aingura IIOT1
23Airborne Composites S.L.1
24Ajuntament de Barcelona1
25Ajuntament de Granollers1
26Ajuntament de Navàs1
27Ajuntament del Vendrell1
28Albora Technologies Ltd1
29Alea Business Software S.L.1
30Allread Machine Learning Technologies1
31Alma IT Systems1
32Almirall S.A.1
33Alstom Transporte, S. A.1
34Alteraid S.L.1
35Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L.2
36Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada1
37Amalfi Analytics S.L.1
38Ames Barcelona Sintering S.A.4
39Ames Group Sintering S.A.1
40Ames PM Tech Center, S.A.U.2
41Anaxomics Biotech S.L1
42Anteverti Consulting, S.L.1
43Anufra S.L.1
44Aortyx S.L.1
45APC Europe S.A.1
46Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L.1
47Aplicacions de la Catàlisi, S.L.1
48Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U.1
49Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U.2
50Arkyne Technologies S.L.1
51Artificial Intelligence Technologies S.L.1
52Artificial Nature S.L.U.1
53Asesores Farmaceuticos S.L.1
54Asociación SOS Galgos1
55Asphalion S.L.1
56Associació el Teler Cooperatiu1
57Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric1
58Ateknea Solutions, S.L.1
59Atta Community S.L.1
60Audi Tooling Barcelona1
61Ausa Center S.L.U.1
62Avinent Implant System S.L.U.1
63Azbil Telstar Technologies S.L.U.2
64Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U.1
65B. Braun Surgical S.A.1
66Bakery Donuts Iberia1
67Balam Ingenieria de Sistemas S.L.1
68Barcelona Activa, S.A.U. SPM1
69Barcelona Cicle de l’aigua1
70Barcelona Technical Center (BTECHC)1
71Barnalab Liofilizados S.L.1
72Bàsquet Manresa SAD1
73BBVA Data & Analytics2
74Beamagine S.L.1
75Beautyge, S.L.1
76Becerra Dret Processal, S.C.P1
77Behealthcare IT1
78Bio Sensing Solutions S.L.1
79Biochemize S.L.2
80Biocontrol Technologies, S.L.3
81Bioinspired Materials S.L.1
82Biokit Research & Development S.L.U.1
83Biopharma Synergies, S. L.1
84Biosfer Teslab, S.L.1
85Bitò Produccions S.L.1
86Blueliv, Leap in Value1
87BMAT Licensing S.L.U.2
88Boehringer Ingelheim España, S.A.2
89Braingaze3
90Brose Fahrzeugteile Gmbh1
91Brudy Technology S.L.2
92Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A.1
93Bultaco Motors S.L.1
94CA Technologies Development S.A.U.4
95Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL2
96Carethy E Commerce S.L.1
97Caring Well, S.L.1
98Casademont 1956 Meat S.L.1
99Cast Info,S.A.1
100Catuav S.L.1
101CBRE Real Estate, S.A1
102CCB Serveis Mediambientals, S.A.U3
103CCE Montessori-Palau, S.A.1
104CELLS2
105Centre Clínic Veterinari de Lleida1
106Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.2
107Centro Soporte Familiar Nana SCP1
108Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L.6
109CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua2
110Ceva Salud Animal S.A.3
111Change Management Tools, S.L.1
112Ciclicarquitectura SCCL1
113Cidete Ingenieros S.L.1
114Circa,S.A.1
115Circutor, S.A.1
116Citsalp S.L.1
117Club Joventut de Badalona S.A.D.1
118Cognita Spain Holding 21
119Color Center S.A.1
120Colorsensing, S.L.1
121Comexi Group Industries, S.A.U.1
122Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP1
123Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U1
124Computational and Information Techologies, S.A.2
125COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A.1
126COMSA S.A.U.1
127Condorchem Envitech S.L.1
128Consell Comarcal del Vallès Occidental1
129Consorci d’aigües de Tarragona1
130Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques1
131Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental2
132Consorci Sant Gregori3
133Construsoft S.L.1
134Control y Prospecciones IGEOTEST, S.L1
135Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.1
136Corporación Alimentaria Guissona, S.A.1
137Crea Veterinaris SCCP1
138Creaciones Aromáticas Industriales S.A.3
139Crisalix Labs2
140Cromogenia Units S.A.4
141Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.3
142D Y T Quimica1
143Dares Technology S.L.1
144Datawords Datasia1
145Delta Aqua Redes, S.L.U.1
146Dena Desarrollos S.L.1
147Design Cook, S.L.1
148Dietary Molecular Diagnostics, S.L.1
149Digital Preservation Solutions S.L.1
150Doceo Software S.L.1
151Dr Healthcare España, S.L.1
152Duckbill S.L.1
153EAP Osona Sud-Alt Congost1
154Earthdas Graphene Powered Mobility S.L.1
155Ecología Técnica, S.A.1
156Ecoparc del Besòs S.A.1
157Ecopol Tech, S.L.2
158Ecuphar Veterinaria S.L.U.1
159Edible Casings, S.L. (Edicas)1
160Editores y Consultores Especializados S.A.2
161Editorial Barcino S.A.1
162Elix Polymers S.L.2
163Elm Pharmaceutical1
164Eneo Tecnología S.L.1
165Enerbyte Smart Energy Solutions1
166Enginyers Vibroacústics S.L.1
167Enlighting Technologies1
168Enzyme Advising Group, S.L.1
169Equip D’assistència Primària Vic S.L.P.1
170Ercros, S.A.2
171Escofet 1886 S.A.2
172Escola Pia de Mataró1
173Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català1
174Espuña R&D, S.L1
175Esteve Química, S.A.2
176Estudio Bay S.L. (Visyon)1
177Estudis d’hoteleria i Turisme CETT S.A.1
178Eticas Research and Innovation (Eticas Foundation)1
179Euncet Formación S.L.1
180Euvitro S.L.U.6
181Everis Spain S.L.1
182Exoclick S.L.U.1
183F. Iniciativas I+D+I1
184Facebook France1
185Farmhispania S.A.1
186FCC Aqualia, S.A.1
187Ficosa Adas, S.L.U.2
188Fira de Barcelona4
189Flomics Biotech S.L.1
190Fluidra S.A.2
191Fluttr1
192Foment de Ciutat S.A.1
193Forest Bioengineering Solutions, S.A.5
194Formal Vindications S.L.4
195Francisco Albero S.A.U.7
196Frimal Trading S.L.1
197Fulgura S.L.1
198Fundació Ave Maria1
199Fundació Campus Arnau D’escala1
200Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic D’osona3
201Fundació El Solà1
202Fundació Eurecat17
203Fundació Greennova1
204Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic1
205Fundació Iceers1
206Fundació Ideograma1
207Fundació Pere Tarrés1
208Fundació Privada Ajem1
209Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia1
210Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN1
211Fundació Privada per a la Xarxa Oberta,Lliure i Neutral Guifinet1
212Fundació Privada Promoció D’escoles1
213Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir1
214Fundació Salut Empordà1
215Fundació Taleia – Viod Games Studio1
216Fundació Tic Salut Social1
217Funderia Condals S.A.1
218Futbol Club Barcelona1
219Futurechromes S.L.1
220G.TEC Medical Engineering Spain, S.L.2
221Galgo Medical1
222Gas N2itrogen S.L.1
223Gestió de Serveis Sanitaris1
224Gestora Catalana de Residuos1
225Ghm Genetic Development, S.L.1
226Girbau S.A.1
227Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.1
228Goodgut1
229Grífols, S.A.1
230Group Nemary S.L.1
231Grupo Catalana Occidente, S.A.1
232Grupo Sallen Tech, S.L.1
233Gurit Balsa S.L.1
234Hamamatsu Photonics France Sucursal en España1
235Healthtech Bio Actives1
236Henkel Ibérica S.A.1
237Hewlett-Packard Española, S.L.1
238Hidroquímia Tractaments i Química Industrial1
239Hipra Scientific, S.L.U.1
240Hohner Automaticos, S.L.1
241Home Meal Replacement1
242ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.1
243ICAR Vision Systems S.L.1
244Ideas 3493 S.L.1
245Ideograma S.L.1
246Idiada Automotive Technology, S.A.2
247Idneo Technologies, S.L.1
248IED Europeo Di Barcelona S.L.1
249Imagine Creativity Center1
250Inditex1
251Indo Optical S.L.U.1
252Industrial Leridana del Frío S.L.1
253Industrial Química Lasem, S.A.U.1
254Industrias Samart1
255Ingeniería Física de Alta Tecnología, S.L. (Infisat)1
256Innova & Smart Consulting, S.L.1
257Innovaciò i Economia Social en la Mediterránia, Scel1
258Innovex Therapeutics S.L.1
259Inprocess Technology and Consulting Group1
260Insta – Serveis Jurídics Ambientals1
261Institut Cartogràfic I Geologic de Catalunya5
262Institut Català de la Salut7
263Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITEC1
264Institut destudis Regionals i Metropolitans de Barcelona1
265Institut fur Bildgebende Diagnostik1
266Institut Municipal de l’habitatge i Rehabilitació1
267Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2
268Institut Municipal de Serveis Socials1
269Institut Nou de Sant Gregori1
270Institut Pere Mata1
271Instituto de Microcirugía Ocular Dos S.L.1
272Insylo Technologies S.L.2
273Integral Innovation Solutions S.L.1
274Interquim S.A.1
275Iqlit Emulsiones Poliméricas S.L.1
276Iquadrat Informatica S.L.4
277Isa Data S.L.1
278Isardsat, S.L.4
279Isdin S.A1
280Italsan S.L.1
281Itestit, S.L.2
282IUL, S.A.1
283IVI Barcelona S.L.1
284JCM Technologies, S.A.1
285JG Ingenieros S.A.1
286Kern Pharma1
287Kivnon Logística, S.L.1
288Kostal Eléctrica, S.A.1
289Kymos Pharma Services S.L.1
290Labaqua, S.A.U.1
291Labferrer1
292Laboratori de Referència de Catalunya1
293Laboratorios Bel Cosmetic, S.L1
294Laboratorios Calier S.A1
295Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.5
296Laboratorios Espinós y Bofill S.A. – Lebsa1
297Laboratorios Lesvi, S.L.1
298Laboratorios Leti S.L.1
299Laboratorios Menarini S.A.2
300Laboratorios Reig Jofré, S.A.12
301Laboratorios Rubió, S.A1
302Lang-Iberia, S.L.1
303Lauda Ultracool, S.L.U.1
304Lead Molecular Design, S.L.1
305Ledmotive Technologies, S.L.1
306LGAI Technological Center S.A.1
307Litoclean1
308Lleida.Net2
309Lubrizol Advanced Materials Spain1
310Lucy Software Ibérica S.L.2
311Lyra Iberia, S.L.1
312Macsa ID, S.A.2
313Magma Cultura S.L.1
314Maltería la Moravia S.L. (Grupo Damm)1
315Mannol Lubricantes S.L.1
316Matadero Frigorífico del Cardoner S.A. (Mafrica)2
317Medcom Advance, S.A.5
318Medcomtech, S.A.1
319Mediaproducción S.L.U.1
320Medtep Inc. Sucursal en España1
321Merial Laboratorios S.A1
322Mesoestetic Pharma Group1
323Messer Ibérica de Gases S.A.U.1
324Midtal Talentos S.L.1
325Mimetis Biomaterials S.L.1
326Mind the Byte, S.L.4
327Minoryx Therapeutics S.L.1
328Minuartia Estudis Ambientals S.L.1
329Moehs Ibérica S.L.2
330Monocrom S.L.1
331Most Enginyers1
332Mothership 2015 S.L.1
333Mylva,S.A.1
334Nanomol Technlogies S.L.3
335Nanusens, S.L.1
336Natural Machines S.L.2
337Neurekalab, S.L.1
338Neuro in Business, S.L.1
339Ntent1
340Nvision Systems and Technologies, S.L.2
341Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil1
342Oesia Networks S.L.1
343Onalabs Inno-Hub S.L.2
344Oncoheroes Biosciences S.L.1
345Optima Sports Systems, S.L.1
346Orbitel S.A.1
347Pal Robotics S.L.1
348Palets J Martorell S.A.1
349Palobiofarma S.L1
350Pangaea Biotech, S.L.1
351Pareja I Associats, Advocats, S.L.P1
352Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.1
353Pharmacelera S.L.2
354Phyture Biotech, S.L.1
355Picvisa Machine Visión Systems, S.L.1
356Pinsos del Segre S.A.1
357Piplus Servicios Profesionales S.L.1
358Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.1
359Pro Geo – Consultores Geotécnicos Asociados S.L.1
360Productos Agrícolas Macasa S.L1
361Productos Concentrol S.A.3
362Products & Technology, S.L.3
363Projectes i Adaptacions del Garraf, S.L.1
364Projectes Modulars Prefabricats ,S.L.1
365Proteodesign S.L.1
366Provital S.A.U.1
367Ptv Traffic And Transportation Software, S.L.2
368Pump IT Nanotech S.R.L.1
369Q3d Composites development, S.L.1
370Qidenus Group GMBH2
371Qilimanjaro Quantum Tech S. L.4
372Quadrant Alfa, S.L.1
373Quantech Atz, S. A.2
374Quantitative Genomic Medicine Laboratories S.L.3
375Quantium Medical S.L.4
376Quercus Technologies S.L.1
377Quside Technologies S.L.1
378Rdmes Technologies S.L.1
379Reactivos para Diagnóstico, S.L.2
380Recuperadora del Cable y Gestion de Residuos S.L.1
381Regner & Asociados S.L.1
382Remab Therapeutics, S.L.1
383Rhenus Logistics, S.A.U.1
384Rheo Diagnostics S.L.2
385Rimsa Metal Technology S.A.1
386Rocalba S.A.1
387Roka Furadada S.L.4
388Rokubun S.L.1
389Sailing Technologies, S.L.1
390Salvador Montes i Associats, S.L.1
391Satlantis Microsats S.L.1
392Sbi Connectors España S.A.U.3
393S-Biomedic1
394Sbs Seidor S.L.1
395Scaled Robotics S.L.1
396Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.1
397Scytl Secure Electronic Voting S.A.6
398Seat S.A.18
399Seidor Consulting S.L.3
400Selantrain Experience S.L.1
401Semillas Fitó S.A.U.3
402Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.1
403Sensefields, S.L.1
404Sensing Solutions1
405Sensofar Tech, S.L.1
406Sensotran, S.L.1
407Sequentia Biotech S.L.1
408Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT)5
409Simpple S.L.1
410Simulacions Òptiques S.L.2
411Smart Engineering, S.L.2
412Smart Structural Sensing Technologies, S.L.1
413Social Currencies Management, S.L.2
414Sociedad Anónima Damm1
415Sominemi S.L.1
416Sonidos1
417Sonora System S.L. (Mercurio Distribuciones)1
418Sparsity, S.L.1
419Spinreact S.A.U.1
420Splendid Foods, S.A.1
421Starflow S.L.1
422Strategic Attention Management , S.L.1
423Supersafe S.L.U.1
424Talleres A.R. S.A.1
425Talleres Azuara S.L.1
426Tavil-Ind S.A.U.1
427Tec-Cuatro, S.A.1
428Tecfluid S.A.1
429Tecnologia & Vitaminas S.L.1
430Teknocea1
431Telanto España S.L.1
432Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.1
433Termo Fluids S.L.5
434Terrassa Cicle de L’aigua, EPEL (TAIGUA)1
435Tmi Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.A.1
436Tornos Abogados, S.L.P1
437Transmural Biotech S.L.1
438TSS-Transport Simulation Systems S.L.1
439Urban Refuse Development S.L.1
440Urbiotica S.L1
441Vac-Tron, S.A.1
442Vak Kimsa1
443Vcn Biosciences S.L.1
444Venair Ibérica S.A.U.3
445Venco Electrònica S.A.1
446Vetgenomics S.L.3
447Vilynx Spain S.L.U.4
448Vire Instruments S.L1
449Visiometrics S.L.1
450Visual Tagging Services1
451Vitae Health Innovation S.L.3
452Vitesco Technologies Gmbh1
453Waterologies S.L.1
454Whole Genix S.L.1
455Wide Eyes Technologies S.L.2
456Worldsensing S.L.4
457Zanini Auto Grup S.A.4
458Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.1
459Zurich Services AIE1
 Universitat o Centre de RecercaProjectes
1Universitat de Barcelona103
2Universitat Autònoma de Barcelona84
3Universitat Politècnica de Catalunya196
4Universitat Pompeu Fabra41
5Universitat de Lleida28
6Universitat de Girona39
7Universitat Rovira i Virgili42
8Universitat Ramon Llull24
9Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya34
10Universitat Oberta de Catalunya23
11Universitat Internacional de Catalunya5
12Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya2
13Centre de Recerca en Agrigenòmica2
14Centre de Regulació Genòmica1
15Centre de Visió per Computador9
16Centre d’Innovació del Transport1
17Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
18Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
19Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca3
20Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
21Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques1
22Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona2
23Fundació Sant Joan de Déu3
24Institut Català de Recerca de l’Aigua1
25Institut Català d’Investigació Química1
26Institut de Bioenginyeria de Catalunya1
27Institut de Ciències Fotòniques1
28Institut de Física d’Altes Energies3
29Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras2
30Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
31Institut de Recerca en Energia de Catalunya3
32Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries10
33Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge1
34Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
35Consell Superior d’Investigacions Científiques15
36Fundació Eurecat1
37Museu de Ciències Naturals de Granollers1