Search

Memòria dels doctorats industrials 2020

Us donem la benvinguda a la memòria del Pla de Doctorats Industrials del 2020. Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats obtinguts i una valoració global de com s’ha desenvolupat el Pla en un context tan complex i canviant de pandèmia global.

Aquesta memòria està dirigida, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.

Benvinguda Institucional

Consellera Gemma Geis

El 2020 ha servit per visualitzar millor la importància de la ciència i l’R+D+I, i accelerar la consideració estratègica del recentment aprovat Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement com a base del futur de Catalunya en la seva aposta per la recerca i la innovació i el seu impacte en la competitivitat productiva i la justícia social del país.

Ha estat l’any en què s’han assolit els valors màxims d’aquest pla: 135 propostes rebudes, 106 aprovades i 98 iniciades, amb una aportació pública de 4,9 milions d’euros, xifra que pràcticament suposa un increment del 20% respecte a anys precedents, i amb aportacions privades que superen la valoració de 8,8 milions d’euros. 

Vivim temps convulsos, amb grans necessitats de canvis en els paradigmes de l’economia productiva. El Pla de Doctorats Industrials és una autèntica clau de volta per millorar la competitivitat basada en el coneixement i un pont de col·laboració entre l’entorn acadèmic i l’entorn socioeconòmic

Gemma Geis Carreras
Consellera de Recerca i Universitats

Balanç del director del pla

Albert Sangrà - Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya no ha estat una excepció, ha hagut de gestionar-se en un context de pandèmia. Ha calgut donar suport, més que mai, a doctorandes i doctorands que veien el seu procés de recerca interromput perquè les universitats havien d’aturar la seva activitat presencial i perquè les empreses havien d’aplicar protocols estrictes que, sovint, afectaven determinades activitats no prioritàries.

S’ha incrementat la notorietat del Pla en el conjunt del sistema de recerca de Catalunya i també en l’entorn empresarial, després que s’hagin incorporat al Pla un conjunt de noves empreses en el darrer any, que representen un 69% respecte del total d’empreses participants el 2020.

Cal destacar també l’important paper no només de les empreses, sinó també d’altres tipus d’organitzacions i institucions que han posat de manifest l’interès per a dur a terme recerca estratègica dins d’aquestes institucions i el potencial que té la recerca rigorosa també en els àmbits de les Humanitats, l’Art i les Ciències Socials.

Cal continuar impulsant, amb més força encara, l’equilibri de gènere en els diferents rols participants en un projecte de Doctorat Industrial. El Pla es consolida, doncs, com un bon exemple del desenvolupament de la recerca col·laborativa. La demanda creixent de sol·licituds de participació ens demostra la bondat original de l’enfocament d’aquest Pla i ens situa en un horitzó que ens ha de permetre, en un temps raonable, anar-nos acostant als paràmetres d’iniciatives similars d’altres països avançats d’Europa

Albert Sangrà Morer
Director Acadèmic del Pla de Doctorats Industrials 

Activitats del 2020

Introducció sobre objectius i eixos

Durant el 2020, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha desenvolupat un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic 2018-2020 (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar) o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.

Totes les activitats desenvolupades al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:

El Pla de Doctorats Industrials s’haurà consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement aportant:

  1. Reconeixement i valor a la figura del personal doctor com un agent accelerador de la innovació dins de l’empresa.
  2. Evidències dels beneficis de la col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.
  3. Mèrit dins dels món acadèmic.
  4. Foment de la inversió privada en R+D+I.

El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.

Reconeixement d’equivalència de tesis llegides fora del Pla de Doctorats Industrials

Totes les universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, van acordar reconèixer totes aquelles tesis llegides que comparteixen l’esperit de transferència i de recerca col·laborativa del Pla de Doctorats Industrials i que compleixen uns requisits mínims.

Són en essència tesis llegides emmarcades en un conveni de recerca entre una empresa o institució i una universitat catalana on el doctorand ha d’haver comptat amb un contracte laboral o mercantil, i ha d’haver estat dirigit per un investigador d’un grup de recerca reconegut, així com tenir designat un tutor en l’empresa o institució

Defensa de tesi de Pere Ripoll
Sessió informativa DI d'estudianst de màster (21 febrer)

Difusió del pla

Durant el 2020 hem constatat com el món empresarial i acadèmic segueix apostant pels Doctorats Industrials malgrat la pandèmia causada per la COVID-19.

  • Sessions presencials: dues sessions durant gener i febrer adreçades a estudiants de màster, amb el TFM en marxa a una empresa, i amb la intenció de continuar la seva recerca amb un Doctorat Industrial.
  • Acte de reconeixement: l’acte previst per al 12 de març de reconeixent als participants de l’edició de 2016 va ser cancel·lat degut a situació epidemiològica.
  • Activitat virtual: l’equip del Pla es va adaptar ràpidament a la nova situació i va treure partit de les eines de virtualització disponibles.

Webinars celebrats durant el 2020

Recerca estratègica, clau de competitivitat: la contribució dels Doctorats Industrials

Webinar de campanya de promoció del Pla de Doctorats Industrials.

20 de maig · 589 assistents

Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrials

Webinar del Pla de Doctorats Industrials conjuntament amb Cecot i la Fundació Catalana per a la Recerca i La Innovació

23 de juliol · 27 assistents

Talent, recerca i competitivitat: la fórmula dels Doctorats Industrials

Webinar en col·laboració amb Bioinformatics Barcelona Association (BIB) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI.

17 de setembre · 52 assistents

La recerca publicoprivada a l’agroalimentació: els Doctorats Industrials

Webinar del Pla de Doctorats Industrials conjuntament Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARPA) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innnovació.

27 d’octubre · 57 assistents

Diàlegs DI: “Reptes per a la recerca col·laborativa, amb el Dr. Josep M. Garrell”

El Dr. Albert Sangrà, director del Pla de Doctorats industrials, dialoga amb el Dr. Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, per analitzar quins són els reptes que ens planteja el desenvolupament de la recerca col·laborativa a Catalunya i al món.

23 de juliol · 27 assistents

Els beneficis d’un Doctorat Industrial per als estudiants de màster

Webinar de campanya de promoció del Pla de Doctorats Industrials orientat a estudiants de màster. Hi participa com a cas d’èxit la Núria Roigé, doctoranda industrial a Aigües de Barcelona,  que actualment treballa a l’àrea de Planificació de l’empresa. 

2 de desembre · 127 assistents

Xarxes Socials

Gener del 2022Desembre del 2022Augment
Seguidors a Twitter1.1751.350(+) 175
Contactes a LinkedIn4.0614.233(+) 172
Subscriptors dels Butlletins2.6692.750(+) 81

formació en competències transversals

La nova situació també ha comportat canvis en l’àmbit de la formació comuna en competències transversals del Pla, que ha desenvolupat la seva 8a edició en format en línia. Malgrat el canvi de format, s’ha intentat mantenir l’esperit pràctic i de punt de reunió entre els doctorands i doctorandes per complementar la seva formació.

Així doncs, s’han ofert sessions de lideratge i gestió de projectes de recerca, valorització i transferència dels resultats de la recerca, emprenedoria i fonts de finançament i protecció dels resultats de la recerca. D’aquesta manera, els 84 doctorands i doctorandes industrials que han participat en aquesta 8a edició han tingut l’ocasió de formar-se en àrees atractives i d’interès per a la seva futura carrera investigadora en l’entorn empresarial.

RESULTATS DEL 2020​

La fase de campanya de 2020, que es va tancar el 15 de desembre de 2020, va aconseguir promoure 135 propostes: 123 de la modalitat de cofinançament i 12 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 112 sol·licituds i s’han atorgat 108. Les resolucions parcials s’han resolt al juny, octubre i desembre de 2020. 

Projectes atorgats a la convocatòria 2020

ModalitatJunyJuliolDesembreFebrer (2023)TOTALImport atorgat%s/total
Ajut cofinançat282026321065.543.760 €98,3%
Ajut específic02541193.192 €1,7%
TOTAL282231361175.636.952 €

El 2020 A cop d'ull

0
Empreses i institucions participants
Ajuts a pimes catalanes
51%
Empreses i institucions noves
71%
0
Tesis doctorals llegides

18% dels projectes en l’àmbit de les ciències socials

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Increment de l’11% respecte del 2015
Estudiants internacionals
19%
0
Grups d’investigació reconeguts (SGR)
Investigadors nous
67%

testimonis DI

Elisabet Rosell

“Des de l’any 2014 Reig Jofré ha participat en el programa de Doctorats Industrials amb onze projectes. La possibilitat de col·laborar amb grups acadèmics d’excel·lència és una oportunitat per a obrir horitzons i incorporar talent jove.”

Elisabet Rosell i Vives
Cap de Ciències Biològiques a Reig Jofre · Projecte de l’empresa Reig Jofre amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“Una experiència molt enriquidora per a totes les parts, fàcil de dur a terme, amb resultats tangibles a curt termini i que contribueix a fer que la recerca impacti en la societat de forma clara i directa.”

Ismael Peña-Lopez
Professor de Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya · Projecte de l’empresa Ideograma S.L. amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Jaume Coma

“L’experiència de DI en la nostra empresa ha estat molt positiva. Per a nosaltres és una fórmula perfecta per a enfortir la relació entre Universitat i Empresa. Permet una col·laboració àgil en la recerca de temes d’interès comú, i la identificació de candidats que posteriorment tenen la possibilitat d’integrar-se a l’empresa en els equips d’investigació.”

Jaume Coma
Director de Nutrició del Grup Vall Companys · Projecte de l’empresa Grup Vall Companys amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Neus Prieto

“Per mi, fer un Doctorat Industrial ha estat la millor manera de veure la ciència des de la realitat. L’aplicabilitat dels resultats i el desenvolupament a escala industrial de la part experimental m’han aportat motivació extra. El fet de crear vincle amb la universitat i l’empresa m’ha fet conèixer una part de la recerca que desconeixia i que, sense dubte, ha estat enriquidor.”

Neus Prieto Diez
Doctoranda industrial a l’empresa Malteria La Moravia (Grup DAMM) i la Universitat de Lleida (UdL)

Rosa Maria Sebastian

“Els Doctorats Industrials ofereixen una oportunitat molt important per generar i millorar la col·laboració publicoprivada. Les empreses aprenen a valorar les contribucions provinents dels grups universitaris. Es genera confiança i s’obre la possibilitat a posteriors col·laboracions. La formació de l’estudiant en recerca aplicada afavoreix la seva posterior inserció laboral. Els estudiants no només es formen en recerca, també adquireixen competències transversals.”

Rosa Maria Sebastian
Directora del Parc de Recerca UAB · Projecte de l’empresa Henkel Ibérica S.A. amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ramon Ramírez Berengué

“La meva experiència amb el programa de Doctorats Industrials ha estat molt bona. En l’àmbit en el qual m’he format (psicologia sanitària) és una modalitat pràcticament desconeguda. I en un àmbit com la salut, que està en constant transformació, poder coordinar recerca de primer nivell i pràctica professional és un gran enriquiment, malgrat que s’hagi hagut de lidiar amb la pandèmia de la COVID-19 en els serveis sociosanitaris.”

Ramon Ramírez Berengué
Coordinador de l’Àrea de Psicologia i Psiquiatria SOMRIU-Consorci Sant Gregori  · Doctorat industrial amb l’empresa SOMRIU-Consorci Sant Gregori i la Universitat de Girona (UdG).

Xavier Varela i Alegre

“L’experiència de la recerca col·laborativa entre empreses municipals i universitats és possible amb el programa de Doctorats Industrials. Hem pogut aconseguir aprofundir en el coneixement hidrogeològic de la nostra ciutat. Hem desenvolupat nous models numèrics per disposar de més eines de vigilància, control i decisió sobre les masses d’aigua de Barcelona.”

Xavier Varela i Alegre
Director de Planificació i Innovació a Barcelona Cicle de l’Aigua · Projecte amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Cristina Cusco · International Project Manager a Vall d'Hebron Institute of Research

“Tenir l’oportunitat de fer un doctorat industrial m’ha permès assolir una maduresa professional no sols en l’àmbit de la investigació, sinó també en àrees estratègiques de gestió de projectes i d’internacionalització de la recerca.”

Cristina Cuscó Marigó
International Project Manager a Vall d’Hebron Institute of Research · Doctoranda amb l’empresa Ecopol Tech SL. i la Universitat de Barcelona (UB).

Lourdes Sisquella · Coordinadora estudis clínics (Laboratorios Calier S.A)

“La nostra experiència amb el Doctorat Industrial ha estat excel·lent. Ens ha sorprès que en l’àmbit administratiu i financer no ha estat una càrrega gaire exhaustiva. Ens ha permès incorporar un doctorand que ha participat directament en proves de desenvolupament de producte que finalment un cop aprovats i registrats sortiran al mercat. L’aprenentatge i l’experiència que adquireix el doctorand, des del punt de vista de l’empresa, és vital, ja que com a futur empleat altament qualificat és excepcional, i en aquest país aquest tipus de perfil són molt escassos.”

Lourdes Sisquella Mollà
Coordinadora d’estudis clínics a Laboratorios Calier S.A · Projecte de Doctorat Industrial amb l’empresa Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

F. Javier Heredia -

“Crec que els doctorats industrials són una necessitat en qualsevol societat avançada. En certa forma representen la culminació del sistema educatiu on els doctorands, els ciutadans amb la formació acadèmica més avançada, tornen a la societat tot el coneixement adquirit a l’acadèmia.”

F. Javier Heredia Cervera
Professor Titular de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) · Doctorat Industrial amb l’empresa CBRE Real Estate i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

històric de dades

Projectes de doctorat industrial en funció de l'estat

Pilot2013201420152016201720182019202020212022TOTAL
Propostes1711396981091041251241351571461224
Concedits a la resolució17648386959210296108117117977
Concedits iniciats175578849190939096113111918
Pendents de llegir027102735496479101108482
Tesis1741635646382182292

finançament associat a projectes de doctorat industrial

Pilot2013201420152016201720182019202020212022TOTAL
Aportacions de la Generalitat1,14M€2,91M€3,99M€4,10M€4,43M€4,28M€4,09M€4,06M€4,76M€5,38M€5,46M€44,60M€
Aportacions empreses i institucions1,48M€4,32M€6,63M€6,60M€7,14M€7,23M€7,22M€7,17M€7,72M€9,44M€9,75M€74,69M€
Impuls privat56%60%62%62%62%63%64%64%62%64%64%63%
TOTAL2,62M€7,22M€10,62M€10,70M€11,56M€11,51M€11,28M€11,25M€12,75M€15,19M€15,41M€120,04M€

Projectes de doctorat industrial per universitat de matriculació

Pilot 20122013201420152016201720182019202020212022Total
UB49101516121813141918148
UAB9122215191213251324164
UPC1117212525322724272325257
UPF1103783958761
UdL144443734438
UdG75463745131165
URV25823366810558
URL216336310438
UVIC-UCC336337641844
UOC1433371110336
UIC311128
UAO11
Total175578849190939096113111918

Investigadors d'excel·lència

0
Investigadors de 358 grups SGR
0
ICREA
0
ERC grant holders

Projectes de doctorat industrial per entorn acadèmic

Entorn acadèmicProjectes
Universitat Politècnica de Catalunya242
Universitat de Barcelona135
Universitat Autònoma de Barcelona110
Universitat de Girona60
Universitat Rovira i Virgili57
Universitat Pompeu Fabra53
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya52
Universitat Ramon Llull38
Universitat de Lleida34
Universitat Oberta de Catalunya27
Consell Superior d’Investigacions Científiques19
Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries12
Centre de Visió per Computador9
Universitat Internacional de Catalunya8
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
FUNDACIÓ EURECAT4
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona4
Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca4
Fundació Sant Joan de Déu4
Institut de Recerca en Energia de Catalunya4
Institut de Física d’Altes Energies4
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras3
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya3
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol2
Centre de Regulació Genòmica2
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques2
Centre de Recerca en Agrigenòmica2
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge2
Institut de Ciències Fotòniques2
Institut Català de Recerca de l’Aigua1
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida1
Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
Institut de Bioenginyeria de Catalunya1
Museu de Ciències Naturals de Granollers1
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
Institut Català d’Investigació Química1
Escola Superior de Comerç Internacional1
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)1
Universitat Abat Oliba CEU1
Centre d’Innovació del Transport (CENIT-UPC)1
Total 918

Projectes de doctorat industrial per àmbit de recerca

Arts i Humanitats81%
Biologia485%
Ciències de la Salut i Biomèdiques20222%
Ciències i Tecnologies Químiques13415%
Ciències Socials9911%
Disseny i Producció Industrial778%
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura596%
Matemàtiques i Física536%
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions23826%

Projectes de Doctorat Industrial a l'àmbit econòmic

Tipologia d'empresa

A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, associacions, ONG o administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants al Pla DI són PIMES com a reflex d’una realitat de país.

Pimes (259 projectes)
57%
Grans empreses (67 projectes)
15%
Start-ups / Spin offs (71 projectes)
15%
Altres institucions (62 projectes)
13%

grau de repetició

Les empreses amb 2 i 3 projectes solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts d’ells coexisteixin en el temps.

359 empreses amb 1 projecte
78%
53 empreses amb 2 projectes
11%
32 empreses amb 3-4 projectes
7%
11 empreses amb 5-9 projectes
Grans empreses 2%
4 empreses amb 10 o més projectes
Grans empreses 1%

Els doctorands/es Industrials (origen i sexe)

origen dels doctorands/es

Sexe dels doctorands/es

Triplets femenins

Projectes de Doctorat Industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa. 

Entitats Participants

EmpresaProjectes
13&Punt Solucions Informàtiques, S.L.1
2Abante & Pongiluppi S.L.1
3AB-Biotics, S.A.3
4Accenture, S.L.1
5Acciona Agua S.A.U.3
6Acellera Labs S.L.3
7Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U1
8ACT Operations Reseaerch ES, S.L.1
9Activa Mutua 2008 MCSS Nº31
10AD’ Iniciatives Socials1
11Addlink Software Cientifico,S.L.1
12Adevinta Spain S.L.U1
13Advanced Surgery Barcelona, S.L.1
14Advice Business Development S.L.U.1
15Aeris Tecnologías Ambientales S.L.2
16AETECH (Aplicacions Elèctriques S.A.)1
17Afinitica Technologies S.L.1
18Agència Catalana de la Joventut1
19Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya2
20Agroganadera Germán, S.L.1
21Agromillora Iberia, S.L.1
22Agroserveis.cat S.L.1
23Ahead Therapeutics S.L3
24Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A12
25Aigües de Mataró S.A1
26Aigües Segarra Garrigues, S. A.1
27Aigües Vic, S.A.1
28Aimentia HealthTech, S.L.1
29Aingura IIoT3
30Air Games S.L. (Niviuk)1
31Airborne Composites S.L.1
32Ajuntament de Barcelona1
33Ajuntament de Granollers1
34Ajuntament de Lloret de Mar1
35Ajuntament de Navàs1
36Ajuntament del Vendrell1
37Albora Technologies Ltd1
38Alea Business Software S.L.1
39Algemica Barcelona S.L.1
40Algues de Roses S.L.1
41Allread Machine Learning Technologies1
42Alma IT Systems1
43Almirall S.A.1
44Alstom Transporte, S. A.1
45Alteraid S.L.1
46Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L.2
47Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada1
48Amalfi Analytics S.L.1
49Ames Barcelona Sintering S.A.4
50Ames Group Sintering S.A.1
51Ames PM Tech Center, S.A.U.3
52AMPER S&C IOT S.L1
53Anaxomics Biotech S.L1
54Anteverti Consulting, S.L.1
55Anufra S.L.1
56Aortyx S.L.2
57APC Europe S.A.1
58Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L.1
59Aplicacions de la Catàlisi, S.L.1
60Apple Marketing Iberia S.A.3
61Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U.1
62Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U.2
63Arkyne Technologies S.L.1
64Artificial Intelligence Technologies S.L.1
65Artificial Nature S.L.U.1
66Asesores Farmaceuticos S.L.1
67Asociación SOS Galgos1
68Asphalion S.L.2
69Associació el Teler Cooperatiu1
70Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció1
71Associació Porcsa – Grup de Sanejament Porcí Lleida1
72Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric1
73Ateknea Solutions, S.L.1
74AtG Therapeutics SL1
75Atta Community S.L.1
76Audi Tooling Barcelona1
77Ausa Center S.L.U.1
78Avinent Implant System S.L.U.1
79AWEC Advisers S.L.1
80Azbil Telstar Technologies S.L.U.2
81Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U.1
82B. Continuity Solutions S.L.1
83B. Braun Surgical S.A.1
84Bakery Donuts Iberia1
85Balam Ingenieria de Sistemas S.L.1
86Barcelona Activa, S.A.U. SPM1
87Barcelona Cicle de l’aigua1
88Barcelona Liver Bioservices S.L.2
89Barcelona Technical Center (BTECHC)1
90Barnalab Liofilizados S.L.1
91Bàsquet Manresa SAD1
92BBVA Data & Analytics2
93BD Care Research, S.L.1
94Beamagine S.L.1
95Beautyge, S.L.1
96Becerra Dret Processal, S.C.P1
97Behealthcare IT2
98Bio Sensing Solutions S.L.1
99Biochemize S.L.2
100Biocontrol Technologies, S.L.3
101Bioinspired Materials S.L.1
102BIOINTAXIS S.L.1
103Biokit Research & Development S.L.U.1
104Bionatur Green S.L.1
105Biopharma Synergies, S. L.1
106Biosfer Teslab, S.L.1
107Bitò Produccions S.L.1
108Blueliv, Leap in Value1
109BMAT Licensing S.L.U.2
110Boehringer Ingelheim España, S.A.2
111Braingaze3
112Briolf Group1
113Brose Fahrzeugteile Gmbh1
114Brudy Technology S.L.2
115Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A.1
116Bultaco Motors S.L.1
117CA Technologies Development S.A.U.4
118Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL2
119Carethy E Commerce S.L.1
120Caring Well, S.L.1
121Casademont 1956 Meat S.L.1
122Cast Info,S.A.1
123Catuav S.L.1
124CBRE Real Estate, S.A1
125CCB Serveis Mediambientals, S.A.U3
126CCE Montessori-Palau, S.A.1
127CELLS2
128Centre Clínic Veterinari de Lleida1
129Centre per a la Sostenibilitat Territorial1
130Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.2
131Centro Soporte Familiar Nana SCP1
132Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L.6
133CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua3
134Ceva Salud Animal S.A.4
135Change Management Tools, S.L.1
136Ciclicarquitectura SCCL1
137Cidete Ingenieros S.L.1
138Circa,S.A.1
139Circutor, S.A.1
140Citsalp S.L.1
141Closa Sebastià S.L.1
142Club Joventut de Badalona S.A.D.1
143Coffee is Incapto S.L.1
144Cognita Spain Holding 21
145Color Center S.A.1
146Colorsensing, S.L.1
147Comcal Natural S.L.1
148Comexi Group Industries, S.A.U.1
149Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP1
150Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U1
151Compliance and Consulting Engineering Services S.L.1
152Computational and Information Techologies, S.A.2
153COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A.1
154COMSA S.A.U.1
155Condorchem Envitech S.L.1
156Congregació de Germans de les Escoles Cristianes – Sector Catalunya (La Salle)1
157Consell Comarcal del Baix Camp1
158Consell Comarcal del Vallès Occidental1
159Consorci d’aigües de Tarragona1
160Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques1
161Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona2
162Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona1
163Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental3
164Consorci Sant Gregori3
165Construsoft S.L.1
166Control y Prospecciones IGEOTEST, S.L1
167CORIFY CARE CL1
168Corporació Alimentaria Guissona, S.A.2
169Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.2
170Crea Veterinaris SCCP1
171Creaciones Aromáticas Industriales S.A.3
172Creixell Mediterranea, S.L.U.1
173Crisalix Labs S.L.U.6
174Cromogenia Units S.A.4
175Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.3
176Cubiq Foods2
177Current Foods Inc.1
178Current Foods Spain S.L.1
179CYGYC BIOCON, S.L.1
180D Y T Quimica1
181Dares Technology S.L.1
182Datawords Datasia1
183Datawords S.L.1
184DEASYL S.A.1
185Delta Aqua Redes, S.L.U.1
186Dena Desarrollos S.L.1
187Design Cook, S.L.1
188Detnov Security S.L.1
189Didactic Labs1
190Dietary Molecular Diagnostics, S.L.1
191Digital Preservation Solutions S.L.1
192Dnota Medio Ambiente S.L.1
193Doceo Software S.L.1
194Dr. Healthcare España S.L.U.2
195Duckbill S.L.1
196E.I. Sambucus S.C.C.L.1
197EAP Osona Sud-Alt Congost2
198Earthdas Graphene Powered Mobility S.L.1
199Ecología Técnica, S.A.1
200Ecoparc del Besòs S.A.1
201Ecopol Tech, S.L.3
202Ecuphar Veterinaria S.L.U.1
203Edible Casings, S.L. (Edicas)1
204Editores y Consultores Especializados S.A.2
205Editorial Barcino S.A.1
206Ekol Spain Logistics S.L.1
207Electrónica Saltó S.L.U1
208Elix Polymers S.L.2
209Elm Pharmaceutical1
210Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)1
211Eneo Tecnología S.L.1
212Enerbyte Smart Energy Solutions1
213Enginyers Vibroacústics S.L.1
214Enlighting Technologies1
215Enzyme Advising Group, S.L.1
216Equip D’assistència Primària Vic S.L.P.1
217Ercros, S.A.2
218Escofet 1886 S.A.2
219Escola Pia de Mataró1
220E-sonde Network monitoring, S.L.1
221Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català1
222Espuña R&D, S.L1
223Esteve Química, S.A.2
224Estudi Jurídic Ambiental, S.L.P.2
225Estudio Bay S.L. (Visyon)1
226Estudis d’hoteleria i Turisme CETT S.A.1
227Eticas Research and Innovation (Eticas Foundation)1
228Euncet Formación S.L.1
229Euvitro S.L.U.6
230Everis Spain S.L.2
231Exoclick S.L.U.1
232F. Iniciativas I+D+I1
233Facebook France1
234Farmhispania S.A.1
235FCC Aqualia, S.A.1
236Fertilab Institut Català de Fertilitat, S.L.1
237FICO TRIAD, S.A.1
238Ficosa Adas, S.L.U.2
239Figueres de Serveis S.A.1
240Fira de Barcelona4
241Flomics Biotech S.L.2
242Fluidra S.A.2
243Fluttr1
244Foment de Ciutat S.A.1
245Forest Bioengineering Solutions, S.A.6
246Formal Vindications S.L.6
247FOSTER THE MARKET, SL1
248FRANCISCO ALBERO S.A.U.7
249Frimal Trading S.L.1
250Fulgura S.L.1
251Fundació Ave Maria1
252Fundació Campus Arnau D’escala1
253Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament)5
254Fundació El Solà1
255Fundació Eurecat17
256Fundació Greennova2
257Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic1
258Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell1
259Fundació Iceers1
260Fundació Ideograma1
261Fundació Intermedia1
262Fundació Pere Tarrés1
263Fundació Priv. Centre d’Art Col·lecció Catalana SFG1
264Fundació Privada Ajem1
265Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia1
266Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN1
267Fundació Privada per a la Xarxa Oberta,Lliure i Neutral Guifinet1
268Fundació Privada Promoció d’Escoles1
269Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir1
270Fundació Resilis1
271Fundació Salut Empordà1
272Fundació Taleia – Viod Games Studio1
273Fundació Tic Salut Social1
274Fundació Tutelar de les comarques gironines1
275Fundació Vallparadís FPC1
276Funderia Condals S.A.1
277Futbol Club Barcelona1
278Futurechromes S.L.1
279G.TEC Medical Engineering Spain, S.L.2
280Galgo Medical1
281Gas N2itrogen S.L.2
282Gasol Foundation1
283Gate2Brain, S.L.1
284Geociencias y Exploraciones Marítimas S.L1
285Gestió de Serveis Sanitaris1
286Gestora Catalana de Residuos1
287Ghm Genetic Development, S.L.1
288Girbau S.A.1
289GMK Associat, S.L.P.1
290Golf de Pals, S.A.1
291Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.1
292Goodgut S.L.U3
293GRAPHENICALAB S.L1
294Grífols, S.A.1
295Group Nemary S.L.1
296Grupo Catalana Occidente, S.A.1
297Grupo Sallen Tech, S.L.1
298GTD Sistemas de Información SAU1
299Gurit Balsa S.L.1
300Hamamatsu Photonics France Sucursal en España1
301Healthtech Bio Actives1
302Henkel Ibérica S.A.1
303Hewlett-Packard Española, S.L.1
304Hidroquímia Tractaments i Química Industrial1
305Hipra Scientific, S.L.U.2
306Hohner Automaticos, S.L.1
307Home Meal Replacement1
308Hospital Sant Joan de Déu1
309HumanITcare1
310ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.1
311ICAR Vision Systems S.L.1
312IDEADED1
313Ideas 3493 S.L.1
314Ideograma S.L.1
315Idiada Automotive Technology, S.A.2
316Idneo Technologies, S.L.1
317IED Europeo Di Barcelona S.L.2
318ienai Sapece, S.L.1
319IGNION S.L.2
320iGrid, S.L.1
321Imagine Creativity Center1
322IMAZ Technology Innovation S.L.1
323Inari Global Social Action, S.L.1
324INCIDE Digital Data, S.L.1
325Inditex1
326Indo Optical S.L.U.1
327Industrial Leridana del Frío S.L.1
328Industrial Química Lasem, S.A.U.1
329Industrias Samart1
330Inetum Catalunya1
331Ingeniería Física de Alta Tecnología, S.L. (Infisat)1
332Inmersia Computers S.L.1
333Innova & Smart Consulting, S.L.1
334Innovaciò i Economia Social en la Mediterránia, Scel1
335Innovamat Education, S.L.1
336Innovex Therapeutics S.L.1
337Inolve Newtech S.L.1
338Inprocess Technology and Consulting Group1
339Insta – Serveis Jurídics Ambientals1
340Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)7
341Institut Català de la Salut16
342Institut de Cultura de Barcelona1
343Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITEC1
344Institut fur Bildgebende Diagnostik1
345Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació1
346Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2
347Institut Municipal de Serveis Socials1
348Institut Nou de Sant Gregori1
349Institut Pere Mata1
350Instituto de Microcirugía Ocular Dos S.L.1
351Insylo Technologies S.L.2
352Integra Therapeutics S.L.1
353Integral Innovation Solutions S.L.1
354INTEK MEDICAL TECHNOLOGY, S.L.1
355Interquim S.A.1
356Iqlit Emulsiones Poliméricas S.L.1
357Iquadrat Informatica S.L.4
358Isa Data S.L.1
359Isardsat, S.L.4
360Isdin S.A1
361Italsan S.L.1
362Itestit, S.L.2
363IUL, S.A.1
364IVI Barcelona S.L.1
365JCM Technologies, S.A.1
366JG Ingenieros S.A.2
367Kern Pharma1
368Kivnon Logística, S.L.1
369Kostal Eléctrica, S.A.2
370Kymos Pharma Services S.L.1
371Labaqua, S.A.U.1
372Labferrer1
373Laboratori de Referència de Catalunya1
374Laboratorios Bel Cosmetic, S.L1
375Laboratorios Calier S.A1
376Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.5
377Laboratorios Espinós y Bofill S.A. – Lebsa1
378Laboratorios Lesvi, S.L.1
379Laboratorios Leti S.L.1
380Laboratorios Menarini S.A.2
381Laboratorios Reig Jofré, S.A.13
382Laboratorios Rubió, S.A1
383Lang-Iberia, S.L.1
384L’Arada Creativitat Social S.C.C.L.1
385Lauda Ultracool, S.L.U.1
386Lead Molecular Design, S.L.1
387Ledmotive Technologies, S.L.1
388LGAI Technological Center S.A.1
389Liquats Vegetals1
390Litoclean1
391Lleida.Net2
392Lob Tech S.L.1
393Lobelia Earth, S.L.1
394Logisfashion, S.A.1
395Lubrizol Advanced Materials Spain2
396Lucy Software Ibérica S.L.2
397Luxquanta Technologies S.L.1
398Lyra Iberia, S.L.1
399Macsa ID, S.A.2
400Made of Genes (Genomcore, S.L.)1
401Magma Cultura S.L.1
402Magnetika Power Fortune, S.L.1
403Maltería la Moravia S.L. (Grupo Damm)1
404Mannol Lubricantes S.L.1
405Matadero Frigorífico del Cardoner S.A. (Mafrica)3
406Medcom Advance, S.A.5
407Medcomtech, S.A.1
408Mediaproducción S.L.U.1
409Medtep Inc. Sucursal en España1
410Merial Laboratorios S.A1
411Mesoestetic Pharma Group1
412Messer Ibérica de Gases S.A.U.1
413MEVET S.A.U.1
414Midtal Talentos S.L.1
415MiMARK Diagnostics1
416Mimetis Biomaterials S.L.1
417Mind the Byte, S.L.4
418Minoryx Therapeutics S.L.1
419Minuartia Estudis Ambientals S.L.1
420MiWEndo Solutions, S.L.1
421Mobile Biometrics1
422Moehs Ibérica S.L.2
423Monocrom S.L.1
424Most Enginyers1
425Mothership 2015 S.L.1
426Mylva,S.A.2
427Nanomol Technlogies S.L.3
428Nanusens, S.L.1
429Natural Machines S.L.2
430Neos New Born Solutions S.L.1
431Neurekalab, S.L.1
432Neuro in Business, S.L.1
433Noel Alimentaria, S.A.U1
434Notus Investigación Social Aplicada1
435Ntent1
436Nuage Therapeutics, S.L.1
437NVISION Systems and Technologies, S.L.4
438Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil1
439OCB Pharmaceutical1
440Oesia Networks S.L.1
441ONA Therapeutics1
442Onalabs Inno-Hub S.L.3
443Oncoheroes Biosciences S.L.1
444OneChain Immunotherapeutics, S. L.1
445Optima Sports Systems, S.L.1
446Optimus Europe, S.L.1
447Orbitel S.A.1
448Pal Robotics S.L.1
449Palets J Martorell S.A.1
450Palobiofarma S.L1
451Pangaea Biotech, S.L.1
452Pareja i Associats, Advocats, S.L.P1
453Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.1
454Perkinelmer España S. L.1
455Pharma Biozyme, S.L.1
456Pharmacelera S.L.3
457Phyture Biotech, S.L.1
458Pich Aguilera Arquitectos1
459Picvisa Machine Visión Systems, S.L.1
460PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya1
461Pinsos del Segre S.A.1
462Piplus Servicios Profesionales S.L.1
463Piql Iberia, S.L.1
464Plating Decor Recubrimientos S.L1
465Power Innotech, S.L.1
466Prat International Brands S.L.1
467Predictheon Medical S.L.1
468Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.1
469Pro Geo – Consultores Geotécnicos Asociados S.L.1
470Productos Agrícolas Macasa S.L1
471Productos Concentrol S.A.4
472Products & Technology, S.L.3
473Projectes i Adaptacions del Garraf, S.L.1
474Projectes Modulars Prefabricats ,S.L.1
475Provital S.A.U.1
476PTV Traffic and Transportation Software, S.L.2
477Pump IT Nanotech S.R.L.1
478Q3D Composites Development, SL1
479QEV TECHNOLOGIES S.L.1
480Qidenus Group GMBH2
481Qilimanjaro Quantum Tech S. L.7
482Quadrant Alfa, S.L.1
483Quantech Atz, S. A.2
484Quantitative Genomic Medicine Laboratories S.L.3
485Quantium Medical S.L.4
486Quercus Technologies S.L.1
487Quimidroga S.A.1
488Quside Technologies S.L.1
489RDmes Technologies S.L.1
490Reactivos para Diagnóstico, S.L.3
491Recam Laser S.L.1
492Recuperadora del Cable y Gestion de Residuos S.L.1
493Redfluid S.L.1
494Regner & Asociados S.L.1
495RemAb Therapeutics, S.L.1
496Renfe Viajeros1
497Repsol, S.A.1
498Rhenus Logistics, S.A.U.1
499Rheo Diagnostics S.L.4
500RIMSA Metal Technology S.A.1
501Rocalba S.A.1
502Roka Furadada S.L.4
503Rokubun S.L.1
504Sailing Technologies, S.L.2
505Salicru, S.A.1
506Salvador Montes i Associats, S.L.1
507Sant Andreu Salut1
508Satlantis Microsats S.L.1
509Sbi Connectors España S.A.U.3
510S-Biomedic1
511Sbs Seidor S.L.1
512Scaled Robotics S.L.1
513Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.1
514Scytl Election Technologies S.L.1
515Scytl Secure Electronic Voting S.A.5
516Seat S.A.21
517Seidor Consulting S.L.3
518Seidor Solutions1
519Selantrain Experience S.L.1
520Semillas Fitó S.A.U.3
521Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.1
522Sensefields, S.L.1
523Sensing Solutions1
524Sensofar Tech, S.L.3
525Sensotran, S.L.1
526Sequentia Biotech S.L.1
527Sertec20, S.L.U.1
528Servei d’Incineració dels Residus Urbans S.A. (SIRUSA)1
529Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT)5
530Simpple S.L.1
531Simulacions Òptiques S.L.2
532SIRIS ACADEMIC1
533SITEC pharmabio S.L.1
534Skilled Skin, S.L.1
535Smart Engineering, S.L.2
536Smart Structural Sensing Technologies, S.L.1
537Social Currencies Management, S.L.2
538Sociedad Anónima Damm1
539Sominemi S.L.1
540Sonidos1
541Sonora System S.L. (Mercurio Distribuciones)1
542Sonosuite S.L.1
543Sparsity, S.L.1
544Spinreact S.A.U.1
545Splendid Foods, S.A.1
546SPLICEBIO, S.L.1
547Stallicla R&D, S.L.U.1
548Starflow S.L.1
549Strategic Attention Management , S.L.1
550Submer Technologies, S.L.1
551Suñer, S.A.1
552Supersafe S.L.U.1
553Sycai Technologies, S.L.1
554Talleres A.R. S.A.1
555Talleres Azuara S.L.1
556Tavil-Ind S.A.U.3
557Tec-Cuatro, S.A.1
558Tecfluid S.A.1
559TECNIC Process Equiment Manufacturing1
560Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)1
561Tecnologia & Vitaminas S.L.1
562Tecnologia Regenerativa QREM1
563Tecnologías Verdes Aplicadas S.L.U.1
564Teknocea1
565Telanto España S.L.1
566Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.1
567Termo Fluids S.L.5
568Terrassa Cicle de L’aigua, EPEL (TAIGUA)1
569The Predictive Company1
570TMI Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.A.1
571Tornos Abogados, S.L.P1
572Transmural Biotech S.L.1
573TSS-Transport Simulation Systems S.L.1
574Tunnel and Bridge Technologies, S.L.1
575TÜV Rheinland Ibérica, S.A.1
576Urban Refuse Development S.L.1
577Urbiotica S.L1
578Vac-Tron, S.A.2
579Vak Kimsa2
580VCN Biosciences S.L.1
581Venair Ibérica S.A.U.3
582Venco Electrònica S.A.1
583Venvirotech Biotechnology, S.L.4
584VESCEM-LID S.L.1
585Vetgenomics S.L.3
586Vilynx Spain S.L.U.1
587Vire Instruments S.L1
588Visiometrics S.L.1
589Visual Tagging Services1
590Vitae Health Innovation S.L.3
591Vitesco Technologies Gmbh1
592Waterologies S.L.1
593Whole Genix S.L.1
594Wide Eyes Technologies S.L.2
595Wiring Technologies, S.L.1
596Worldsensing S.L.4
597Zanini Auto Grup S.A.4
598Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.2
599Zurich Services AIE1
600ZYRCULAR PROTEIN LABS, S.L.1
Universitat o Centre de RecercaProjectes
1Universitat Politècnica de Catalunya242
2Universitat de Barcelona135
3Universitat Autònoma de Barcelona110
4Universitat de Girona60
5Universitat Rovira i Virgili57
6Universitat Pompeu Fabra53
7Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya52
8Universitat Ramon Llull38
9Universitat de Lleida34
10Universitat Oberta de Catalunya27
11Consell Superior d’Investigacions Científiques19
12Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries12
13Centre de Visió per Computador9
14Universitat Internacional de Catalunya8
15Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
16FUNDACIÓ EURECAT4
17Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona4
18Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca4
19Fundació Sant Joan de Déu4
20Institut de Recerca en Energia de Catalunya4
21Institut de Física d’Altes Energies4
22Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras3
23Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
24Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya3
25Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol2
26Centre de Regulació Genòmica2
27Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques2
28Centre de Recerca en Agrigenòmica2
29Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge2
30Institut de Ciències Fotòniques2
31Institut Català de Recerca de l’Aigua1
32Institut de Recerca Biomèdica de Lleida1
33Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
34Institut de Bioenginyeria de Catalunya1
35Museu de Ciències Naturals de Granollers1
36Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
37Institut Català d’Investigació Química1
38Escola Superior de Comerç Internacional1
39Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
40Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)1
41Universitat Abat Oliba CEU1
42Centre d’Innovació del Transport (CENIT-UPC)1