Memòria dels doctorats industrials 2022

Aquí trobareu un recull de les principals actuacions executades durant l’any, els resultats assolits i una valoració global de com s’ha desenvolupat l’any havent-se incrementat la dotació pressupostària fins als gairebé 6 milions d’euros i, també, en el marc de l’inici de la commemoració del 10è aniversari del Pla de Doctorats Industrials.

Aquesta memòria s’adreça, principalment, a tots els participants i entitats implicades en el Pla, però també a totes les persones que tenen interès en la recerca col·laborativa, la transferència de coneixement i la innovació.

Benvinguda Institucional

Després de 10 anys d’experiència, el Pla de Doctorats Industrials ha assolit uns resultats ben tangibles, que es poden mesurar, i s’ha acreditat com una bona eina per facilitar la col·laboració entre el sistema català de recerca i universitats, el teixit empresarial i els doctorands i doctorandes que aspiren a vincular-se a temes que es decanten cap a la transferència i la innovació. El camí s’ha demostrat útil i eficient i permet dur a terme un procés acumulatiu d’incorporació d’empreses, universitats i centres de recerca a un programa que capta talent, especialment talent jove, en el seu camí cap a l’acreditació de coneixement i la presentació de resultats.

L’objectiu final són les tesis de doctorat, però en aquest cas és gairebé més important l’itinerari que el resultat final. De fet, és la simbiosi entre un recorregut compartit i un resultat. En aquesta fusió hi ha el lligam amb el teixit empresarial i hi ha també la possibilitat de viure un aprenentatge retribuït que estableix i solidifica els vincles entre la recerca bàsica i la recerca aplicada.

Cal dir, doncs, que en el marc dels objectius establerts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement el programa de Doctorats Industrials és un programa d’èxit, d’una trajectòria acreditada i amb fonaments sòlids amb vista al futur. És una contribució específica i sectorial al programa d’excel·lència en recerca que es proposa el Govern de la Generalitat, orientada en aquest cas a sumar la recerca bàsica i la recerca aplicada, la innovació i la transferència.

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Recerca i Universitats

Balanç del director del pla

Albert Sangrà - Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

L’any 2022 ha estat un any de noves oportunitats i de reptes sobrevinguts per al Pla de Doctorats Industrials. D’una banda, noves oportunitats generades gràcies a l’increment d’1,5 milions d’euros del pressupost de la convocatòria, fins a arribar gairebé a 6 milions. D’altra banda, han aparegut nous reptes derivats de l’entrada en vigor de la nova reforma laboral, centrats principalment en la contractació indefinida necessària en les empreses i les institucions, un repte que ha esdevingut més gran en l’àmbit públic. Malgrat aquests reptes sobrevinguts, el 2022 ha estat un any d’èxit per al Pla de Doctorats Industrials. Les xifres que veureu en aquesta memòria reflecteixen la diversitat i la riquesa del nostre ecosistema de recerca.

A més, aquest 2022 ha esdevingut un any important, ja que marca el 10è aniversari de la creació del Pla de Doctorats Industrials. Per celebrar-ho es van iniciar diferents activitats durant l’any, que s’allargaran fins al 2023, dissenyades per destacar la importància de la recerca col·laborativa entre entorns empresarials i acadèmics en la transformació del món i la societat, i per retre reconeixement a la participació de tothom.

El 2022 ha estat un any d’oportunitats aprofitades, de reptes i d’èxits, un any en què els resultats han demostrat la resiliència i la força del Pla de Doctorats Industrials, que continua sent un referent en la recerca col·laborativa, aportant un valor innegable per a l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.

Albert Sangrà Morer
Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials

Activitats del 2022

Introducció sobre objectius i eixos

Durant el 2022, l’equip del Pla de Doctorats Industrials ha portat a terme un ampli conjunt d’activitats, incloses dins de les quatre línies estratègiques del Pla Estratègic (avaluar, connectar, comunicar i optimitzar), o bé derivades de la mateixa convocatòria d’ajuts, com és la formació en competències transversals destinada als doctorands i doctorandes industrials.

Totes les activitats que s’han fet al llarg de l’any contribueixen a assolir la visió del Pla de Doctorats Industrials, que recordem que és la següent:

El Pla de Doctorats Industrials s’ha consolidat com un referent de prestigi per a la generació i la transferència de coneixement, aportant:

  1. Reconeixement i valor a la figura del personal doctor com un agent accelerador de la innovació dins de l’empresa.
  2. Indicadors dels beneficis de la col·laboració entre el món acadèmic i el món socioeconòmic.
  3. Mèrit dins del món acadèmic.
  4. Foment de la inversió privada en R+D+I.

El Pla treballa i assoleix els seus objectius a partir dels valors de servei públic; en particular la proximitat, l’agilitat, la confiança, l’eficiència i la transparència.

Difusió i promoció del pla

Al llarg de l’any 2022, el Pla de Doctorats Industrials (Pla DI) ha portat a terme diverses activitats amb l’objectiu de consolidar i ampliar la col·laboració entre el món acadèmic i el teixit empresarial. En aquest període, el Pla DI ha comptat amb el suport del Departament d’Economia i Hisenda, mitjançant el cofinançament del Fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA), per a l’avaluació del programa, mitjançant la qual s’han assentat les bases per al seu desenvolupament futur.

Entre els mesos de setembre i desembre de 2022, es va portar a terme la formació en competències transversals, una iniciativa enfocada a desenvolupar habilitats que van més enllà dels coneixements específics de cada àrea de recerca.

Al llarg de l’any, es van fer dues sessions de benvinguda per a les noves promocions de doctorands i doctorandes industrials. Aquestes sessions van tenir lloc als mesos de febrer i desembre i van oferir una oportunitat per a l’acollida i la integració dels nous integrants del Pla DI.

El 2022 ha estat un any especial, atès que es commemora el desè aniversari del Pla DI. Amb aquest motiu, s’han compartit testimonis a Twitter, s’ha convocat la primera edició dels Premis Impacte al mes de novembre i s’han dut a terme enregistraments de testimonis de participants del programa a finals d’any.

Durant l’any 2022, el Pla DI ha estat present en diverses sessions de campanya presencials. Algunes d’aquestes sessions han consistit en la participació en l’INEFC Barcelona el 30 de març i en l’INEFC Lleida l’1 d’abril, trobades organitzades per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC); l’assistència a l’Esmorzar de Transferència del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB) titulat «La xarxa de Doctorats Industrials» a l’abril; i, en darrer lloc, la sessió informativa InnoBages del Consell Comarcal del Bages el 21 de desembre.

També s’ha participat en el I Congrés sobre Doctorats Industrials a la Universitat Jaume I de Castelló el 4 d’octubre, en la taula rodona del I Congrés TECNIO el 19 d’octubre, i al mes de novembre, per acabar l’any, en una taula rodona sobre doctorats industrials a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) durant la Setmana de la Transferència de Coneixement, i una sessió dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

S’han dut a terme, també, diverses sessions de campanya virtuals, com la participació en el European Industrial Doctorates Event de la Comissió Europea el 10 de novembre, en una sessió informativa virtual organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – CERCA (IRTA-CERCA) el 6 d’abril, i en la sessió organitzada el 13 de setembre pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID).

Un any més, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va organitzar diverses sessions informatives per a estudiants, empreses i investigadors durant el mes de juny, a més d’un seminari web especialitzat sobre els doctorats industrials en l’àmbit espacial, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), al desembre.

Finalment, s’ha continuat amb la tasca de difondre l’activitat dels participants del Pla DI mitjançant reportatges i entrevistes en profunditat, per tal de donar a conèixer les seves experiències i els resultats de la seva recerca.

En conclusió, l’any 2022 ha estat un any marcat per diverses activitats i iniciatives que han contribuït a la consolidació i l’expansió del Pla de Doctorats Industrials.

Xarxes Socials

Gener del 2022Desembre del 2022Augment
Seguidors a Twitter1.1751.350(+) 175
Contactes a LinkedIn4.0614.233(+) 172
Subscriptors dels Butlletins2.6692.750(+) 81

formació en competències transversals

Durant l’any 2022 ha tingut lloc la 10a edició de la formació comuna en competències transversals del Pla de Doctorats Industrials. Aquesta edició s’ha dut a terme totalment en línia, seguint la metodologia establerta en l’edició anterior i garantint els mateixos resultats de l’aprenentatge i de satisfacció dels doctorands i doctorandes.

En aquesta edició hi han participat 92 doctorands i doctorandes, que a més de poder establir sinergies i compartir experiències, han adquirit coneixements en lideratge i gestió de projectes d’R+D+I, gestió de la innovació, i valoració i protecció dels resultats de la recerca, entre altres coneixements que els permetran créixer i desenvolupar-se professionalment en entorns no acadèmics.

RESULTATS DEL 2023

La fase de la campanya del 2023, que es va tancar l’11 de desembre del 2023, va aconseguir promoure 158 propostes: 125 de la modalitat de cofinançament i 33 de la modalitat d’ajuts específics. D’aquestes propostes, s’han formalitzat 129 sol·licituds i se n’han atorgat 122, 93 de la modalitat de cofinançament i 29 de la modalitat d’ajuts específics. Les resolucions parcials s’han resolt el juliol i el desembre del 2023, i el febrer del 2024.

Projectes atorgats a la convocatòria 2023

ModalitatJuliolDesembreFebrer 2024TotalImport atorgat%s/total
Ajut cofinançat353028935.290.950 €89,4%
Ajut específic481729626.400 €10,6%
Total3938451225.917.350 €

El 2023 A cop d'ull

Empreses i institucions participants
0
Ajuts a pimes catalanes
44%
Empreses i institucions noves
66%
Tesis doctorals defensades
0

8% dels projectes en l’àmbit de les ciències socials

Increment del 11% respecte del 2016
Estudiants internacionals
23%

testimonis DI

«Soc molt defensora d’aquests projectes, i estic encantada amb el programa de Doctorats Industrials. Ens ha ajudat molt a retenir talent, i també a assegurar que aquest talent estigués a gust i pogués seguir la seva formació acadèmica. També han creat una dinàmica molt bonica d’innovació i de la recerca.»

Elisenda Bou 
Cofundadora i directora de tecnologia (CTO) de Vilynx, ara responsable d’Apple Media Knowledge. Ha dirigit quatre doctorats industrials amb Vilynx.

«Una experiència excel·lent que permet una formació de professionals altament qualificats en sectors clau i desenvolupar projectes de recerca aplicada de molt valor afegit.»

Marc Güell  
Professor i investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Premi Nacional de Recerca per a Joves Ángela Ruiz Robles 2022. 

«El primer doctorat industrial que vaig dirigir va significar un punt d’inflexió en la meva carrera, fent de l’experimentació en entorns reals una prioritat.»

Carles Sierra
Director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Projecte de l’empresa Enzyme amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CSIC.

«El doctorat industrial em va permetre formar-me com а investigadora i guanyar experiència en l’àmbit empresarial com a responsable d’R+D+I. A més, vaig tenir la magnífica oportunitat de fer una estada de recerca a Nova Zelanda.»

Marta Arenas Jal
Innovation Fellow al Stanford Byers Center for Biodesign. Doctora Industrial del projecte entre Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB).

«Els doctorands som l’engranatge entre l’empresa i la universitat, ens permet endur-nos el millor de les dues parts. En el meu cas m’he pogut quedar a l’empresa, ha sigut una gran oportunitat laboral per a mi.»

Núria Roigé
Responsable d’Operacions Xarxa Barcelona Nord a Aigües De Barcelona. Projecte de l’empresa Aigües De Barcelona amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«Els Doctorats Industrials ens permeten accedir a talent molt qualificat que combina la visió del potencial que ofereix la investigació amb visió pràctica per a l’aplicació de la tecnologia en entorn real».

David Picado
Cofundador i director de tecnologia (CTO) de l’empresa Bitmetrics

«El fet de crear vincle un amb la universitat i l’empresa, m’ha fet conèixer una part de la recerca que desconeixia i que, sense dubte, ha estat enriquidora.»

Neus Prieto
Doctoranda industrial i actualment directora de producció a la Malteria La Moravia (Grup Damm).

«Els Doctorats Industrials combinen i hibriden el coneixement de la recerca més actual existent al mercat, sota el guiatge d’una empresa que vol la part pràctica d’aquest coneixement.»

Ton Guardiet
Doctor Industrial i conseller delegat (CEO) d’Acceleralia.

«Una alta direcció intel·ligent entén de seguida l’avantatge d’integrar un Doctorat Industrial. Després, amb esforç i rigor, arriben els beneficis: per l’empresa i per la ciència. Tothom hi guanya.»

Montserrat Guillen  
Directora del grup de recerca Riskcenter i distingida ICREA Acadèmia. Projecte amb Zurich Seguros España i la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«Ha estat una experiència excel·lent, que m’ha permès investigar sobre un sector en auge: la mobilitat del futur; i també m’ha obert la porta d’una gran empresa i a liderar projectes d’innovació, que és el que sempre m’ha apassionat.»

Mireia Gilibert
Innovation Lifecycle Officer a EIT Urban Mobility. Projecte amb l’empresa SEAT i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

històric de dades

Projectes de doctorat industrial depenent de l'estat

Pilot20132014201520162017201820192020202120222023TOTAL
Propostes1711396981091041251241351571461581382
Concedits a la resolució176484869592102961081171171221100
Concedits iniciats1755788491909390961131091201036
Pendents de llegir036616173250709793119509
Tesis17406459575838229364

finançament associat a projectes de doctorat industrial

Pilot20132014201520162017201820192020202120222023TOTAL
Aportacions de la Generalitat1,14M€2,91M€3,99M€4,10M€4,43M€4,28M€4,09M€4,06M€4,74M€5,14M€5,33M€5,71M€49,91M€
Aportacions empreses i institucions1,48M€4,32M€6,63M€6,60M€7,14M€7,23M€7,20M€7,17M€7,80M€9,19M€8,76M€10,75M€84,23M€
Impuls privat56%60%62%62%62%63%64%64%62%64%62%65%%61%
TOTAL2,62M€7,22M€10,62M€10,70M€11,56M€11,51M€11,28M€11,23M€12,54M€14,32M€14,08M€16,44M€137,14M€

Projectes de doctorat industrial per universitat de matriculació

Pilot 201220132014201520162017201820192020202120222023Total
UB4910151612181314191818166
UAB912221519121325132416180
UPC111721252532272427232340295
UPF11037839587768
UdL1444437344139
UdG754637451311974
URV2582336681051169
URL2163363104543
UVIC-UCC3363376418751
UOC14333711103541
UIC3111219
UAO11
Total1755788491909390961131091201036

Investigadors d'excel·lència

Investigadors i investigadores de 478 grups SGR
0
ICREA
0
ERC grant holders
0

Projectes de doctorat industrial per entorn acadèmic

Universitat o Centre de RecercaProjectes
Universitat Politècnica de Catalunya278
Universitat de Barcelona150
Universitat Autònoma de Barcelona119
Universitat de Girona68
Universitat Rovira i Virgili63
Universitat Pompeu Fabra57
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya59
Universitat Ramon Llull43
Universitat de Lleida35
Universitat Oberta de Catalunya32
Consell Superior d’Investigacions Científiques23
Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries13
Centre de Visió per Computador9
Universitat Internacional de Catalunya9
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca5
Institut de Física d’Altes Energies5
Institut de Recerca en Energia de Catalunya5
FUNDACIÓ EURECAT4
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona4
Fundació Sant Joan de Déu4
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques3
Institut de Bioenginyeria de Catalunya3
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras3
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya3
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol3
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol3
Centre de Regulació Genòmica2
Institut Català d’Investigació Química2
Centre de Recerca en Agrigenòmica2
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge2
Institut de Ciències Fotòniques2
Museu de Ciències Naturals de Granollers2
Institut Català de Recerca de l’Aigua1
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida1
Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
Escola Superior de Comerç Internacional1
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)1
Universitat Abat Oliba CEU1
Centre d’Innovació del Transport (CENIT-UPC)1
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación1
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)1
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme1
Fundació Privada Salut Del Consorci Sanitari Del Maresme1
1036

Projectes de doctorat industrial per àmbit de recerca

EntornProjectes
Arts i Humanitats101%
Biologia535%
Ciències de la Salut i Biomèdiques24223%
Ciències i Tecnologies Químiques15215%
Ciències Socials10911%
Disseny i Producció Industrial878%
Enginyeria Civil i Geoambiental, Arquitectura646%
Matemàtiques i Física596%
Tecnologia de la Informació i les Comunicacions26025%
Total1036

Projectes de Doctorat Industrial en l'àmbit econòmic

Tipologia d'empresa (667 empreses)

A mesura que augmenten els projectes d’àmbits de les ciències socials, les arts i les humanitats, es van incorporant noves tipologies d’entorns empresarials com les fundacions, les associacions, les ONG o les administracions públiques. Malgrat això, la gran majoria d’empreses participants en el Pla DI són pimes com a reflex d’una realitat de país.

Pimes (366 projectes)
55%
Grans empreses (94 projectes)
14%
Empreses emergents (start-ups) / Empreses derivades (spin-offs) (109 projectes)
16%
Altres institucions (98 projectes)
14%

grau de repetició

Les empreses amb dos i tres projectes, ho solen repetir, de mitjana, al cap de dos anys i mig d’haver començat el primer projecte. A mesura que les empreses acumulen més projectes, van reduint el temps entre els projectes, fent que molts coexisteixin en el temps.

510 empreses amb 1 projecte
76%
82 empreses amb 2 projectes
12%
51 empreses amb 3-4 projectes
8%
19 empreses amb 5-9 projectes
Grans empreses 3%
5 empreses amb 10 o més projectes
Grans empreses 1%

Els doctorands i doctorandes industrials (origen i gènere)

origen dels doctorands I DOCTORANDES

Gènere dels doctorands I DOCTORANDES

Triplets femenins

Projectes de doctorat industrial amb una doctoranda, una investigadora i una responsable d’empresa.

Entitats Participants

EmpresaProjectes
13&Punt Solucions Informàtiques, S.L.1
2Abante & Pongiluppi S.L.1
3AB-Biotics, S.A.3
4Accenture, S.L.1
5Acciona Agua S.A.U.3
6Acellera Labs S.L.3
7Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U1
8ACT Operations Reseaerch ES, S.L.1
9Activa Mutua 2008 MCSS Nº31
10AD’ Iniciatives Socials1
11Addlink Software Cientifico,S.L.1
12Adevinta Spain S.L.U1
13Advanced Surgery Barcelona, S.L.1
14Advice Business Development S.L.U.1
15Aeris Tecnologías Ambientales S.L.2
16AETECH (Aplicacions Elèctriques S.A.)1
17Afinitica Technologies S.L.1
18Agència Catalana de la Joventut1
19Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya2
20Agroganadera Germán, S.L.1
21Agromillora Iberia, S.L.1
22Agroserveis.cat S.L.1
23Ahead Therapeutics S.L3
24Aigües de Barcelona, E.M.G.C.I.A., S.A12
25Aigües de Mataró S.A1
26Aigües Segarra Garrigues, S. A.1
27Aigües Vic, S.A.1
28Aimentia HealthTech, S.L.1
29Aingura IIoT3
30Air Games S.L. (Niviuk)1
31Airborne Composites S.L.1
32Ajuntament de Barcelona1
33Ajuntament de Granollers1
34Ajuntament de Lloret de Mar1
35Ajuntament de Navàs1
36Ajuntament del Vendrell1
37Albora Technologies Ltd1
38Alea Business Software S.L.1
39Algemica Barcelona S.L.1
40Algues de Roses S.L.1
41Allread Machine Learning Technologies1
42Alma IT Systems1
43Almirall S.A.1
44Alstom Transporte, S. A.1
45Alteraid S.L.1
46Alternative Energy Innovations (Aeinnova), S.L.2
47Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada1
48Amalfi Analytics S.L.1
49Ames Barcelona Sintering S.A.4
50Ames Group Sintering S.A.1
51Ames PM Tech Center, S.A.U.3
52AMPER S&C IOT S.L1
53Anaxomics Biotech S.L1
54Anteverti Consulting, S.L.1
55Anufra S.L.1
56Aortyx S.L.2
57APC Europe S.A.1
58Aplicaciones en Informatica Avanzada S.L.1
59Aplicacions de la Catàlisi, S.L.1
60Apple Marketing Iberia S.A.3
61Aqualogy Medio Ambiente, S.A.U.1
62Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U.2
63Arkyne Technologies S.L.1
64Artificial Intelligence Technologies S.L.1
65Artificial Nature S.L.U.1
66Asesores Farmaceuticos S.L.1
67Asociación SOS Galgos1
68Asphalion S.L.2
69Associació el Teler Cooperatiu1
70Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció1
71Associació Porcsa – Grup de Sanejament Porcí Lleida1
72Associació Recerca i Difusió de Patrimoni Històric1
73Ateknea Solutions, S.L.1
74AtG Therapeutics SL1
75Atta Community S.L.1
76Audi Tooling Barcelona1
77Ausa Center S.L.U.1
78Avinent Implant System S.L.U.1
79AWEC Advisers S.L.1
80Azbil Telstar Technologies S.L.U.2
81Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U.1
82B. Continuity Solutions S.L.1
83B. Braun Surgical S.A.1
84Bakery Donuts Iberia1
85Balam Ingenieria de Sistemas S.L.1
86Barcelona Activa, S.A.U. SPM1
87Barcelona Cicle de l’aigua1
88Barcelona Liver Bioservices S.L.2
89Barcelona Technical Center (BTECHC)1
90Barnalab Liofilizados S.L.1
91Bàsquet Manresa SAD1
92BBVA Data & Analytics2
93BD Care Research, S.L.1
94Beamagine S.L.1
95Beautyge, S.L.1
96Becerra Dret Processal, S.C.P1
97Behealthcare IT2
98Bio Sensing Solutions S.L.1
99Biochemize S.L.2
100Biocontrol Technologies, S.L.3
101Bioinspired Materials S.L.1
102BIOINTAXIS S.L.1
103Biokit Research & Development S.L.U.1
104Bionatur Green S.L.1
105Biopharma Synergies, S. L.1
106Biosfer Teslab, S.L.1
107Bitò Produccions S.L.1
108Blueliv, Leap in Value1
109BMAT Licensing S.L.U.2
110Boehringer Ingelheim España, S.A.2
111Braingaze3
112Briolf Group1
113Brose Fahrzeugteile Gmbh1
114Brudy Technology S.L.2
115Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A.1
116Bultaco Motors S.L.1
117CA Technologies Development S.A.U.4
118Càmara Arrossera del Montsiá i Secció de Crèdit, SCCL2
119Carethy E Commerce S.L.1
120Caring Well, S.L.1
121Casademont 1956 Meat S.L.1
122Cast Info,S.A.1
123Catuav S.L.1
124CBRE Real Estate, S.A1
125CCB Serveis Mediambientals, S.A.U3
126CCE Montessori-Palau, S.A.1
127CELLS2
128Centre Clínic Veterinari de Lleida1
129Centre per a la Sostenibilitat Territorial1
130Centro de Infertilidad y Reproducción Humana S.L.2
131Centro Soporte Familiar Nana SCP1
132Centro Técnico de SEAT, S.A. i Rücker Lypsa, S.L.6
133CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua3
134Ceva Salud Animal S.A.4
135Change Management Tools, S.L.1
136Ciclicarquitectura SCCL1
137Cidete Ingenieros S.L.1
138Circa,S.A.1
139Circutor, S.A.1
140Citsalp S.L.1
141Closa Sebastià S.L.1
142Club Joventut de Badalona S.A.D.1
143Coffee is Incapto S.L.1
144Cognita Spain Holding 21
145Color Center S.A.1
146Colorsensing, S.L.1
147Comcal Natural S.L.1
148Comexi Group Industries, S.A.U.1
149Compañia Española de Laminación S.L. – CELSA GROUP1
150Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.U1
151Compliance and Consulting Engineering Services S.L.1
152Computational and Information Techologies, S.A.2
153COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales S.A.1
154COMSA S.A.U.1
155Condorchem Envitech S.L.1
156Congregació de Germans de les Escoles Cristianes – Sector Catalunya (La Salle)1
157Consell Comarcal del Baix Camp1
158Consell Comarcal del Vallès Occidental1
159Consorci d’aigües de Tarragona1
160Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques1
161Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona2
162Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona1
163Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental3
164Consorci Sant Gregori3
165Construsoft S.L.1
166Control y Prospecciones IGEOTEST, S.L1
167CORIFY CARE CL1
168Corporació Alimentaria Guissona, S.A.2
169Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.2
170Crea Veterinaris SCCP1
171Creaciones Aromáticas Industriales S.A.3
172Creixell Mediterranea, S.L.U.1
173Crisalix Labs S.L.U.6
174Cromogenia Units S.A.4
175Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.3
176Cubiq Foods2
177Current Foods Inc.1
178Current Foods Spain S.L.1
179CYGYC BIOCON, S.L.1
180D Y T Quimica1
181Dares Technology S.L.1
182Datawords Datasia1
183Datawords S.L.1
184DEASYL S.A.1
185Delta Aqua Redes, S.L.U.1
186Dena Desarrollos S.L.1
187Design Cook, S.L.1
188Detnov Security S.L.1
189Didactic Labs1
190Dietary Molecular Diagnostics, S.L.1
191Digital Preservation Solutions S.L.1
192Dnota Medio Ambiente S.L.1
193Doceo Software S.L.1
194Dr. Healthcare España S.L.U.2
195Duckbill S.L.1
196E.I. Sambucus S.C.C.L.1
197EAP Osona Sud-Alt Congost2
198Earthdas Graphene Powered Mobility S.L.1
199Ecología Técnica, S.A.1
200Ecoparc del Besòs S.A.1
201Ecopol Tech, S.L.3
202Ecuphar Veterinaria S.L.U.1
203Edible Casings, S.L. (Edicas)1
204Editores y Consultores Especializados S.A.2
205Editorial Barcino S.A.1
206Ekol Spain Logistics S.L.1
207Electrónica Saltó S.L.U1
208Elix Polymers S.L.2
209Elm Pharmaceutical1
210Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)1
211Eneo Tecnología S.L.1
212Enerbyte Smart Energy Solutions1
213Enginyers Vibroacústics S.L.1
214Enlighting Technologies1
215Enzyme Advising Group, S.L.1
216Equip D’assistència Primària Vic S.L.P.1
217Ercros, S.A.2
218Escofet 1886 S.A.2
219Escola Pia de Mataró1
220E-sonde Network monitoring, S.L.1
221Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català1
222Espuña R&D, S.L1
223Esteve Química, S.A.2
224Estudi Jurídic Ambiental, S.L.P.2
225Estudio Bay S.L. (Visyon)1
226Estudis d’hoteleria i Turisme CETT S.A.1
227Eticas Research and Innovation (Eticas Foundation)1
228Euncet Formación S.L.1
229Euvitro S.L.U.6
230Everis Spain S.L.2
231Exoclick S.L.U.1
232F. Iniciativas I+D+I1
233Facebook France1
234Farmhispania S.A.1
235FCC Aqualia, S.A.1
236Fertilab Institut Català de Fertilitat, S.L.1
237FICO TRIAD, S.A.1
238Ficosa Adas, S.L.U.2
239Figueres de Serveis S.A.1
240Fira de Barcelona4
241Flomics Biotech S.L.2
242Fluidra S.A.2
243Fluttr1
244Foment de Ciutat S.A.1
245Forest Bioengineering Solutions, S.A.6
246Formal Vindications S.L.6
247FOSTER THE MARKET, SL1
248FRANCISCO ALBERO S.A.U.7
249Frimal Trading S.L.1
250Fulgura S.L.1
251Fundació Ave Maria1
252Fundació Campus Arnau D’escala1
253Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament)5
254Fundació El Solà1
255Fundació Eurecat17
256Fundació Greennova2
257Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic1
258Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell1
259Fundació Iceers1
260Fundació Ideograma1
261Fundació Intermedia1
262Fundació Pere Tarrés1
263Fundació Priv. Centre d’Art Col·lecció Catalana SFG1
264Fundació Privada Ajem1
265Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia1
266Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN1
267Fundació Privada per a la Xarxa Oberta,Lliure i Neutral Guifinet1
268Fundació Privada Promoció d’Escoles1
269Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir1
270Fundació Resilis1
271Fundació Salut Empordà1
272Fundació Taleia – Viod Games Studio1
273Fundació Tic Salut Social1
274Fundació Tutelar de les comarques gironines1
275Fundació Vallparadís FPC1
276Funderia Condals S.A.1
277Futbol Club Barcelona1
278Futurechromes S.L.1
279G.TEC Medical Engineering Spain, S.L.2
280Galgo Medical1
281Gas N2itrogen S.L.2
282Gasol Foundation1
283Gate2Brain, S.L.1
284Geociencias y Exploraciones Marítimas S.L1
285Gestió de Serveis Sanitaris1
286Gestora Catalana de Residuos1
287Ghm Genetic Development, S.L.1
288Girbau S.A.1
289GMK Associat, S.L.P.1
290Golf de Pals, S.A.1
291Golmar, Sistemas de Comunicación, S.A.1
292Goodgut S.L.U3
293GRAPHENICALAB S.L1
294Grífols, S.A.1
295Group Nemary S.L.1
296Grupo Catalana Occidente, S.A.1
297Grupo Sallen Tech, S.L.1
298GTD Sistemas de Información SAU1
299Gurit Balsa S.L.1
300Hamamatsu Photonics France Sucursal en España1
301Healthtech Bio Actives1
302Henkel Ibérica S.A.1
303Hewlett-Packard Española, S.L.1
304Hidroquímia Tractaments i Química Industrial1
305Hipra Scientific, S.L.U.2
306Hohner Automaticos, S.L.1
307Home Meal Replacement1
308Hospital Sant Joan de Déu1
309HumanITcare1
310ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.1
311ICAR Vision Systems S.L.1
312IDEADED1
313Ideas 3493 S.L.1
314Ideograma S.L.1
315Idiada Automotive Technology, S.A.2
316Idneo Technologies, S.L.1
317IED Europeo Di Barcelona S.L.2
318ienai Sapece, S.L.1
319IGNION S.L.2
320iGrid, S.L.1
321Imagine Creativity Center1
322IMAZ Technology Innovation S.L.1
323Inari Global Social Action, S.L.1
324INCIDE Digital Data, S.L.1
325Inditex1
326Indo Optical S.L.U.1
327Industrial Leridana del Frío S.L.1
328Industrial Química Lasem, S.A.U.1
329Industrias Samart1
330Inetum Catalunya1
331Ingeniería Física de Alta Tecnología, S.L. (Infisat)1
332Inmersia Computers S.L.1
333Innova & Smart Consulting, S.L.1
334Innovaciò i Economia Social en la Mediterránia, Scel1
335Innovamat Education, S.L.1
336Innovex Therapeutics S.L.1
337Inolve Newtech S.L.1
338Inprocess Technology and Consulting Group1
339Insta – Serveis Jurídics Ambientals1
340Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)7
341Institut Català de la Salut16
342Institut de Cultura de Barcelona1
343Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITEC1
344Institut fur Bildgebende Diagnostik1
345Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació1
346Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2
347Institut Municipal de Serveis Socials1
348Institut Nou de Sant Gregori1
349Institut Pere Mata1
350Instituto de Microcirugía Ocular Dos S.L.1
351Insylo Technologies S.L.2
352Integra Therapeutics S.L.1
353Integral Innovation Solutions S.L.1
354INTEK MEDICAL TECHNOLOGY, S.L.1
355Interquim S.A.1
356Iqlit Emulsiones Poliméricas S.L.1
357Iquadrat Informatica S.L.4
358Isa Data S.L.1
359Isardsat, S.L.4
360Isdin S.A1
361Italsan S.L.1
362Itestit, S.L.2
363IUL, S.A.1
364IVI Barcelona S.L.1
365JCM Technologies, S.A.1
366JG Ingenieros S.A.2
367Kern Pharma1
368Kivnon Logística, S.L.1
369Kostal Eléctrica, S.A.2
370Kymos Pharma Services S.L.1
371Labaqua, S.A.U.1
372Labferrer1
373Laboratori de Referència de Catalunya1
374Laboratorios Bel Cosmetic, S.L1
375Laboratorios Calier S.A1
376Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.5
377Laboratorios Espinós y Bofill S.A. – Lebsa1
378Laboratorios Lesvi, S.L.1
379Laboratorios Leti S.L.1
380Laboratorios Menarini S.A.2
381Laboratorios Reig Jofré, S.A.13
382Laboratorios Rubió, S.A1
383Lang-Iberia, S.L.1
384L’Arada Creativitat Social S.C.C.L.1
385Lauda Ultracool, S.L.U.1
386Lead Molecular Design, S.L.1
387Ledmotive Technologies, S.L.1
388LGAI Technological Center S.A.1
389Liquats Vegetals1
390Litoclean1
391Lleida.Net2
392Lob Tech S.L.1
393Lobelia Earth, S.L.1
394Logisfashion, S.A.1
395Lubrizol Advanced Materials Spain2
396Lucy Software Ibérica S.L.2
397Luxquanta Technologies S.L.1
398Lyra Iberia, S.L.1
399Macsa ID, S.A.2
400Made of Genes (Genomcore, S.L.)1
401Magma Cultura S.L.1
402Magnetika Power Fortune, S.L.1
403Maltería la Moravia S.L. (Grupo Damm)1
404Mannol Lubricantes S.L.1
405Matadero Frigorífico del Cardoner S.A. (Mafrica)3
406Medcom Advance, S.A.5
407Medcomtech, S.A.1
408Mediaproducción S.L.U.1
409Medtep Inc. Sucursal en España1
410Merial Laboratorios S.A1
411Mesoestetic Pharma Group1
412Messer Ibérica de Gases S.A.U.1
413MEVET S.A.U.1
414Midtal Talentos S.L.1
415MiMARK Diagnostics1
416Mimetis Biomaterials S.L.1
417Mind the Byte, S.L.4
418Minoryx Therapeutics S.L.1
419Minuartia Estudis Ambientals S.L.1
420MiWEndo Solutions, S.L.1
421Mobile Biometrics1
422Moehs Ibérica S.L.2
423Monocrom S.L.1
424Most Enginyers1
425Mothership 2015 S.L.1
426Mylva,S.A.2
427Nanomol Technlogies S.L.3
428Nanusens, S.L.1
429Natural Machines S.L.2
430Neos New Born Solutions S.L.1
431Neurekalab, S.L.1
432Neuro in Business, S.L.1
433Noel Alimentaria, S.A.U1
434Notus Investigación Social Aplicada1
435Ntent1
436Nuage Therapeutics, S.L.1
437NVISION Systems and Technologies, S.L.4
438Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil1
439OCB Pharmaceutical1
440Oesia Networks S.L.1
441ONA Therapeutics1
442Onalabs Inno-Hub S.L.3
443Oncoheroes Biosciences S.L.1
444OneChain Immunotherapeutics, S. L.1
445Optima Sports Systems, S.L.1
446Optimus Europe, S.L.1
447Orbitel S.A.1
448Pal Robotics S.L.1
449Palets J Martorell S.A.1
450Palobiofarma S.L1
451Pangaea Biotech, S.L.1
452Pareja i Associats, Advocats, S.L.P1
453Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.1
454Perkinelmer España S. L.1
455Pharma Biozyme, S.L.1
456Pharmacelera S.L.3
457Phyture Biotech, S.L.1
458Pich Aguilera Arquitectos1
459Picvisa Machine Visión Systems, S.L.1
460PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya1
461Pinsos del Segre S.A.1
462Piplus Servicios Profesionales S.L.1
463Piql Iberia, S.L.1
464Plating Decor Recubrimientos S.L1
465Power Innotech, S.L.1
466Prat International Brands S.L.1
467Predictheon Medical S.L.1
468Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A.1
469Pro Geo – Consultores Geotécnicos Asociados S.L.1
470Productos Agrícolas Macasa S.L1
471Productos Concentrol S.A.4
472Products & Technology, S.L.3
473Projectes i Adaptacions del Garraf, S.L.1
474Projectes Modulars Prefabricats ,S.L.1
475Provital S.A.U.1
476PTV Traffic and Transportation Software, S.L.2
477Pump IT Nanotech S.R.L.1
478Q3D Composites Development, SL1
479QEV TECHNOLOGIES S.L.1
480Qidenus Group GMBH2
481Qilimanjaro Quantum Tech S. L.7
482Quadrant Alfa, S.L.1
483Quantech Atz, S. A.2
484Quantitative Genomic Medicine Laboratories S.L.3
485Quantium Medical S.L.4
486Quercus Technologies S.L.1
487Quimidroga S.A.1
488Quside Technologies S.L.1
489RDmes Technologies S.L.1
490Reactivos para Diagnóstico, S.L.3
491Recam Laser S.L.1
492Recuperadora del Cable y Gestion de Residuos S.L.1
493Redfluid S.L.1
494Regner & Asociados S.L.1
495RemAb Therapeutics, S.L.1
496Renfe Viajeros1
497Repsol, S.A.1
498Rhenus Logistics, S.A.U.1
499Rheo Diagnostics S.L.4
500RIMSA Metal Technology S.A.1
501Rocalba S.A.1
502Roka Furadada S.L.4
503Rokubun S.L.1
504Sailing Technologies, S.L.2
505Salicru, S.A.1
506Salvador Montes i Associats, S.L.1
507Sant Andreu Salut1
508Satlantis Microsats S.L.1
509Sbi Connectors España S.A.U.3
510S-Biomedic1
511Sbs Seidor S.L.1
512Scaled Robotics S.L.1
513Scan Iberia Sistemas de Medición S.L.U.1
514Scytl Election Technologies S.L.1
515Scytl Secure Electronic Voting S.A.5
516Seat S.A.21
517Seidor Consulting S.L.3
518Seidor Solutions1
519Selantrain Experience S.L.1
520Semillas Fitó S.A.U.3
521Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.1
522Sensefields, S.L.1
523Sensing Solutions1
524Sensofar Tech, S.L.3
525Sensotran, S.L.1
526Sequentia Biotech S.L.1
527Sertec20, S.L.U.1
528Servei d’Incineració dels Residus Urbans S.A. (SIRUSA)1
529Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT)5
530Simpple S.L.1
531Simulacions Òptiques S.L.2
532SIRIS ACADEMIC1
533SITEC pharmabio S.L.1
534Skilled Skin, S.L.1
535Smart Engineering, S.L.2
536Smart Structural Sensing Technologies, S.L.1
537Social Currencies Management, S.L.2
538Sociedad Anónima Damm1
539Sominemi S.L.1
540Sonidos1
541Sonora System S.L. (Mercurio Distribuciones)1
542Sonosuite S.L.1
543Sparsity, S.L.1
544Spinreact S.A.U.1
545Splendid Foods, S.A.1
546SPLICEBIO, S.L.1
547Stallicla R&D, S.L.U.1
548Starflow S.L.1
549Strategic Attention Management , S.L.1
550Submer Technologies, S.L.1
551Suñer, S.A.1
552Supersafe S.L.U.1
553Sycai Technologies, S.L.1
554Talleres A.R. S.A.1
555Talleres Azuara S.L.1
556Tavil-Ind S.A.U.3
557Tec-Cuatro, S.A.1
558Tecfluid S.A.1
559TECNIC Process Equiment Manufacturing1
560Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)1
561Tecnologia & Vitaminas S.L.1
562Tecnologia Regenerativa QREM1
563Tecnologías Verdes Aplicadas S.L.U.1
564Teknocea1
565Telanto España S.L.1
566Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.1
567Termo Fluids S.L.5
568Terrassa Cicle de L’aigua, EPEL (TAIGUA)1
569The Predictive Company1
570TMI Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.A.1
571Tornos Abogados, S.L.P1
572Transmural Biotech S.L.1
573TSS-Transport Simulation Systems S.L.1
574Tunnel and Bridge Technologies, S.L.1
575TÜV Rheinland Ibérica, S.A.1
576Urban Refuse Development S.L.1
577Urbiotica S.L1
578Vac-Tron, S.A.2
579Vak Kimsa2
580VCN Biosciences S.L.1
581Venair Ibérica S.A.U.3
582Venco Electrònica S.A.1
583Venvirotech Biotechnology, S.L.4
584VESCEM-LID S.L.1
585Vetgenomics S.L.3
586Vilynx Spain S.L.U.1
587Vire Instruments S.L1
588Visiometrics S.L.1
589Visual Tagging Services1
590Vitae Health Innovation S.L.3
591Vitesco Technologies Gmbh1
592Waterologies S.L.1
593Whole Genix S.L.1
594Wide Eyes Technologies S.L.2
595Wiring Technologies, S.L.1
596Worldsensing S.L.4
597Zanini Auto Grup S.A.4
598Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.2
599Zurich Services AIE1
600ZYRCULAR PROTEIN LABS, S.L.1
Universitat o Centre de RecercaProjectes
1Universitat Politècnica de Catalunya242
2Universitat de Barcelona135
3Universitat Autònoma de Barcelona110
4Universitat de Girona60
5Universitat Rovira i Virgili57
6Universitat Pompeu Fabra53
7Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya52
8Universitat Ramon Llull38
9Universitat de Lleida34
10Universitat Oberta de Catalunya27
11Consell Superior d’Investigacions Científiques19
12Institut de recerca en Tecnologies Agroalimentàries12
13Centre de Visió per Computador9
14Universitat Internacional de Catalunya8
15Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia5
16FUNDACIÓ EURECAT4
17Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona4
18Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca4
19Fundació Sant Joan de Déu4
20Institut de Recerca en Energia de Catalunya4
21Institut de Física d’Altes Energies4
22Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras3
23Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya – CTTC3
24Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya3
25Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol2
26Centre de Regulació Genòmica2
27Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques2
28Centre de Recerca en Agrigenòmica2
29Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge2
30Institut de Ciències Fotòniques2
31Institut Català de Recerca de l’Aigua1
32Institut de Recerca Biomèdica de Lleida1
33Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer1
34Institut de Bioenginyeria de Catalunya1
35Museu de Ciències Naturals de Granollers1
36Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria1
37Institut Català d’Investigació Química1
38Escola Superior de Comerç Internacional1
39Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau1
40Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)1
41Universitat Abat Oliba CEU1
42Centre d’Innovació del Transport (CENIT-UPC)1