Project Description

El principal objectiu del projecte és l’estudi de la millora en la pràctica assistencial que comporta la implementació d’algorismes basats en intel·ligència artificial i visió per ordinador com a eina de suport al diagnòstic de lesions de la pell.

El projecte proporcionarà un sistema intel·ligent que servirà als professionals sanitaris per diagnosticar aquest tipus de lesions

En base a aquestes dades es construirà un model de IA que permeti identificar lesions de la pell similars a partir d’imatges similars.

També es portarà a terme un estudi d’impacte dels els tractaments utilitzats i proporcionar al clínic el més adient en cada cas.MORE INFORMATION

If you are interested in the offer, fill in the pdf with your details and send it to doctorats.industrials.recerca@gencat.cat