Memòria 2019

Com cada any, el Pla de Doctorats Industrials recull les dades assolides durant el darrer any i en fa una valoració. Des de l’any 2019, fruit d’un objectiu intern del Pla de visibilitzar la feina realitzada, aquestes dades es publiquen en una memòria anual que es fa arribar a tots els participants i ens implicades en l’execució del Pla.

DADES 2019

Simbol_DI_Pantone_Blau_Verd

2019

94

projectes

12,8

milions

30

tesis llegides

9

centres de recerca

75

empreses (52 noves)

11

universitats

79

grups SGR

4

Centres CSIC

90

Investigadors

95%

Sol·licituds Finançades