vols ser doctor/a industrial? 

Vols ser Doctor/a Industrial?

Reprodueix vídeo

estudiants

requisits

La convocatòria de doctorats industrials va adreçada a futurs estudiants de doctorat, és a dir, no caldrà acreditar l’admissió a un programa de doctorat per presentar una candidatura a una oferta de projecte de doctorat industrial del seu interès.

No obstant això, el candidat sí que haurà d’acreditar l’admissió al programa de doctorat corresponent en el cas que resulti ser seleccionat per desenvolupar un projecte de doctorat industrial i passi a formar part d’una sol·licitud formal d’ajut.

En tot cas, per a més informació sobre els requisits d’admissió en un programa de doctorat cal adreçar-se directament a la universitat responsable del programa de doctorat, que s’indica en el formulari corresponent del projecte.

Addicionalment, caldrà que el candidat acrediti que ha obtingut una nota mitjana igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.

Per a més informació sobre el sistema de càlcul de la nota mitjana es pot consultar l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

procediments

1. CONSULTA

Consulteu les OFERTES DE PROJECTES DISPONIBLES al web. Les trobareu classificades per universitat, per àmbit i per empresa.

2. REQUISITS

Recordeu que heu de tenir en compte els requisits generals que es demanen per poder participar en el Pla de Doctorats Industrials. És també molt important que tingueu en compte la modalitat de l’oferta (modalitat de cofinançament o modalitat d’ajuts específics) i els requisits propis de cada oferta.

3. DESCARREGA L'OFERTA

Descarregueu al vostre ordinador l’arxiu en PDF de l’oferta o ofertes que us interessin.

Veureu que els formularis porten una part emplenada, la part “A EMPLENAR PELS ENTORNS ACADÈMIC I EMPRESARIAL”, que inclou les característiques del projecte i els requisits propis de cada oferta, i una part oberta, “A EMPLENAR PEL CANDIDAT”, que és la que haureu d’emplenar amb les vostres dades.

4. EMNPLENA el formulari

Empleneu la part oberta del formulari “A EMPLENAR PEL CANDIDAT”, pàgines 4 i 5. Podeu treballar emplenant els diferents apartats si aneu guardant l’arxiu en PDF al vostre ordinador fent servir el menú “Guardar/Desar” del vostre ordinador.

5. PRESENTA LA CANDIDATURA

Una vegada tingueu el formulari emplenat definitivament (podeu fer servir el botó vermell del formulari anomenat “Bloquejar” per fixar el contingut, que ja no podreu canviar), s’ha d’enviar a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

Si el candidat vol que quedi constància registral d’aquest tràmit, ha de presentar la candidatura signada (s’accepta signatura digital i signatura escanejada) via registre, preferentment per via petició genèrica.